Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A pedagógus életpályamodell; A portfóliókészítés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása

Szervezõ neve: Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0325-04
Alapítási engedély szám: 43/220/2014
Alapító neve: Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 09. 15.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Ismeretek nyújtása, melyek elsajátításával a pedagógusok:
- tájékozottságot szereznek a pedagógus életpályamodell előmeneteli rendszerében,
- megismerik a portfólió jogi szabályozóit, tartalmi részeit, a portfólió elkészítését meghatározó elméleti hátteret és gyakorlati tennivalókat,
- átlátják portfóliójuk tervezésének és kivitelezésének folyamatát,
- képessé válnak portfóliójuk jogszabályi előírásoknak megfelelő, szakszerű elkészítésére, összeállítására,
- megismerik a feltöltéshez biztosított felületet és az e-portfólió feltöltésének gyakorlatát.

Dokumentumok létrehozása (ütemterv, szakmai életút vázlat, csoportprofil, tematikus terv, képzésről reflexió), melyek gyakorlatilag is részét képezhetik a feltöltendő portfóliónak.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A pedagógus életpályamodell 2013. szeptember 1-jétől történt jogszabályi bevezetése, a minősítő vizsgán és a minősítési eljárásban való részvétel minden pedagógust érintő változást jelent. Az említett időpontban a teljes pedagógus közösségre kiterjedő Gyakornoki illetve Pedagógus I. fokozatba sorolást követően valamennyi pedagógusra az előmeneteli rendszer kötelező lépése vár pályája során, melynek egyik meghatározó eleme a pedagógus portfólió elkészítése és feltöltése.
A program célkitűzése, hogy az új helyzetben a pedagógusok tájékozottak, jól felkészültek legyenek arra, hogy a megmérettetésen sikeresen vegyenek részt. Rendelkezzenek mindazon ismeretekkel, készségekkel, amelyek lehetővé teszik portfóliójuk színvonalas összeállítását.
Képzésünk során az ismeretek, készségek elsajátítását elméleti és gyakorlati blokkok, elsősorban saját élményeken alapuló tanulási folyamat segíti.
A képzés felöleli a jogszabályi háttér-, a portfólió elkészítéséhez szükséges fogalmak (kompetenciák, indikátorok; reflexió)-, a portfólió részeinek megismerését, s az előkészítéssel, elkészítéssel és feltöltéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat egyaránt.
A képzés résztvevői a közös munka során olyan dokumentumokat hoznak létre (ütemterv, szakmai életút vázlat, csoportprofil, tematikus terv, reflexió), melyeket közvetlenül felhasználhatnak portfóliójuk elkészítésekor, illetve a portfóliójuk részeként. A jelenlét 100%.

Záró számonkérés:
A képzés során csoportprofil, időterv és reflexió elkészítése önállóan, reflexiók, időterv és szakmai életút vázlatának elkészítése csoportmunka keretében.
Az önreflexió megírása és leadása a képzés zárásáig. Hallgatói kérdőív kitöltése.
Értékelés szempontjai:
Időterv: Jól tagolt felépítés.
Reflexió: Leírás, elemzés, önértékelés bemutatása. Egy kompetenciaterület fejlettségi szintjének kifejtése.
Szakmai életút: Kötelező elemek - kompetenciaterületek jelölése, reflektálás két szakmai rendezvényre, szakmai tervek bemutatása - megléte.

A tréninget követő 2 héten belül a csoportprofil és egy legalább 10 órát/foglalkozást felölelő tematikus terv elkészítése és határidőre történő beküldése.
Értékelés szempontjai:
A megnevezett dokumentumok beérkezése megadott határidőig.
A megnevezett dokumentumok az e-portfólió feltöltésénél ajánlott szövegszerkesztési formátum szerinti (Times New Roman 12-es betűméret, 2,5 cm-es margók, másfeles sorköz) elkészítése.
Csoportprofil: Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez c. kiadvány XI. E), 8.), c) pontjaiban felsorolt szempontoknak való megfelelés.
Tematikus terv: Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez c. kiadvány 11. vagy 12. sz. mellékletének megfelelő tartalmi elemek kifejtése, áttekinthető megformálás, igényes megfogalmazás.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A képzés végére a résztvevő:
- ismerje a pedagógus életpályamodell előmeneteli rendszerét, az életpálya szakaszait, a pedagógus előmeneteli rendszer két alappillérét: a minősítő vizsgát és a minősítési eljárást,
- tudja a portfólió jogi szabályozóit, tartalmi részeit, a portfólió elkészítését meghatározó elméleti hátteret és gyakorlati tennivalókat,
- tudja a portfólió alapdokumentumait és szabadon választott dokumentumait, terjedelmüket,
- ismerje a kompetenciákat és az indikátorokat,
- ismerje az e-portfólió feltöltését lehetővé tevő felületet, a feltöltés lépéseit, gyakorlatát,
- legyen képes önállóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően, szakszerűen elkészíteni, összeállítani portfólióját,
- legyen képes a tanultak beépítésére saját tapasztalataiba,
- legyen képes csoportprofil, időterv elkészítésére,
- rendelkezzen a reflexió megírásához szükséges ismeretekkel,
- a csoportmunkában megvalósuló reflexiók, szakmai életút vázlat és időterv elkészítésében aktívan működjön közre csoportjában.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzés során csoportprofil, időterv és reflexió elkészítése önállóan, reflexiók, időterv és szakmai életút vázlatának elkészítése csoportmunka keretében.
Az önreflexió megírása és leadása a képzés zárásáig. Hallgatói kérdőív kitöltése.
Értékelés szempontjai:
Időterv: Jól tagolt felépítés.
Reflexió: Leírás, elemzés, önértékelés bemutatása. Egy kompetenciaterület fejlettségi szintjének kifejtése.
Szakmai életút: Kötelező elemek - kompetenciaterületek jelölése, reflektálás két szakmai rendezvényre, szakmai tervek bemutatása - megléte.

A tréning zárását követő 2 héten belül a csoportprofil és egy legalább 10 órát/foglalkozást felölelő tematikus terv elkészítése és határidőre történő beküldése.
Értékelés szempontjai:
A megnevezett dokumentumok beérkezése megadott határidőig.
A megnevezett dokumentumok az e-portfólió feltöltésénél ajánlott szövegszerkesztési formátum szerinti (Times New Roman 12-es betűméret, 2,5 cm-es margók, másfeles sorköz) elkészítése.
Csoportprofil: Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez c. kiadvány XI. E), 8.), c) pontjaiban felsorolt szempontoknak való megfelelés.
Tematikus terv: Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez c. kiadvány 11. vagy 12. sz. mellékletének megfelelő tartalmi elemek kifejtése, áttekinthető megformálás, igényes megfogalmazás.


A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely pedagógus szak.; Tanító, általános- és középiskolai tanár, kollégiumi nevelő..
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Gyakornokok
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nincs.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Három egymást követő napon (csütörtök, péntek, szombat), 9.00-17.00 óráig. Ettől eltérő időbeosztás is lehetséges.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 40000 Ft
– Maximum: 70000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazás, szállás, étkezés.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.