Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Skip Navigation Links
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  
Vissza a kezdõlapra

Régebbi tájékoztatók szövegei

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI ELJÁRÁSKÖVETÕ ÉS NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN (PEDAKKRED) BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Kérelmezõ!

A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2010. január 15-én újra módosult. A megváltozott jogszabályi környezet miatt, informatikai rendszerünket aktualizálni kellett! 2010. március 1-jével szeretnénk Tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére bocsájtani a hatályos jogszabályoknak megfelelõen fejlesztett PedAkkredet.

A Kormány rendelet PedAkkredet is érintõ legfontosabb változásai:
 • 2010. január 15-étõl megszûnt a pedagógus-továbbképzések indítási engedélyeztetésének eljárása. A szervezõnek/indítónak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályait, valamint a felnõttképzési törvény elõírásait kell figyelembe venni és betartani. A korábban kiadott indítási engedélyek érvényesek, de újakat már nem kell, illetve nem is lehet kérni. Az indítás engedélyeztetésének eltörlésével megszûntek az „egy eljárásos” kérelmek is. Ezzel egyidejûleg a PedAkkred rendszer nem enged indítási kérelmeket feltölteni, sem külön, sem pedig egy eljárás részeként. A korábbi, indítási engedéllyel rendelkezõ kérelmekhez a jogosultak hozzáférnek, azok segítségével is elvégezhetik az új helyszínek és idõpontok bejelentését, amennyiben a program indítási engedély alapján már szerepel a jegyzéken. Azok a pedagógus-továbbképzések, melyek 2010. január 15-én érvényesen a jegyzéken voltak indítási engedélyek alapján, természetesen fennmaradtak a jegyzéken.
 • A következõkben a jegyzékre kerülés minden esetben kérelemre történik, alapja az adatszolgáltatás a PedAkkreden keresztül.
  A jegyzékbe kerülés lépései
  1. A szervezõ rendelkezik a jóváhagyott program felhasználói jogával (e hozzáférési jogot az alapító adja a rendszeren keresztül úgy, mint eddig).
  2. A szervezõ adatot szolgáltat a PedAkkred új adatszolgáltatási ûrlapján.
  3. Jegyzékkérelmét, illetve a pénzügyi adatlapot kinyomtatja, amelyeket az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolással együtt megküld az OH Közoktatási Akkreditációs Osztályának.

  Új helyszín és idõpont bejelentése csak jegyzéken szereplõ programok esetében lehetséges!
 • Megszûnt a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület (továbbiakban: PAT) azon jogosultsága, hogy a korábbi gyakorlat szerint feltételeket szabjon a program javítására, majd ellenõrizze, hogy a benyújtó teljesítette azokat és csak ezután hozza meg véglegesen támogató vagy elutasító javaslatát az oktatásért felelõs miniszter felé. A hatályos jogszabály szerint a PAT javaslatát, mely elfogadás vagy elutasítás lehet, az OH továbbítja az oktatásért felelõs miniszternek. Amennyiben a PAT szerint a program ugyanabban az eljárásban még javítható, kiegészíthetõ, ezt jelzi az oktatásért felelõs miniszternek, aki – amennyiben ezt a jogot megadja a benyújtónak –, értesíti a kérelmezõt a javítás lehetõségérõl. A PedAkkreden keresztül javított, kiegészített programokat ezentúl nem az OH-nak, hanem az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak kell megküldeni!
  Fentiek a PedAkkredben az alábbiak szerint zajlanak:
  1. NEFMI értesíti az OH-t, hogy mely benyújtónak adja vissza a program szerkesztési jogát.
  2. OH biztosítja a hozzáférést.
  3. Kérelmezõ javítja, kiegészíti a programot az NEFMI által, számára megküldött hibalista alapján. Az alapító a módosított programot beküldi a PedAkkredben.
  4. A kérelmezõ a módosított programot kinyomtatja 3 példányban és elküldi az NEFMI-nek (Cím: Nemzeti Erõforrás Minisztérium – Közoktatási Fõosztály, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)
  5. Az oktatásért felelõs miniszter meghozza döntését, melyet megküldi a kérelmezõnek és az OH-nak. Az OH ekkor a PedAkkredben a miniszter döntésének megfelelõen beállítja a kérelem elfogadott vagy elutasított állapotát.
 • A Kormányrendelet bevezette az újra beadás fogalmát. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az oktatásért felelõs miniszter elutasítja a programot, akkor a kérelmezõnek lehetõsége van fél éven belül a programot kijavítva, csökkentett igazgatási szolgáltatási díjért, új eljárásban újra beadni. Újra beadottnak csak az az elutasított program minõsül, melyben a javítások, kiegészítések csak és kizárólag a PAT hibalistájának alapján készülnek! A PAT által nem kifogásolt pontokat változatlanul kell hagyni!
További tájékoztatást és segítséget a Közoktatási Akkreditációs Osztály és az Informatikai Osztály ügyintézõitõl kérhet.
Az esetleges problémák megoldásához kérjük szíves türelmüket és segítségüket!

Budapest, 2010. február 28.

