Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Digitális tananyagok fejlesztése, alkalmazása, sérülés specifikus akadálymentesítése sajátos nevelési igényű tanulók számára

Szervezõ neve: Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diák- és Gyermekotthona Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00002-2011
Alapítási engedély szám: 100 004/161/2011
Alapító neve: Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diák- és Gyermekotthona

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2016. 05. 24.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A pedagógusok felkészítése önálló digitális tananyagok tervezésére, korszerű tananyagfejlesztő szoftverekkel történő megvalósítására, s ezen tananyagok hatékony alkalmazására. További cél a sajátos nevelési igényű tanulók számára készült sérülés specifikus info-kommunikációs eszközök és szoftverek használatának megismertetése, felkészítés a digitális tananyagok szoftveres akadálymentesítési technikáira.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A gyorsan fejlődő info-kommunikációs technológia hatékony alkalmazásának feltétele a pedagógusok szemléletének folyamatos formálása, felkészítésűk a korszerű hardver és szoftver eszközök alkalmazására. A tanfolyam során a hallgatók megismerkednek a digitális tananyagok tervezésének folyamatával. Elsajátítják két funkcióiban és működésében is eltérő korszerű tananyagfejlesztő szoftver – Lapoda multimédiaszerkesztő, SMART notebook szoftver – használatát olyan mélységben, hogy azokkal önállóan interaktív e-tananyagokat lesznek képesek alkotni. A videó jelenetekkel illusztrált bemutatókból megismerik a digitális tananyagok felhasználásának módszertanát, mintát kapnak a kívánatos osztálytermi környezet kialakítására. A közoktatásban zajló integrációs törekvések hatására egyre több az integrált formában oktatott sajátos nevelési igényű tanuló. Számukra sok, az oktatásban hatékonyan alkalmazható info-kommunikációs eszközt és szoftvert fejlesztettek ki, melyek beszerzésére pályázati forrásokból lehetőségük nyílt a sajátos nevelési igényű tanulókat befogadó intézményeknek. A tanfolyam során a pedagógusok megismerik ezen sérülés specifikus informatikai eszközök és szoftverek alkalmazási lehetőségeit. Elsajátítják a Lapoda multimédiaszerkesztő szoftverrel megvalósítható szoftveres akadálymentesítési technikákat.
A tanfolyamon a gyakorlati egységek megvalósítása során tréneri munkatárs közreműködik, aki a hallgatók egyéni feladatmegoldását segíti. A tananyagfejlesztés módszereinek elsajátítása során a rövid elméleti egységeket azonnali megerősítő gyakorlati kipróbálás követi, amely a hallgatók önellenőrzésére épít.
A kötelező és ajánlott irodalomból képet kapnak a hallgatók a korszerű, akadálymentes e-learning környezetről, az e-tananyagok sérülés specifikus akadálymentesítéséről, a pedagógusoktól elvárható info-kommunikációs kompetenciákról.
A tanúsítvány kiadásának feltétele egy sérülés specifikus akadálymentesítési funkciókat is tartalmazó önálló digitális tananyagegység elkészítése a hozzá kapcsolódó óratervezet részlettel együtt. A digitális tananyag bemutatása és megvédése a tanfolyami csoport előtt. Aktív részvétel az összóraszám legalább 90%-án.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A továbbképzésen résztvevő pedagógus ismerje a tananyagfejlesztés lépéseit. Legyen képes önállóan megtervezni és elkészíteni egy akadálymentesítési funkciókat is tartalmazó digitális tananyagot a továbbképzésen megismert tananyagfejlesztő szoftverekkel. Ismerje a sajátos nevelési igényű tanulók számára kifejlesztett sérülés specifikus info-kommunikációs eszközök és szoftverek alapvető működését, alkalmazásuk lehetőségeit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanfolyam gyakorlatai során elkészített szabadon választott tantárgyhoz kapcsolódó óratervezet részlet és a hozzá tartozó sajátos nevelési igényű tanulók számára választott sérüléstípus alapján akadálymentesített digitális tananyag bemutatása, megvédése a tanfolyami csoport előtt. Az ellenőrzés, értékelés kiterjed az elkészített digitális tananyag működőképességére, a tanítási-tanulási folyamatban való alkalmazhatóságára, a szoftveres akadálymentesítés sérülés specifikumnak megfelelő funkcionalitására és az interaktivitás fokára.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; nem releváns; pedagógus szakképzettség.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Alapfokú számítógép kezelői ismeret.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nem lehetséges.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Három egymást követő hétköznap délutánonként.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 56250 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazási költség a tanfolyami helyszínre.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2011 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.