Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Programozás az iskolai gyakorlatban objektumorientált fejlesztői környezetben

Szervezõ neve: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0769-04
Alapítási engedély szám: 82/69/2012
Alapító neve: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2017. 04. 18.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy minél több informatikatanár megismerkedjen egy-egy új, modern programozási nyelvvel (Visual Basic; C#), építse azt be a helyi tantervbe, és alkalmazza a tanítási gyakorlatában. Segítse diákjait a programozási versenyeken, az emelt szintű informatika érettségin és az informatikai alapismeretek érettségin való sikeres szereplésben, hogy a felsőfokú tanulmányaikban minél eredményesebbek legyenek, minél jobb szakember válhasson belőlük.
A tanfolyam célja, hogy a résztvevő tanár ismerje meg a választott programozási nyelv legfontosabb elemeit, jellemzőit, legfontosabb objektumkezelő funkcióit, a fájlkezelés legfontosabb műveleteit és annak önálló használatát.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés innovációt indít el a középiskolában, amelynek az eredményeként egyre több (középiskolai) informatikatanár ismerkedik meg a modern programozási nyelvek, illetve környezetek (Visual Basic, C#) valamelyikével, és megismerteti azt a tanítványaival is.
A tanfolyam olyan ismereteket ad, amelyek birtokában a tanár képes lesz a tanítványait az informatikai szakmák felé irányítani, a megismert programozási környezetet a helyi tantervben alkalmazni,
A tanfolyam tartalmi elemei:
 A választott programozási nyelv alapvető jellemzői
 A programozási környezet önálló használata
A programozási környezet megismerése során a nyelvben leggyakrabban előforduló változókat, típusokat, operátorokat, eljárásokat, objektumokat és egyéb elemeket is megtanulja használni a hallgató.
 Néhány eljárást tartalmazó program megírása, tesztelése, javítása
A programozási tételeket tartalmazó feladatok kódolása megalapozza a később előforduló, összetettebb problémák önálló megoldását is.
 Szövegfájlok kezelése a választott programozási nyelven
A szövegfájlok használatának megismerése során a bemenő adatok fájlból való beolvasását, majd a feldolgozásuk után fájlba történő kiírását ismeri meg a tanfolyam résztvevője.
 Az objektumok használata
A nyelvi környezettől függően már az egyszerűbb programok megírása során is előkerül.
 A tanfolyam fontos része a korábbi emelt szintű érettségi feladatok valamelyikének (esetleg többnek) a megoldása, illetve valamilyen (esetleg több) összetett programozási tétel alkalmazása (pl. gráfbejárás)
A tanúsítvány kiadásának feltétele az összóraszám 90%-án való résztvétel, valamint gyakorlati számonkérés:
1. Egy szabadon választott téma önálló feldolgozása az adott programozási nyelven az adott fejlesztői környezetben fájlkezeléssel
vagy
2. Megadott téma önálló feldolgozása az adott programozási nyelven az adott fejlesztői környezetben fájlkezeléssel
Időtartam: 60 perc
Az értékelés szempontjai:
1. Működik-e a program? (szintaktikailag helyes)
2. Helyesen működik-e a program? (szemantikailag helyes)
3. A programkód szerkezete, áttekinthetősége
A sikeres teljesítés feltétele a tanult ismeretek alkalmazásának legalább
60 %-os megléte.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A tanfolyam végére képes:

 A megismert programozási környezet önálló használatára
 Néhány eljárást tartalmazó program megírására, tesztelésére, javítására
 Szövegfájlok kezelésére a választott programozási nyelven

Az ismeretek számonkérésének módja:
Gyakorlati számonkérés:
1. Egy szabadon választott téma önálló feldolgozása az adott programozási nyelven az adott fejlesztői környezetben fájlkezeléssel
vagy
2. Megadott téma önálló feldolgozása az adott programozási nyelven az adott fejlesztői környezetben fájlkezeléssel
Időtartam: 60 perc
Az értékelés szempontjai:
1. Működik-e a program? (szintaktikailag helyes)
2. Helyesen működik-e a program? (szemantikailag helyes)
3. A programkód szerkezete, áttekinthetősége
A sikeres teljesítés feltétele a tanult ismeretek alkalmazásának legalább
60 %-os megléte.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Informatika (számítástechnika) tanár, mérnöktanár, műszaki tanár; Okleveles általásnos és középiskolai tanár, mérnöktanár, műszaki tanaár.
– megelõzõ szakmai gyakorlat: informatika tanítási gyakorlat
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Kollégiumi nevelő, Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Nem jellemző

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nincs

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
Informatika tantárgy kerettanterve

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Tanítási szünetben, délután, pihenőnapokon.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 50000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nem

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2013 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.