Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A “Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok” tanórai és tanórán kívüli felhasználása

Szervezõ neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: E-000658/2014
Alapítási engedély szám: 23/150/2015
Alapító neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 05. 19.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusok számára ismeretek nyújtása a ,,Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok” kapcsán azzal a céllal, hogy a digitális tananyag - vagy egyes elemeinek - tanórai vagy tanórán kívüli oktatási célú felhasználása gördülékeny és (idő)hatékony legyen.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A “Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok” tanórai és tanórán kívüli felhasználása

A mai ifjú generáció rendszeres médiafogyasztó, ami a vizualitás iránti fokozott igényében és asszociatív információfeldolgozásában is érzékelhető. Globális világunkban egy oktatási rendszer akkor sikeres, ha rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott tanulói igényekhez és beemeli tanítási gyakorlatába az infotechnológia által kínált multimédiás elemeket. Különösen hasznos ez a természettudományok esetében, ahol a szemléltetésnek kiemelt jelentőséggel bír.

Az általunk fejlesztett kémia, fizika és biológia interaktív multimédiás elektronikus tananyagok (ttko.hu) remekül szolgálják a megváltozott tanulói igényeket. Ugyanakkor bármely tananyag csak hozzáértő kezekben válik igazán értékessé. Az innovatív, nyitott, jól felkészült pedagógusok szerepe kulcsfontosságú. Ezért fejlesztettük ki pedagógusoknak szóló továbbképzésünket, amely tájékoztatást nyújt a tananyagfejlesztés szakmai háttere, keretrendszere, tematikája kapcsán, valamint kooperatív, probléma-alapú és önálló tanulást támogató módszerek bemutatásával segíti elő a gördülékeny, kreatív felhasználást a tanórán vagy azon kívül.

A program tematikai egységei a következők:

1. Bevezetés, a képzés jellemzői
2. Általános tudnivalók a szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagokról
2.1. A szakmai koncepció bemutatása
2.2. A keretrendszer bemutatása
3. A ,,Fizika modern megközelítésben” c. elektronikus tananyag
3.1. A ,,Fizika modern megközelítésben c. elektronikus tananyag általános bemutatása.
3.2. Módszertani tippek, óratervek a ,,Fizika modern megközelítésben” c. elektronikus tananyaghoz
4. A ,,Biológia modern megközelítésben” c. elektronikus tananyag
4.1. A ,,Biológia modern megközelítésben c. elektronikus tananyag általános bemutatása.
4.2. Módszertani tippek, óratervek, foglalkozástervek a ,,Biológia modern megközelítésben” c. elektronikus tananyaghoz
5. A ,,Kémia modern megközelítésben” c. elektronikus tananyag
5.1. A ,,Kémia modern megközelítésben c. elektronikus tananyag általános bemutatása.
5.2. Módszertani tippek, óratervek, foglalkozástervek a ,,Kémia modern megközelítésben” c. elektronikus tananyaghoz

A képzés elvégzését követően a résztvevők képesek lesznek a gyakorlatban hatékonyan használni a szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagokat (ttko.hu) és diákjaiknak is tanulásmódszertani segítséget adni.

A tananyag feldolgozásának munkaformája egyéni munka. Az egyes tematikai egységek feldolgozásakor jellemző módszer a prezentáció, melyet képek, bemutató kisfilmek, önellenőrző feladatok kísérnek. A távoktató forma lehetővé teszi, hogy a résztvevők rugalmasan, saját tempójukban gyakoroljanak.

A Tanúsítvány kiadásának feltétele:
- A képzésben résztvevőnek a személyes megjelenést igénylő, kötelező foglalkozások – jelenléti konzultációk/kontaktórák – 100%-án meg kell jelennie.
- A résztvevő által szabadon választott témában a ,,komplex természettudományos tananyagokra” épülő komplex szemléletű foglalkozásterv kidolgozása és benyújtása, 2200-2500 karakter terjedelemben, a képzés utolsó napját követő 5 napon belül.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére az alábbi elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a résztvevőnek:

- legyen tisztában azzal, milyen célcsoportnak szól a tananyag, hol kapcsolható a kerettantervekhez és milyen kompetenciaterületek fejlesztésére alkalmas;
- legyen képes a ,,Szabad hozzáférésű, komplex természettudományos tananyagok” c. digitális oktatási anyagban magabiztosan eligazodni;
- ismerje az egyes tantárgyak - fizika, kémia, biológia - szaktudományi felfogását, modulrendszerét, a tananyagok struktúráját, tematikáját, interdiszciplináris átfedéseit;
- tudja, hogyan készülhet föl időhatékonyan tanórájára, hogyan keresheti ki a számára releváns szöveges és multimédiás elemeket, feladatokat;
- tudja, hogy a tanítási-tanulási folyamat egyes szakaszaiban milyen módszertani lehetőségek állnak rendelkezésére a digitális tananyag feldolgozásához a tanórán vagy azon kívül.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró ellenőrzésként a résztvevőnek egy szabadon választott témában a ,,komplex természettudományos tananyagokra” épülő komplex szemléletű foglalkozástervet kell elkészítenie és benyújtania, 2200-2500 karakter terjedelemben, a képzés utolsó napját követő 5 napon belül.

A foglalkozástervnek tartalmaznia kell a következőket:
- célcsoport
- téma, kerettantervi kapcsolódási ponto(k)
- fejlesztendő kompetenciaterületek, tanítási célok
- a tanítási-tanulási folyamat szakasza
- munkaformák, tevékenységleírás
- a foglalkozásra szánt idő
- digitális tananyagelemek, egyéb eszközigény
- tantárgyközi átfedések
- a felkészülés lépései

Az értékelés szempontjai:
A foglalkozásterv
- mennyire felel meg a választott korcsoport tudásszintjének, igényeinek;
- mennyiben alkalmazza a képzésen tanult gyakorlati ismereteket, módszereket;
- megfelel-e a tanítási-tanulási folyamat megjelölt szakaszában való alkalmazásnak;
- mennyire komplex szemléletében, mennyire utal a társtudományok kapcsolódó tananyag elemeire;
- mennyire alapos és adekvát az eszközök, az előzetes felkészülés, a foglalkozás leírása és a foglalkozásra szánt idő megtervezése tekintetében.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármilyen természettudományi karon végzett szak; általános iskolai tanár, középiskolai tanár.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Felhasználói szintű operációs rendszer-, szövegszerkesztő- és internetismeret. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét
online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük, még a továbbképzésre történő jelentkezést megelőzően. A tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.

Javasolt munkakörök:
Tanár, Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Osztályfőnök

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelő igények figyelembe vételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az esetleges szállás, utazás és ellátás költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.