Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Szervezõ neve: Eduweb Multimédia ZRt.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0200-04
Alapítási engedély szám: 957/187/2013
Alapító neve: Eruditio Oktatási Szolgáltató Zrt.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2018. 12. 02.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Megismertetni a résztvevőkkel a portfólió szerepét a pedagógiai munkafolyamatok dokumentálásában vagy a tanítási (tanulási) tevékenységek értékelésben.
Bemutatni a portfólió típusait (kiemelten az e-portfóliót), és azok összeállításának lépéseit, szempontjait.
További cél a portfólió-készítés és –alkalmazás ismertetése a pedagógusok minősítésének szempontjából az életpályamodell egyes szintjeihez kapcsolódva.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a 2013 őszétől bevezetésre kerülő pedagógus-életpályamodell meghatározza a pedagógusok előmeneteli rendszerét.

A pedagógusok minősítési folyamatában kiemelt szerepet játszik a portfólió, amelynek összeállítását szintén jogszabályi előírások fogalmazzák meg. Ennek értelmében jelen továbbképzés megismerteti a résztvevőkkel a portfólió szerepét a pedagógiai munkafolyamatok dokumentálásában vagy a tanítási (tanulási) tevékenységek értékelésben. Bemutatja a portfólió típusait (kiemelten az e-portfóliót), és azok összeállításának lépéseit, szempontjait.
A továbbképzés további célja a portfólió-készítés és –alkalmazás ismertetése a pedagógusok minősítésének szempontjából az életpályamodell egyes szintjeihez kapcsolódva.

A továbbképzés előadásait kiegészítik kis és nagy csoportos feladatok, gyakorlatok. Főbb tematikai egységei:
- A portfólióról fogalma, funkciója
- A portfólió leggyakoribb típusai
- A portfóliómódszer előnyei
- A portfólió készítésének szakaszai
- Az elektronikus portfólió
- A portfólió a pedagógusok minősítésében

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- A továbbképzésen 90%-os részvétel.
- Egy szabadon választott portfóliótípus összeállítása elektronikus formában tetszőleges téma, feladat vagy tevékenység illusztrálása céljából. Értékelési szempontjai: a kiválasztott portfóliótípus tartalmi jellemzőinek való megfelelés, a portfólió-készítés szakaszainak dokumentálása, a kiválasztott dokumentumok koherenciája a céllal, a reflexió és a szerkesztés adekvátsága.
- A házi dolgozat elektronikus összeállítása és a dokumentumok mappába rendezése, amelynek leadási határideje a tanfolyamot követő egy hónapon belül.

Az elõírt tartalmi követelmények:
Tudja a portfólió funkciójának és mibenlétének meghatározását.
Ismerje a portfólió leggyakoribb típusait, illetve az azok közti különbséget (munkaportfólió, bemutató portfólió, értékelési portfólió, kompetencia alapú portfólió, tematikus portfólió, reflektív portfólió).
Ismerje a portfóliómódszer előnyeit.
Tudja a portfólió készítésének folyamatát, valamint az egyes szakaszait.
Legyen képes meghatározni a pedagógus minősítés egyes szakaszaihoz kapcsolódó portfólió-elvárásokat.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Házi dolgozat: egy szabadon választott portfóliótípus összeállítása elektronikus formában tetszőleges téma, feladat vagy tevékenység illusztrálása céljából.
Értékelési szempontok: a kiválasztott portfóliótípus tartalmi jellemzőinek való megfelelés, a portfólió-készítés szakaszainak dokumentálása, a kiválasztott dokumentumok koherenciája a céllal, a reflexió és a szerkesztés adekvátsága.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, szakoktató, gyakorlati oktató.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nincs

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: jelentkezők függvényében, előre egyeztetett időpontban

Részvételi díj összege:
– Minimum: 10000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: útiköltség, szállás

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.