Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Jogtudatosság az iskolában és az online térben

Szervezõ neve: Eszterházy Károly Egyetem
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00936-2009
Alapítási engedély szám: 43/162/2014
Alapító neve: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 07. 28.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, segítségnyújtás a pedagógusoknak, hogy felismerjék az iskolában előforduló, a családhoz köthető illetve az internetes bűncselekményeket, és megismerkedjenek azok jogi és pedagógiai kezelési lehetőségeivel.

Továbbá, hogy a résztvevő pedagógus megtudja, kihez fordulhat segítségért az iskolában előforduló bűncselekmények esetén, és módszertani segítséget kapjon azok kezeléséhez az iskola keretein belül akár az áldozat, akár az elkövető oldaláról.

A továbbképzés további célja az internetes bűncselekmények kapcsán megismertetni a pedagógusokat az online tér világával és a diákokra ható folyamatokkal, az őket érő pozitív és negatív hatásokkal, külön figyelmet fordítva az online zaklatásra. A pedagógus ismerje fel azokat a jeleket, amikből arra következtethet, hogy az iskolai bántalmazás új válfaja, a cyberbullying jelent meg a makróközösségben.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A XXI. század gyorsuló világa új helyzetek elé állította a pedagógusokat is: egyre több bűncselekménnyel találkoznak az iskola falain belül. Az elmúlt években az új Büntető Törvénykönyv (2012.:C. tv.) és a Polgári Törvénykönyv (2013.:V. tv.) hatályba lépésével számottevően változtak az alapvető emberi viszonyokat szabályozó jogszabályok is, így komoly változások léptek életbe a 18 éven aluliakra vonatkozóan, mind a büntetőjog, mind a polgári jog oldaláról nézve. A pedagógusok naponta találkoznak jogi problémákkal az iskolában, akár az ott elkövetett cselekményekkel (kisebb lopások, testi sértések, rágalmazások stb.), akár az „otthonról hozott” problémákkal (családon belüli erőszak). Terjedőben van a fizikai és az online zaklatás.
Fontos, hogy a pedagógusok megfelelő jogi ismeretek birtokában tudják kezelni a problémákat.

A program három nagy egységből épül fel: az első részben a pedagógusok egy jogi alapozón vesznek részt, ahol a képzés során felmerülő alapvető fogalmak tisztázása a cél, hogy alapszintű jogi ismeretek birtokában mélyítsék el tudásukat a képzés gyakorlati foglakozásain.

A második részben a résztvevők a munkájuk során egyre gyakrabban előforduló jogi helyzetekben való eligazodáshoz kapnak segítséget. A pedagógusoknak elsősorban nem megoldaniuk kell ezeket a helyzeteket, hanem kezelni a különböző jogilag értékelt magatartásokat. Jogi és pszichológiai végzettségű képzők vezetésével egyéni és csoportmunka során ültethetik át a megszerzett tudást a gyakorlatba.

A képzés harmadik része pedig az internetről illetve az ott terjedő bűnözés veszélyeiről szól; hiszen az elmúlt időszakban a kriminológusok feltárták, hogy ma már nem csak az utcán, odahaza vagy az iskolában válhat valaki áldozattá (vagy éppen elkövetővé), hanem az online térben is. Egyre gyakoribb jelenség az online zaklatás, amely a „klasszikus” iskolai agresszió online változata. A pedagógusok sok esetben nem ismerik pontosan a különböző közösségi oldalak dinamikáját, mikéntjét, így bizalmatlanok a pedagógusokkal szemben a diákok, hiszen nem kérnek segítséget baj esetén olyan személytől, aki nem is ismeri az adott teret. A képzés bemutatja a pedagógusoknak a legismertebb közösségi oldalakat, és pedagógiai módszereket kínál az itt felbukkanó esetek kezelésére.
A továbbképzés során a résztvevőknek jogi eseteket kell értékelniük, fel kell ismerniük a cselekmények bűncselekmény jellegét, közösen ki kell alakítaniuk a legjobb megoldási javaslatokat. Készítenek a pedagógusok egy szabályzatot, amely betartandó, ha a tanár egy olyan közösségi oldalt használ, ahol kapcsolatba léphetnek vele tanítványai vagy szüleik. A képzés a gyakorlati tudásra helyezi a hangsúlyt, és útmutatást nyújt a büntető- és az internetes jog útvesztőiben.
A téma iránt mélyebben érdeklődők számára pedig a képzés online felületéről letölthető háttéranyagok állnak rendelkezésre.
A tanúsítvány kiadásának a feltétele a csoportmunkákban való aktív részvétel, és a távoktatásos szakaszban a képzés fő tematikai egységeinek anyagát számon kérő online feladatsorok minimum 80%-os megoldása a Moodle felületen.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A továbbképzésen résztvevő felismeri és azonosítja az iskolában előforduló, családhoz köthető és internetes bűncselekményeket, és képes azok jogi, és pedagógiai kezelésére, tisztában van azzal, kihez kell fordulnia segítségért, ha a probléma túlmutat a hatáskörén.
Ismeri az online tér világát.
Tisztában van az online tér diákokra gyakorolt hatásával.
Ismeri az online zaklatás fogalmát. Képes felismerni azokat a jeleket, amelyek a cyberbullyingra utalnak

Az ismeretek számonkérésének módja:
Írásbeli feladatmegoldás: A távoktatásos szakaszokban a Moodle felületen elérhető, az előadásokon elhangzottak és a résztvevői segédanyagban szereplő információk elsajátítását ellenőrző kérdőívek kitöltése. A kérdőívek feleletválasztósak, így azok kiértékelését a számítógépes rendszer végzi, minimum 80%-os eredményt kell elérni.
A kérdőívek három témakör szerint csoportosulnak: jogi alaptudást mérő, a bűncselekményekkel és az internetes cselekményekkel kapcsolatos tudást ellenőrző kérdések.
A távoktatásos szakaszokban 15-15 kérdésből álló tesztet kell megoldani. A teszteket 3 nap alatt kell sikeresen teljesíteni.
Emellett a továbbképzés résztvevőjének a csoportmunkákban való aktív részvétele is értékelendő.
Szempontok: A tesztek során: a válaszok relevanciája. Legalább 80%-ban helyes válasz esetén elfogadható. A foglalkozások során aktív részvétel a csoportmunkákban, mind a jelenléti, mind az online formában.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus vagy pszichológus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: nincs

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munkanapokon 9-16 óráig és szabadnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Útiköltség

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.