Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Beszéljünk a jogról közérthetően, az állampolgári, az emberi jogok és a részvételi demokrácia oktatása program (a jogi alapismeretek közérthető oktatására kidolgozott speciális, interaktív módszertant alkalmazó képzési rendszer)

Szervező neve: Jogklinika és Street Law Oktatási és Kutatási Alapítvány
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Alapítási engedély szám: OKM-4/3/2009
Alapító neve: Jogklinika és Street Law Oktatási és Kutatási Alapítvány
Indítási engedély szám: OKM-4/3/2009
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2014. 02. 01.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A „Beszéljük a jogról közérthetően” program elsajátításával a résztvevők:
1. a képzettek interaktív módszertant sajátítanak el, amellyel pedagógiai módszereiket sokszínűsíthetik,
2. a diákok számára a jogi ismeretek közérthető oktatását több év tapasztalat alapján kialakított rendszerben sajátíthatják el (az emberi jogoktól kezdődően az olyan különös jogi területekig mint a családjog, drogjog, diákjog vagy munkajog),
3.a képzettek képessé válnak a demokratikus alapismeretek, állampolgári ismeretek oktatását hasznos és hasznosítható jogi információk segítségével továbbfejleszthetik,
4. gyakorlati jogi ismereteket szereznek, a diákok számára a leghatékonyabb módon történő átadásra válnak képessé,
5. új típusú értékelési módszerek ismernek meg.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés keretében a résztvevők:
1. Ismerik a speciális, interaktív módszertant (min 10 alaptípus).
2. Elsajátítják a kidolgozott órák menetét, joganyagát és a rögzített jogi háttér információkat.
3. Ismerik a programban szereplő jogkérdések normatív (jogszabályi), tudományos és társadalmi, történelmi háttérét.
4. Képesek lesznek a hétköznapi életben szerzett tapasztalatokat és ismereteket összefoglalni és transzformálni a jog szintjére.
5. Képesek lesznek adaptálni és alkalmazni a speciális értékelési rendszert.
6. Képesek lesznek az új órák önálló feldolgozására és a tanári kézikönyv segítségével a módszertan kiterjesztett alkalmazására.

Az ismeretek számonkérésének módja:
próba tanítás a tréning végén (amelyen a résztvevő számot ad a joganyag és a speciális módszertan elsajátításáról). Ennek folyamán alkalmazzák a speciális módszertant és a megtanult joganyagot, valamint a speciális értékelési rendszert. A tanítás folyamán figyelembe vesszük, hogy mennyire képesek a hallgatók saját tapasztalataikat, ismereteiket beépíteni az óra anyagába, mennyire képesek önálló ötletek beépítésére, ezek megvalósítására.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem; egyetem és/vagy főiskolai; pedagógus szakképzettség..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, javítóintézeti nevelő.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
állampolgári ismeretek, társadalomismeret, jogi ismeretek

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: péntek, szombat, vasárnap (egész nap).

Részvételi díj összege:
– Minimum: 15000 Ft
– Maximum: 30000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: útiköltség, szállásdíj (ha a tréning nem a résztvevő lakóhelyén van), tankönyv ára.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.