Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz

Szervező neve: CityVet Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00219-2013
Alapítási engedély szám: 82/232/2012
Alapító neve: CityVet Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2017. 10. 17.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés legfőbb célja, hogy megismertesse az óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat
· a sakk, mint oktatási-, tehetségfejlesztő eszköz nyújtotta lehetőségekkel,
· a sakkozás szabályaival, alapelveivel, a sakkstratégia és sakktaktika alapjaival,
· a sakkozás személyiségformáló hatásával, a sakkoktatás során fejleszthető képességekkel,
· a sakk eszköz-, és szabályrendszerének felhasználási lehetőségeivel az általános tantárgyak oktatásának kiegészítéseként,
· valamint azzal, hogy hogyan segíti a sakk a tanítási-tanulási folyamat minél hatékonyabbá tételét, a logikai-elemző gondolkodás kialakulását, az önálló döntéshozatalt, az adatfeldolgozást, a kreativitást és a memória fejlesztést.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A Sakk, mint oktatási eszköz kerettanterve a megújult nevelésközpontú iskola, s ezen belül egy kompetencia alapú nevelési-oktatási folyamat része, amely biztosítja a sakkozás intézményesen szervezett tanítását-tanulását. A Sakk, mint oktatási eszköz projekt bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében.

A képzés segítségével a pedagógusok külön tárgyként vagy oktatási eszközként is alkalmazni tudják a tehetségfejlesztő sakk kínálta lehetőségeket.
Korunk, a digitális társadalom olyan mértékű ingertömeg-, adatfeldolgozást tesz szükségessé az emberek számára, hogy bizonyos ezzel kapcsolatos, rendszerezési képességek, kompetenciák elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte az ismeretszerzés mellett a sikeres tanítási-tanulási folyamatban is elengedhetetlen. A sakk a maga szimbólumrendszerével, a vizuális információk alapján, a digitális térhez hasonlóan korlátozott kódokból történő tájékozódásra, információszerzésre épülő rendszerével, párhuzamos gondolati síkon, a problémák több nézőpontból való megvizsgálásával (minimum a saját és az ellenfél szempontjából) válik kivételes oktatási eszközzé a digitális korba beleszületett gyermekek számára. Egyben a holisztikus, vizuális információkra épülő gondolkodás térnyerésével háttérbeszoruló logikai-elemző gondolkodást is készségszinten képes fejleszteni.

Az előírt tartalmi követelmények:
Ismerjék és alkalmazzák a tehetségfejlesztő sakkot, mint oktatási eszközt a megújult nevelésközpontú iskola, s ezen belül egy kompetencia alapú nevelési-oktatási folyamat gondolkodás fejlesztő tantárgyaként.

Legyenek tisztában a sakk, mint oktatási-, tehetségfejlesztő eszköz nyújtotta lehetőségekkel, a sakkozás szabályaival, alapelveivel, a sakkstratégia és sakktaktika alapjaival, a sakkozás személyiségformáló hatásával, a sakkoktatás során fejleszthető képességekkel, a sakk eszköz-, és szabályrendszerének a felhasználási lehetőségeivel az általános tantárgyak oktatásának kiegészítéseként.

Ismerjék és alkalmazzák a sakkoktatás kerettantervét a tanmenet készítés során, tudjanak korszerű módszertannal felépített óravázlatot készíteni.

A résztvevők ismerjék a differenciálás lehetőségeit, amelyet tudjanak alkalmazni a tanítás során.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záródolgozat: a saját intézmény tanulóinak fejlesztési igényeihez igazodó egy óraterv elkészítése a megismert kerettanterv alapján.


Értékelési szempontok:
- az óratervben leírt eljárások kellő részletezettsége a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjából,
- az óraterv logikus felépítése a megadott szempontok alapján (pedagógiai cél, sakkoktatási cél, a pedagógus tevékenysége, a gyermekek tevékenysége, módszerek, eszközök, értékelés).

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógusi, tanítói, bármely tanári szak; óvodapedagógus, tanító, tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: A képzésen egyetemi, főiskolai végzettség nélkül is részt vehetnek a sakkjátékban igazolhatóan magas szintű ismeretekkel, és a világranglistán minimum 1800-as ÉLŐ pontszámmal rendelkező sakkoktatók.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus, Sakkoktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem lehetséges.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
Sakk, mint oktatási eszköz - kerettantervhez kötődik

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Péntek, szombat, vasárnap egész nap.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 45000 Ft
– Maximum: 45000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.