Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Tanulásmódszertan (módszertani továbbképzés)

Szervezõ neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0446-06
Alapítási engedély szám: 100 004/110/2011
Alapító neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2016. 04. 13.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Annak a gondolatnak a gyakorlatba való átültetésének elősegítése, amely szerint az iskola egyik alapvető feladatai közé tartozik, a tanulási módszerek megfelelő formáinak tanítása. A világról való, robbanásszerűen gyarapodó tudás átadása és az oktatás tömegesedése – az ismeretek középpontba állítása felé mozdította el a pedagógiát. Az alapképességek biztossá fejlesztése, a tanulási módszerek elsajátíttatása, a kommunikációs kultúra gondozása háttérbe szorult. Ezen okoknál fogva szükséges, hogy a tanulással és a megszerzett tudás kommunikálásával kapcsolatos alapképességeket az életkornak megfelelő szintre fejlesszük. Ebben kívánunk e 30 óra alatt segítséget nyújtani.
Az Európai Unió és a Nemzeti alaptanterv is a tanulást, valamint a tanulás tanítását a kiemelten fejlesztendő területek közé sorolja.
A tanulásmódszertani továbbképzés célja, hogy egyfajta rendszerezett anyag alapján a pedagógusok jobban felkészüljenek a tanulás tanítására, szemléletmód váltással, a hatékony módszerek alkalmazásával segítsék a gyerekek/diákok fejlődését és eredményességét – mindezek alapján egy átgondolt intézményi stratégiát építsenek fel. Ezért céljaink közé tartozik továbbá, hogy a résztvevők tudják, hogy a tanulás eredményességét az méri, ha a tanulással megszerzett tudás (a szót a lehető legáltalánosabb jelentésével használva) illeszkedik-e a diák meglévő tudásrendszerébe, jól lehorgonyzott-e, alkalmazható-e a tudást birtokló egyén feladatvégzései során.
A gyakorlatorientált, saját élményű tanulásra építő képzés alapgondolata, hogy a résztvevők megismerkedjenek a hatékony tanítás/tanulás néhány lehetséges útjával, melyek közös jellemzője, hogy megszerzendő tudás alapjának a procedurális jellegű képességeket feltételezi.
Nem utolsó sorban fontosnak tartjuk, hogy tanfolyam elvégzése után a résztvevők segíteni tudják a tanulási nehézségekkel küzdő diákjaikat a hatékony ismeretelsajátítás folyamatában.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Tanulásmódszertan
(módszertani továbbképzés)


Az iskola egyik alapvető feladatai közé tartozik, a tanulási módszerek megfelelő formáinak tanítása. A világról való, robbanásszerűen gyarapodó tudás átadása és az oktatás tömegesedése – az ismeretek középpontba állítása felé mozdította el a pedagógiát. Az alapképességek biztossá fejlesztése, a tanulási módszerek elsajátíttatása, a kommunikációs kultúra gondozása háttérbe szorult. Ezen okoknál fogva szükséges, hogy a tanulással és a megszerzett tudás kommunikálásával kapcsolatos alapképességeket az életkornak megfelelő szintre fejlesszük.
Az Európai Unió és a Nemzeti alaptanterv is a tanulást, valamint a tanulás tanítását a kiemelten fejlesztendő területek közé sorolja – ez azt jelenti, hogy minden pedagógusnak, szakjától függetlenül feladata a helyes és eredményre vezető tanulási módszerek elsajátítása, a tanulás tanítása, mivel a gyerekek döntő többségének kialakulatlan a tanulási kultúrája.
A tanulásmódszertani továbbképzésen való részvétel lehetővé teszi, hogy egyfajta rendszerezett anyag alapján a pedagógusok jobban felkészüljenek a tanulás tanítására, szemléletmód váltással, a hatékony módszerek alkalmazásával segítsék a gyerekek/diákok fejlődését és eredményességét – mindezek alapján egy átgondolt intézményi stratégiát építsenek fel. Ezért céljaink közé tartozik továbbá, hogy a résztvevők tudják, hogy a tanulás eredményességét az méri, ha a tanulással megszerzett tudás (a szót a lehető legáltalánosabb jelentésével használva) illeszkedik-e a diák meglévő tudásrendszerébe, jól lehorgonyzott-e, alkalmazható-e a tudást birtokló egyén feladatvégzései során.

