Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Napjaink kihívásai a gyermek- és ifjúságvédelem területén

Szervezõ neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-1001-04
Alapítási engedély szám: 47793/40/2014
Alapító neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 11. 17.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a résztvevő pedagógusok elméleti és módszertani ismereteinek bővítése a gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek jogai, a veszélyeztetettség témakörében, és hogy a résztvevők naprakész információkkal rendelkezzenek a megújuló köznevelési rendszer és köznevelési törvény kapcsán. További cél a magyarországi gyermekvédelmi ellátórendszer részletes bemutatásán keresztül a szakmai párbeszéd élénkítése pedagógusok és az illetékes állami és civil szervezetek közt.
A résztvevők a továbbképzés során elsajátított ismeretek segítségével képesek legyenek környezetükben felismerni a veszélyeztetett gyermekeket, családokat, és kompetenciahatáraik ismeretében hathatós segítséget tudjanak nyújtani számukra.
További cél a játékos, interaktív gyakorlatokon keresztül a szempontváltás facilitálása, a gyermekközpontú szemlélet kialakítása, a problémahelyzetek elemzésével a résztvevők kommunikációs és problémamegoldó készségének fejlesztése.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Napjaink kihívásai a gyermek- és ifjúságvédelem területén

A pedagógusok napi munkájuk során egyre többször találkoznak olyan gyermekekkel, akik valamilyen szempontból hátrányt szenvednek társaikhoz képest, illetve - például egy szenvedélybeteg családtagjuk vagy bántalmazás miatt - veszélyeztetettek. A helyzet feltárása, elemzése, az érintett gyermekek és családjaik segítése nagyfokú körültekintést és a gyermekvédelmi rendszerrel való együttműködést igényel. Programunk ezen helyzetek megoldására készíti fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat.

Továbbképzésünkön ismertetjük a megújuló köznevelési törvény ifjúságvédelemmel kapcsolatos aktualitásait, a gyermeki jogokat, a veszélyeztető tényezőket, a (halmozottan) hátrányos helyzetből fakadó problémákat és a pedagógus, illetve az iskola mint intézmény gyermekvédelmi feladataival, prevencióval kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Bemutatjuk a magyarországi gyermekvédelmi ellátórendszert, kitérve az állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetekre, egyesületekre, intézményekre, hatóságokra - gyakorlati útmutatót kínálva a pedagógusok számára a segítségnyújtáshoz.

A program emellett módszertani gazdagodást kínál a bevált módszerek, hatékony kommunikációs technikák saját élményű tanulása révén. A továbbképzés elvégzését követően a résztvevők magabiztosabban igazodnak el a gyermekvédelmi rendszerben, és könnyebb lesz számukra a családokkal és az iskolán belüli és kívüli gyermek- és ifjúságvédelmi ellátórendszerrel való konzultáció, kapcsolattartás.

A program tematikai egységei a következők:
1. Bevezetés, a téma iránti érzékenyítés.
2. A gyermekeket veszélyeztető körülmények
3. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó intézmények az iskolán kívül
4. Gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában
5. Pedagógiai módszerek a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében
6. Összefoglalás: gyermek- és ifjúságvédelem Magyarországon és külföldön, gyermekközpontú szemlélet, módszerek, kommunikáció.

Az egyes tematikai egységek feldolgozásakor a legjellemzőbb módszer a prezentációval kísért előadás, amit kiscsoportos műhelymunka, nagycsoportos megbeszélések és művészetterápiás módszerek kipróbálása egészít ki.

A Tanúsítvány kiadásának feltétele:
A továbbképzés összóraszámának 90%-án való részvétel.
Záró teszt sikeres kitöltése a képzés utolsó napján, legalább 80%-os eredménnyel. (A záró tesztet a hallgatók a képzés utolsó napján, az utolsó kontakt órát követő 60 percben töltik ki.)

Az elõírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére az alábbi elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a résztvevőnek:

• tudja a gyermekek jogait, ismerje a gyermekvédelmi törvényt, a gyermekeket veszélyeztető körülményeket, a veszélyeztetettség fogalmát;
• legyen tisztában a veszélyeztető és elhanyagoló magatartás szintjeivel;
• ismerje a gyermekbántalmazás, a családon belüli erőszak jelenségét;
• tudja a (halmozottan) hátrányos helyzet fogalmát, ismerje annak következményeit, a kapcsolódó törvényi rendelkezéseket;
• ismerje az iskolán kívüli gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó intézményeket és szervezeteket;
• legyen tisztában a megújuló köznevelési rendszerrel;
• ismerje az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az iskolapszichológus főbb feladatait;
• legyen tisztában a pedagógus és az iskola mint intézmény gyermekvédelmi feladatait előíró törvényi rendelkezésekkel;
• ismerje a gyermekközpontú pedagógiai szemlélet lényegét, a bátorító nevelés és a Gordon-módszer alapjait.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró ellenőrzésként a résztvevők zárótesztet írnak.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a záróteszt sikeres kitöltése a képzés utolsó napján, azonnal a kontakt képzést követően. A megoldásra szánt idő: 60 perc.

A továbbképzés sikeres elvégzéséhez a tesztet minimálisan 80%-os eredménnyel kell teljesíteni.

Értékelési szempontok:
Az 30 kérdéses záróteszt a képzésen elsajátított ismeretek pontosságát, a tudásanyag elsajátítását és alkalmazását méri a következő témákban:
• a gyermekek jogai, a gyermekvédelmi törvény, a gyermekeket veszélyeztető körülmények, a veszélyeztetettség fogalma, a veszélyeztető és elhanyagoló magatartás szintjei; a gyermekbántalmazás, a családon belüli erőszak jelensége;
• a (halmozottan) hátrányos helyzet fogalma, a kapcsolódó törvényi rendelkezések;
• az iskolán kívüli gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó intézmények és szervezetek;
• a megújuló köznevelési rendszer jellemzői;
• az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az iskolapszichológus főbb feladatai;
• a pedagógus és az iskola mint intézmény gyermekvédelmi feladatait előíró törvényi rendelkezések;
• a gyermekközpontú pedagógiai szemlélet, a bátorító nevelés és a Gordon-módszer alapjai.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, okleveles tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, konduktor, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembe vételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az esetleges szállás, utazás és ellátás költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2014 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.