Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban

Szervezõ neve: Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: E-000787/2014
Alapítási engedély szám: 23/149/2015
Alapító neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 05. 19.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja gyakorlatorientált, szakszerű tudást átadni az egyes informatikai eszközökben rejlő lehetőségekről - speciálisan a természettudományos oktatásban.

A résztvevők gazdagítsák ismereteiket a prezentációkészítés, táblázatkezelés, interaktív tábla, tanulói válaszadó rendszerek és felhőalapú eszközök használata terén. Tudatosítsák ezek felhasználási lehetőségeit kooperatív feladatmegoldások, mérés-értékelés, kreatív feladatok, oktatási segédanyagok létrehozása és online projektek során.

Képessé váljanak pedagógiai módszertárukba ezen infotechnológiai eszközöket professzionális módon, rugalmasan és magabiztosan integrálni.

A program tartalmának rövid ismertetése:
IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban

Manapság elengedhetetlen, hogy pedagógusként naprakész tudásunk legyen a legmodernebb IKT eszközökről, amelyekkel színesebbé varázsolhatjuk óráinkat, hatékonyabbá tehetjük felkészülésünket és kreatívabbá a házi feladatokat. Fokozottan igaz ez a természettudományos tantárgyak oktatása területén, ahol a szemléltetésnek a jelenségek megértésében, a kritikai gondolkodás és a kutatói személet kialakításában egyaránt komoly szerepe van.

Rugalmasan végezhető távoktató programunk felkészítést nyújt számítógéppel támogatott tanórák/foglalkozások tervezéséhez és lebonyolításához. Az egyes informatikai eszközök, programok használatát természettudományos témákon keresztül mutatjuk be. A technikai tudnivalókon túl számos módszertani tippet, mintát nyújtunk arra vonatkozólag is, hogyan integráljuk az infotechnológiát kooperatív feladatmegoldás, frontális óraszervezés és önálló tanulás során.

A program tematikai egységei a következők:
1. Bevezetés. A keretrendszer, a tananyag és a továbbképzés bemutatása
2. A PowerPoint program használata a természettudományos oktatásban
3. A táblázatkezelő program alkalmazása a természettudományos oktatásban
4. Az interaktív tábla használata a természettudományos oktatásban
5. A tanulói válaszadó rendszerek használata a természettudományos oktatásban
6. Felhőalapú megoldások a természettudományos oktatásban

A tananyag feldolgozásának munkaformája egyéni munka. Az egyes tematikai egységek feldolgozásakor jellemző módszer a prezentáció, amelyet instrukciós videók, bemutató kisfilmek, feladatok kísérnek. A távoktató forma lehetővé teszi, hogy a résztvevők idejüket maguk beosztva, saját tempójukban gyakoroljanak. Az videókon hallható szakértői instrukciósorok egyszerű tanulást tesznek lehetővé, az önellenőrző feladatok a gyakorlati alkalmazást és elsajátítást szolgálják.

A Tanúsítvány kiadásának feltétele:
- A képzésben résztvevőnek a személyes megjelenést igénylő, kötelező foglalkozások – jelenléti konzultációk/kontaktórák – 100%-án meg kell jelennie.
- Záró ellenőrzésként a résztvevők a képzés utolsó napját követő 5 napon belül egy IKT eszközökkel támogatott foglalkozástervet nyújtanak be egy általuk kiválasztott természettudományos témában, 2000-2500 karakter terjedelemben.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére az alábbi elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a résztvevőnek:

- legyen képes PowerPoint programmal igényes bemutatókat készíteni; ismerje a program alapvető funkcióit, mint a diák kezelése, a szövegek, képek, ábrák formázása; animációk beállítása;
- ismerje az Excel táblázatkezelő program használatának tanórai lehetőségeit, főbb funkcióit; legyen képes adatokat formázott táblázatba foglalni, számításokat végezni, diagramokat készíteni;
- legyen tisztában az interaktív tábla szoftverének iskolai használatával, legyen képes az eszközzel prezentációkat tartani, videót, hangot, hivatkozásokat beszúrni, professzionális bemutatót készíteni;
- tudja magabiztosan használni az elektronikus válaszadó rendszert, maximálisan kihasználva az egyes funkciókat; legyen képes típusfeladatok létrehozására és értékelésére; ismerje fel, milyen feladattípusok esetében célszerű a rendszert használni;
- ismerje a Google Rajz; Google Diák és Google Gondolattérkép felhőalapú alkalmazásokat és legyen képes ezeket oktatási céllal használni; tudjon ilyen típusú dokumentumokat létrehozni, előkészíteni, formázni, megosztani, valamint ismerje a csoportmunka online vezetésének technikai hátterét.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Zárófeladat elkészítése:

Záró ellenőrzésként a résztvevők a képzés utolsó napját követő 5 napon belül
elkészítenek egy IKT eszközökkel támogatott foglalkozástervet egy általuk kiválasztott természettudományos témában, 2000-2500 karakter terjedelemben.

A foglalkozástervnek tartalmaznia kell a következőket:
- az alábbiak közül legalább három IKT eszköz tanórai vagy azon kívüli oktatási célú használata: PowerPoint / Excel / Interaktív tábla / Tanulói válaszadó rendszer / Google Diák / Google Rajz / Google Gondolattérkép;
- célcsoport, téma;
- fejlesztendő kompetenciaterületek, tanítási célok;
- a feladatok tartalmának és előkészítésének leírása;
- munkaformák, tevékenységleírás;
- a foglalkozásra szánt idő és eszközigény.

Az értékelés szempontjai:
A foglalkozásterv
- mennyiben alkalmazza a képzésen tanult gyakorlati ismereteket, módszereket;
- mennyire felel meg a választott korcsoport tudásszintjének, igényeinek;
- mennyire alapos az eszközök, az előzetes felkészülés, a foglalkozás leírása és a foglalkozásra szánt idő megtervezése tekintetében.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármilyen természettudományi karon végzett szak ; általános iskolai tanár, középiskolai tanár.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Felhasználói szintű operációs rendszer-, szövegszerkesztő- és internetismeret. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét
online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük, még a továbbképzésre történő jelentkezést megelőzően. A tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.

Javasolt munkakörök:
Tanár, Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembe vételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az esetleges utazás, szállás és étkezés költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.