Oktatási Hivatal
Közoktatási Hatósági Fõosztály
Közoktatási Akkreditációs Osztály

Tájékoztató
a pedagógus-továbbképzés akkreditációját érintõ változásokról

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2010. január 15-én hatályba lép a 3/2010. (I.14.) számú Kormányrendelet, mely a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendeletet módosítja.
Jelen tájékoztatónkban csak a leglényegesebb tudnivalókat emeljük ki, egyúttal tanácsoljuk, hogy feltétlenül nézzék át a megváltozott jogszabályt!
- 2010. január 15-étõl megszûnik a pedagógus-továbbképzések indítási engedélyeztetésének eljárása. Az indításokhoz nem kell engedélyt kérni!
- Az indítás engedélyeztetésének eltörlésével megszûnnek az „egy eljárásos” kérelmek is. A szervezõnek/indítónak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályait, valamint a felnõttképzési törvény elõírásait kell figyelembe venni és betartani. Ezzel egyidejûleg a PedAkkred rendszer nem enged indítási kérelmeket feltölteni, sem külön, sem pedig egy eljárás részeként.
- A rögzítés alatt lévõ fentieknek megfelelõ kérelmeket a rendszer nem engedi beküldeni!
- A következõkben a jegyzékre kerülés minden esetben kérelemre történik, alapja az adatszolgáltatás a PedAkkreden keresztül.
- A szervezõ/indító által történõ adatszolgáltatás csak érvényes alapítási engedély birtokában, az alapítónak a PedAkkreden keresztüli hozzájárulásával tehetõ majd meg.
- A módosító jogszabály eltörölte az alapító azon eddigi kötelezettségét, hogy alapítási kérelmének benyújtásával egyidejûleg (elõ)szakértõi véleményt csatoljon.
- A pedagógus-továbbképzések alapítási eljárásának igazgatási szolgáltatási díja megváltozott! A pedagógus-továbbképzés jegyzékre kerüléséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A megváltozott igazgatási szolgáltatási díjakról az eredeti rendelet 3. számú mellékletébõl tájékozódhatnak.

A megváltozott jogszabályi környezet miatt, informatikai rendszerünket aktualizálni kell. Az esetleg fellépõ kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.

Budapest, 2010. január 14.

Oktatási Hivatal
Közoktatási Hatósági Fõosztály
Közoktatási Akkreditációs Osztály

Tisztelt Felhasználók!

A XXI. század elején az informatika fejlõdése átalakítja mindennapjainkat, egyfajta szellemi versenyre hív fiatalt, idõset egyaránt. Ahhoz, hogy tartani tudjuk a lépést, szükséges egyrészt, hogy ne idegenkedjünk az újtól, másrészt, hogy felhasználóbarát rendszerrel találkozzunk, és nem utolsó sorban, hogy elõbb-utóbb észrevegyük, az új rendszer megkönnyíti a munkánkat!

A pedagógus-továbbképzési eljárást követõ és nyilvántartási rendszert is elérte a változás szele. Az új rendszert kidolgozó WSH Kft. munkatársai fejlesztõ munkáját több hónapos szakmai igényfelmérés elõzte meg. Az új eljáráskövetõ és nyilvántartási rendszerrel kapcsolatosan az Oktatási Hivatal elvárásai összetettek voltak. Kiemelve a legfontosabbak:
- ki kell váltani a régi, már elavult, túlterhelt Access alapú adatbázist,
- a pedagógus-továbbképzési jegyzéket 2009. augusztus 31-ével az Oktatási Hivatal saját honlapján, folyamatosan, mindenki által hozzáférhetõen kell megjelentetni,
- az alapítási és indítási kérelmeket teljes egészében a kérelmezõnek kell webes felületen feltöltenie amennyiben szükséges módosítania,
- az ügyintézés a kérelmezõk számára webes megtekintéssel követhetõ legyen,
- az alapítási kérelmekkel kapcsolatos bírálati (szakértõ, PAT) tevékenységek a rendszeren keresztül elvégezhetõek legyenek,
- a kérelmek különbözõ részeinek hozzáférési jogosultságai (nyilvános adatok, szerzõi jogi védelem alá esõ adatok, bírálók hozzáférhetõsége) tisztázottak és biztosítottak legyenek,
- a fejlesztés lehetõleg vegye figyelembe és menjen elébe az éppen módosuló pedagógus-továbbképzésekrõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet jogalkotói szándékainak (a rendeletmódosítás 2009. július 31-én lép hatályba).

A WSH Kft. rendszerfejlesztõ munkatársai az Oktatási Hivatal Közoktatási Hatósági Fõosztály Közoktatási Akkreditációs Osztálya munkatársainak folyamatos szakmai segítségével közel egy évig dolgoztak az új Pedagógus-továbbképzési Rendszer (PedAkkred) kifejlesztésén.

Mindkét fél részérõl bízunk benne, hogy mind szakmailag, mind informatikailag egy olyan rendszer kerül most használatba, mely az átállás esetleges zökkenõin túl, hosszútávon mindannyiunk megelégedésére szolgál majd!

Ehhez kérjük kitartásukat, megértésüket, segítségüket!


2009. május 31.

Ajánlott minimális felbontás: 1024x768
Ajánlott böngészõk: Internet Explorer 6+, Firefox 2+
A rendszer használatához a JavaScript és a sütik (cookies) engedélyezése szükséges.


Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.