A gyakorlatorientált, saját élményű tanulásra építő képzés alapgondolata, hogy a résztvevők megismerkedjenek a hatékony tanítás/tanulás néhány lehetséges útjával, melyek közös jellemzője, hogy megszerzendő tudás alapjának a procedurális jellegű képességeket feltételezi.
Nem utolsó sorban fontosnak tartjuk, hogy tanfolyam elvégzése után a résztvevők segíteni tudják a tanulási nehézségekkel küzdő diákjaikat a hatékony ismeretelsajátítás folyamatában.

Főbb tematikai egységek:

1. Bevezetés
2. Mi a tanulás? Elméleti alapozás
3. A tanulás pedagógiai és pszichológiai értelmezése
4. A tanulók
5. Hogyan segítsük a diákokat a tanulásban?
6. Hogyan tanuljunk?
7. A tanfolyam zárása

A tanúsítvány kiadásának feltétele a továbbképzésen való 90%-os részvétel, az egyéni portfólió beadása határidőre (a tanfolyam zárását követő 15. nap), az oktatók által történő értékelése, elfogadása.

• Portfólió, amely tartalmazza a továbbképzés alatt készülő munkákat:
o egy tanulócsoportra vonatkozó fejlesztési tervezetet
o a résztvevő pedagógus saját gyakorlatához szükséges önképzés, továbbképzés tervezését,
o a tanulás tanításához szükséges gyermekmegismerési tervet.

Az értékelés szempontja a megismerés és a fejlesztési tervben felsorakoztatott módszerek, eljárások, technikák koherenciája

Az elõírt tartalmi követelmények:
Főbb tematikai egységek:

1. Bevezetés
2. Mi a tanulás? Elméleti alapozás
3. A tanulás pedagógiai és pszichológiai értelmezése
4. A tanulók
5. Hogyan segítsük a diákokat a tanulásban?
6. Hogyan tanuljunk?
7. A tanfolyam zárása

A továbbképzés elvégzése után a résztvevők az alábbi ismeretek birtokába jutnak:
• a tanuláselméletek
• olyan módszerek, eljárások, amelyek a tanulók megismerését és a tanulás folyamatát hatékonnyá teszik
• a tanulás eredményességének méréseiben bekövetkező paradigmaváltás, melynek jellemzői:
a tanulással megszerzett tudás
o illeszkedik-e a meglévő tudás rendszerébe,
o jól lehorgonyzott-e,
o alkalmazható-e a tudást birtokló egyén feladatvégzése során

• továbbá ismereteket szereznek a tanulási problémákkal küzdő gyermekek fejlesztésének speciális tanulásmódszertani eljárásairól.

A továbbképzés résztvevői a 30 óra elvégzése után képesek
• a tanulás fogalmát a XX. század vége, XXI. század tudományos kutatásai alapján értelmezni
• az ismeret, tudás fogalmát egymástól elválasztani, kapcsolatukat megérteni
• a megismert módszereket, eljárásokat a gyakorlatukba beépíteni
• a gyermek/tanuló megismerési eljárások alkalmazására

Az ismeretek számonkérésének módja:
• Portfólió, amely tartalmazza a továbbképzés alatt készülő munkákat:
o egy tanulócsoportra vonatkozó fejlesztési tervezetet
o a hallgató saját gyakorlatához szükséges önképzés, továbbképzés tervezését,
o a tanulás tanításához szükséges gyermekmegismerési tervet.
• Az értékelés szempontja a megismerés és a fejlesztési tervben felsorakoztatott módszerek, eljárások, technikák koherenciája.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; tanító, bármely szakos tanár; pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: nem

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: igény szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 90000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: szállás, étkezés, útiköltség

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2011 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.