Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Gyerekek tanulási zavarai, felismerés és korrekció módjai

Szervezõ neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-1001-04
Alapítási engedély szám: 43/22/2014
Alapító neve: Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 01. 15.

Foglalkozási órák száma: 8
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a tanulási zavarok típusait, és ezek jellemzőinek felismerését, a tanulási zavarok megelőzésének, hatékony módszereit és képes legyen a tanult ismereteket hatékonyan használni tanári munkája során. A képzés további célja, hogy a pedagógia területén elsajátított ismeretek felhasználásával a képzésben résztvevők saját szakmai munkájukat során a tanulási zavarral küzdő gyerekeket fejleszteni tudják. A program lehetőséget biztosít, hogy a résztvevők saját tempójukban, saját elképzeléseik szerint sajátítsák el az ismereteket.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A 30 órás távoktatásos képzés keretében a pedagógusok megbízható elméleti és gyakorlati tudást sajátíthatnak el a tanulási zavarok témaköreiben. A képzés 2 kontaktórát tartalmaz, amelyen a megjelenés kötelező. A kontaktórán a résztvevők szintfelmérő tesztet töltenek ki, valamint megismerkednek a keretrendszer használatával. A képzés további része rugalmas, saját időbeosztással zajlik, távoktatásos képzés keretein belül. A képzés megismertet a tanulási zavarok típusaival, tüneteivel, kezelési lehetőségeivel. A tananyag kiemelten foglalkozik a figyelemzavaros, hiperaktív, magatartászavaros, diszlexiás gyermekek problémáival, és fejlesztésével az óvodás és iskolás korban. A résztvevők megismerik a tanár-gyerek-szülő háromszögben előforduló konfliktusok típusait, valamint a pedagógusok lelki kiégésének tüneteit, okait. A résztvevők a tananyag feldolgozása során két alkalommal összefoglaló tesztet töltenek ki, amely segíti az ismereteik elmélyítését és önellenőrző szerepet is ellát. A képzés záróteszt kitöltésével, beküldésével és annak kiértékelésével zárul. A képzéssel a pedagógusok szakmai segítséget kapnak módszertani repertoárjuk bővítéséhez, miközben önismeretük és konfliktuskezelő készségük is fejlődik. Sok, egyre több gyerek mutat olyan tüneteket, amit tanulási zavarként /TZ/ lehet összegezni. Ha Ön óvodapedagógus, akkor ennek az előjeleivel találkozik, ha iskolában tanít, akkor a kialakult problémákkal szembesül. Amikor az új tanév elején azzal szembesül, hogy a csoportjában, osztályában 4-5 gyerek mutat tanulási zavarokat, vagy annak előjeleit, akkor talán így sóhajt: sokat kell majd velük foglalkozni, de túl nagy haladásra nem számíthatok. Ezzel a tananyaggal ismereteket és módszereket szeretnénk adni a TZ-s gyerekeket nevelő pedagógusoknak, akik jelenleg kevés szakmai segítséget kapnak ehhez a nehéz és felelősségteljes munkához. Programunk hitelesen közvetíti a derűs, pozitív, céltudatos életszemléletet, amely inspirálólag hat a résztvevők személyes és szakmai fejlődésére, elősegítve az innovációra nyitott pedagógiai gondolkodást.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A résztvevő ismerje a tanulási zavarok típusait és előjeleit óvodás és iskolás korban, a tanulási zavarok terjedésének okait. Ismerje az egyes tanulási zavarok tüneteit, a teendőket és fejlesztési módszereit: figyelemzavar, hiperaktivitás, magatartászavarok, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia. Legyen tisztába az értelmi fogyatékosok tanulási esélyeivel. A képzésben résztvevő ismerje a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztési lehetőségeit az óvodában. Ismerje az iskola érettség kritériumait, az óvoda-iskola átmenet hatásait a tanulási zavarok kialakulására. Ismerje a pedagógusok lelki kiégésének tüneteit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzés befejezésekor, a keretrendszer segítségével összetett záróvizsga megoldásával és határidőre történő beküldésével ellenőrizzük a képzés során átadásra került ismeretek elsajátítását. Az összetett záróvizsga leadási határideje a képzés 15. napja.
A képzésben résztvevőnek a képzés befejezésekor az összetett záróvizsga feladatot minimum 80 %-os sikerességgel kell megoldania ahhoz, hogy a képzés sikeres elvégzéséről Tanúsítványt kapjon. A beküldött teszteket a keretrendszer értékeli ki, a feladat megoldások eredményességéről, valamint a hibákról visszajelzést küld a képzésben résztvevőnek. Az értékelés szempontjai: a záróteszt azt méri, hogy a képzésben résztvevő mennyire volt képes elsajátítani a tanult ismereteket.

A záróvizsga teszt a következő témaköröket kéri számon:
1. Tanulási zavarok típusai és előjelei óvodás és iskolás korban
2. Mi okozza a TZ terjedését
3. Az értelmi fogyatékosok tanulási esélyei
4. Figyelemzavar tünetei és okai, kezelési lehetőségei
5. Hiperaktivitás jelei, okai és kezelési lehetőségei
6. Magatartászavarok tünetei, okai és kezelési lehetőségei
7. Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia tünetei, okai és kezelési lehetőségei
8. Híres diszlexiások, tanulási zavaros tehetségek
9. A tanulási zavarok/veszélyeztetettség felismerése óvodáskorban
10. Milyen teendői vannak az óvodapedagógusnak, ha ilyen tüneteket észlel
11. A tanulási zavarokkal küzdő óvodások terápiája
12. A hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése az óvodában
13. Mikor érett egy gyerek az iskolára
14. Az óvoda-iskola átmenet hatása a tanulási zavarok kialakulására
15. Honnan ismerhetjük fel az alsó tagozatban a diszes tüneteket
16. Mikor és milyen diszlexia vizsgálatra küldjük az alsós gyereket
17. A diszeseket fejlesztő, de a többieknek is hasznos tanítási, környezet és módszerek
18. Hogyan tanítsunk olvasni, írni diszlexiás/diszlexia veszélyeztetett gyereket
19. Diszlexia a digitális korszakban
20. Pedagógusok lelki kiégése
21. Konfliktusok a tanár-gyerek-szülő háromszögben
22. Hogyan segítsünk felsőben - a diszlexia maradványtünetei

Melléklet: Beküldendő zárófeladatok_7 számú melléklet.docx

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; Óvoda pedagógus, általános iskolai tanár, általános iskolai tanító, gyógypedagógus, pszichológus, szociál pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Felhasználó szintű operációs rendszer és Internet ismeret. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét az online jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével, és az első kontakt órán online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük. Az online szintfelmérő tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson. Megjegyzés: A jelentkezési lap tartalmazza a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy az előzetesen elvárt ismeretekkel rendelkezik.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembe vételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 150000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Esetleges szállás, utazás és étkezés költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2014 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.