Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Pedagógusok felkészítése az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának a bevezetésére.

Szervezõ neve: Eszterházy Károly Egyetem
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00936-2009
Alapítási engedély szám: 23/80/2015
Alapító neve: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 03. 06.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A pedagógusok szakmai támogatása az egész napos iskola, koncepciójának megismerésében és intézményszintű bevezetésében. A résztvevő szakemberek képesek legyenek kialakítani azt a szakmai formát, és hálózati kapcsolatrendszert az iskola körül, amely alkalmas arra, hogy eredményes egésznapos iskolaként működjön az intézmény.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A Nemzeti Köznevelési törvény lehetőséget ad az iskoláknak arra. hogy egésznapos iskolaként működhessenek. Az egésznapos iskola-mint az iskolaszervezés új módja – ismeretlen a pedagógus társadalom számára.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás munkáját segítő nevelési-oktatási programok fejleszt.
A képzés során az Oktatáskutató-és fejlesztő Intézet által fejlesztett pedagógiai tartalmak kerülnek feldolgozásra.
Megismerik a résztvevők az egésznapos iskola rendszerét, koncepcióját, szervezési kérdéseit és a megvalósításhoz szükséges pedagógus attitűdöt.
A képzés kilenc nagy tematikus egysége egymásra épül, alapoz az ENI-koncepció megismerésére, segítve a résztvevőket, hogy a feldolgozott témákat rendszerszerűen, folyamatba ágyazottan sajátítsák el.
A tananyag feldolgozása során olyan újszerű tanulásszervezési módok kerülnek előtérbe, amelyek segítik a megértést és a résztvevőket továbbiakban is motiválják az aktív részvételre:
A képzési anyag feldolgozását segítik a prezentációval, szakirodalommal megtámogatott interaktív előadások, egyéni, kiscsoportos munkaformák, beszélgető-kör, kérdőívek, helyzetgyakorlatok, megfigyelés, esetmegbeszélés, vita, portfólió, reflektív szövegelemzés, gondolattérkép, kooperatív technikák.
A képzés specialitása, hogy a tananyag nem az életkorra (alsó, felső) fókuszál, hanem a folyamatra, mintát, modellt adva résztvevőknek helyi megvalósításhoz.
A képzés végére a résztvevők portfóliót készítenek, melyet a későbbiekben feltudnak használni helyi szinten az egész napos iskola bevezetéséhez.
A képzés során folyamatos visszajelzést kapnak a résztvevők a munkájukról.
A záró értékelés alapja a képzési portfólióba gyűjtött anyagok tematikus rendjének kialakítása, a modulokkal kapcsolatos, belső tudásterjesztés bemutatása, a modulvázlatok, stratégiai tervek, reflexiós napló, megismert eszközök, segédleteket, információs források megjelenítése.
A tanfolyami hallgatók a képzési portfóliót vezetnek, és azt folyamatosan bővítik és megosztják azt a Moodle felületen.
A képzési portfólióba gyűjtött anyagok tematikus rendjének kialakítása a portfólión belül, kötve a bevezetéshez aktivizálható szerepekhez (modulokkal kapcsolatos, belső tudásterjesztés bemutatása (modulvázlatokat, stratégiai terveket, reflexiós naplót, megismert eszközöket, segédleteket, információs forrásokat).
A Képzési portfólió készítésével kapcsolatos feladat értelmezése és kiadása az első képzési alkalommal megtörténik. A képzés oktatói folyamatos támogatást nyújtanak a képzési portfólió elkészítéséhez. A képzés során kiemelten kezelik a feladatok megoldásához szükséges kompetenciák fejlődésének bemutatását.
A véglegesnek talált képzési portfóliót az utolsó képzési napon kell leadnia a résztvevőnek. A képzés oktatói egy héten belül elkészítik a feladat szöveges értékelését, amelyben a portfólió erősségei és a tréner javaslatai is megjelennek.
Értékelési szempontok:
• A portfólió kitűzött céljainak érvényesítése; megfelelő tervezés, rendszerezés, megjelenítés
• A feladatok megoldásához szükséges kompetenciák fejlődésének bemutatása
• A csatolt szakmai anyagok, a cselekvési terv szakmai színvonala
• Az Egésznapos iskola koncepció alapelveinek megjelenése
• A reflektivitás helye, szerepe, indokoltsága, minősége a portfólióban
• A rendszerszerű látásmód megjelenítése
A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzésen való részvétel (minimum 90%)és a záró ellenőrzésekben leírt írásbeli házi dolgozat határidőre történő elkészítése, a képzésen elhangzottak összefoglalását követő záró kérdéssor helyes kitöltése.Az elõírt tartalmi követelmények:
A képzésen résztvevő pedagógus ismeri az egésznapos iskola intézménytípusra vonatkozó jogszabályokat.
Rendelkezik olyan kompetenciákra, amelyek segítségével alkalmassá válik a program bevezetésének támogatását biztosító pedagógiai feladatok elvégzésére, az egésznapos iskola filozófiájának intézményen belüli elterjesztésére.
A továbbképzés tematikai egységeiben megismert különböző területeket, az egyes szerepeket és feladatokat átlátja. Képes a modulok értelmezésére, adaptációjának támogaására, az egésznapos iskola programjának intézményen belüli elterjesztésére, és más intézményekkel folytatott tudáscsere koordinálására. Aktívan részt vesz a képzés altémáinak gyakorlattá válását támogató csoportmunkákban.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanfolyami hallgatók a képzési portfóliót vezetnek, és azt folyamatosan bővítik és megosztják azt a moodle felületen.
A képzési portfólióba gyűjtött anyagok tematikus rendjének kialakítása a portfólión belül, kötve a bevezetéshez aktivizálható szerepekhez (modulokkal kapcsolatos, belső tudásterjesztés bemutatása (modulvázlatokat, stratégiai terveket, reflexiós naplót, megismert eszközöket, segédleteket, információs forrásokat).
A Képzési portfólió készítésével kapcsolatos feladat értelmezése és kiadása az első képzési alkalommal megtörténik. A képzés oktatói folyamatos támogatást nyújtanak a képzési portfólió elkészítéséhez. A képzés során kiemelten kezelik a feladatok megoldásához szükséges kompetenciák fejlődésének bemutatását.
A véglegesnek talált képzési portfóliót az utolsó képzési napon kell leadnia a résztvevőnek. A képzés oktatói egy héten belül elkészítik a feladat szöveges értékelését, amelyben a portfólió erősségei és a tréner javaslatai is megjelennek.
Értékelési szempontok:
• A portfólió kitűzött céljainak érvényesítése; megfelelő tervezés, rendszerezés, megjelenítés
• A feladatok megoldásához szükséges kompetenciák fejlődésének bemutatása
• A csatolt szakmai anyagok, a cselekvési terv szakmai színvonala
• Az Egésznapos iskola koncepció alapelveinek megjelenése
• A reflektivitás helye, szerepe, indokoltsága, minősége a portfólióban
• A rendszerszerű látásmód megjelenítése

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; Pedagógus (tanító, tanár bármely szakterületen, gyógypedagógus) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező rendelkező pedagógusok; pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat: Köznevelési intézményben szerzett, legalább 5 éves szakmai tapasztalat
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nincs

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Minden alkalommal 10 - 16 óra között.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.