Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Ismeretek és készségek az iskolai- és óvodai gyermekvédelemben

Szervezõ neve: PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola
Felnõttképzési nyilvántartási szám: E-000971/2014
Alapítási engedély szám: 23/40/2015
Alapító neve: PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 01. 26.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a pedagógusok gyermekvédelemmel kapcsolatos felelősségét és lehetőségeit, valamint az intézményes gyermekvédelmet ellátó szervezetek – gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat – munkáját, hatáskörét.
Sajátélményű gyakorlatok és esetleírások segítségével reflektáljanak az nevelési-oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi munkára, a jelzőrendszer tagjainak együttműködési lehetőségeire és kötelezettségeire.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az óvodai és iskolai gyermekvédelem kiemelten fontos része a nevelésnek. Fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusok az oktatói és nevelői munkájuk mellett, illetve annak keretein belül figyelmet szenteljenek a gyermekek testi és lelki jólétének.
A továbbképzés célja éppen ezért, hogy a pedagógusok megismerjék a gyermekvédelmi rendszer működését, az egyes intézmények feladatát és hatáskörét, valamint az nevelési-oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi munkát és annak törvényi szabályozását. Tisztában legyenek a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős munkakörével, feladataival.
A tematika a saját iskolai tapasztalatokra épít, majd bemutatja a gyermekvédelem rendszerét, azon belül az iskola mint intézmény és a gyermekvédelmi felelős mint szakember sajátos feladatkörét. A gyermekvédelmi intézkedések bemutatásával közel hozza a résztvevőkhöz az egyes, gyermekvédelem által érintett gyerekek történetét.
A feldolgozás célja a gyakorlatias megközelítés, ezért mindvégig saját, illetve esettanulmányokban feldolgozott példákra épít, kiemelve a gyermekvédelmi intézkedések lehetőségeit és szerepét.
A záró értékelés a résztvevő által elkészített esettanulmány alapján történik. Az esettanulmány 4-5 oldal terjedelemben dolgoz fel a résztvevő saját pedagógiai gyakorlatából származó esetet, melynek során gyermekvédelmi intézkedésre került sor, vagy annak szükségét látta volna. Az esettanulmány tartalmazza a családi rendszer bemutatását, a gyermek viselkedésének bemutatását, a pedagógus reagálását (a beavatkozásra tett lépéseket), a lehetséges gyermekvédelmi intézkedések körét és az azokra - a továbbképzésen tanultak tükrében történő - reflektálást.
Az értékelés két fokozatú. Nem felelt meg, ha a résztvevő nem adja le az esettanulmányt, ha az esettanulmány nem megfelelő terjedelmű, vagy abban a továbbképzésen tanultak nem tükröződnek. Megfelelt, ha a résztvevő bemutatja a megfelelő terjedelmű esettanulmányt, és abban a továbbképzésen tanult szemlélet és ismeretek tükröződnek.

A Tanúsítvány megszerzésének együttes feltételei: részvétel a foglalkozások 100 %-án; a kapott feladatok és gyakorlatok elvégzése; az esettanulmány követelmények szerinti elkészítése és határidőre történő leadása és a hallagatói kérdőív leadása.

Az elõírt tartalmi követelmények:
• Ismerjék meg a gyermekvédelmi intézmények működését és hatáskörét, valamint az iskolák és a gyermekvédelem együttműködési lehetőségeit
• Ismerjék meg a gyermekvédelem törvényi szabályozását, a gyermekvédelmi munka jogi szabályozását
• Ismerjék és értsék az nevelési-oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi munkát, az abban részt vevő szakemberek feladatát, jelzési kötelezettségét
• Értsék meg állampolgári kötelezettségüket mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai
• Legyenek képesek megfogalmazni a kompetenciájukon túlmutató problémát, és pozitív kommunikációval javaslatot tenni szakember bevonására
• Legyenek képesek a kapcsolattartás során hatékonyan és nyíltan kommunikálni a problémáról, illetve a gyermekvédelmi intézkedésekről
• Legyenek képesek preventív programokat szervezni gyermekvédelem témában

Az ismeretek számonkérésének módja:
A záró értékelés a résztvevő által elkészített esettanulmány alapján történik. Az esettanulmány 4-5 oldal terjedelemben dolgoz fel a résztvevő saját pedagógiai gyakorlatából származó esetet, melynek során gyermekvédelmi intézkedésre került sor, vagy annak szükségét látta volna. Az esettanulmány tartalmazza a családi rendszer bemutatását, a gyermek viselkedésének bemutatását, a pedagógus reagálását (a beavatkozásra tett lépéseket), a lehetséges gyermekvédelmi intézkedések körét és az azokra - a továbbképzésen tanultak tükrében történő - reflektálást.
Az értékelés két fokozatú. Nem felelt meg, ha a résztvevő nem adja le az esettanulmányt, ha az esettanulmány nem megfelelő terjedelmű, vagy abban a továbbképzésen tanultak nem tükröződnek. Megfelelt, ha a résztvevő bemutatja a megfelelő terjedelmű esettanulmányt, és abban a továbbképzésen tanult szemlélet és ismeretek tükröződnek.
Az esettanulmány leadási határideje a képzés zárását követő 15 nap.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; tanító, tanár, óvodapedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: nem lehetséges

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Vasárnap kivételével délelőtt/délután

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 30000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nincs

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.