Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: BringaAkadémia kerékpáros közlekedésbiztonsági program

Szervező neve: Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 957/64/2013
Alapító neve: Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2018. 04. 25.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy:
- a részt vevő pedagógusok olyan komplex tudásanyagot kapjanak, melynek segítségével saját intézményükben kerékpáros közlekedésbiztonsági foglalkozásokat tarthatnak;
- megszerezzék az alapvető elméleti (például alapvető kerékpáros KRESZ-ismereti oktatás) és gyakorlati (kerékpárszerelés alapjai, kerékpár beállítása, kerékpár kezelése, játékos gyakorlófeladatok elsajátítása stb.) ismereteket;
- megszerezzék a kerékpáros túrák tervezéséhez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket.
További cél lehetőséget teremteni gyakorlati foglalkozásokon keresztül arra, hogy a résztvevők módszertani tapasztalatokat szerezzenek a biztonságos és magabiztos kerékpározás alapjainak megtanításában akár iskolai foglalkozások keretein belül, akár délutáni fakultatív foglalkozások formájában.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A legtöbb gyermekről úgy gondoljuk, tud kerékpározni, hiszen amikor szülei megveszik neki az első biciklit, megtanítják a gyermeket használni azt. A gyakorlat azonban egészen másról árulkodik, a gyermekek nem tudják magabiztosan és biztonságosan kezelni kerékpárjukat (amelynek mérete, beállításai legtöbbször köszönőviszonyban sincsenek a gyermek sajátosságaival, illetve műszaki állapota is hagy maga után kívánnivalót), és nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó legalapvetőbb szabályokkal sem.
A BringaAkadémia kerékpáros közlekedésbiztonsági program a fenti hiányosságokat próbálja kiküszöbölni hozzáértő oktatók képzésének segítségével. A továbbképzésen résztvevő pedagógusok az alapvető KRESZ-ismeretek megszerzését követően összesen öt blokkban kerékpár-kezelési ismeretket szereznek, melyeket játékos formában tudnak továbbadni az általános iskola 3-6. évfolyamos tanulóinak akár rendes tanórák (pl. testnevelésóra), akár fakultatív foglalkozások keretei között.

A program felépítése a következő:
1. KRESZ-oktatás
2. Kerékpár-ismereti alapok (kerékpár felépítése, beállítása, illetve a fejvédő beállítása)
3. A kerékpár legjellemzőbb hibái, illetve azok javítása (fékek beállítása, defektjavítás, stb.)
4. Kerékpár-kezelési ismeretek 1. (felszállás-elindulás-megállás gyakorlatsor)
5. Kerékpár-kezelési ismeretek 2. (kerékpár magabiztos kezelése, irányítása; körülnézés, hátranézés, váltóhasználat, vészfékezés megtanulását segítő gyakorlatok)
6. Kerékpár-kezelési ismeretek 3. (
7. Kerékpár-kezelési ismeretek 4. (játékok)
8. Túravezetési ismeretek – elmélet 1.
9. Túravezetési ismeretek – elmélet 2.
10. Túravezetési ismeretek – elmélet 3.
11. Túravezetési ismeretek – gyakorlat
12. Csoportos, interaktív gyakorlati vizsga

A felsorolt ismeretek megszerzését rövid elméleti oktatás előzi meg, azonban a továbbképzés elsősorban a gyakorlati ismeretek megszerzésére fókuszál, így a résztvevők saját maguk is a kerékpár nyergében ülve ismerik meg a tananyagot.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

Minimális részvétel: az összóraszám 90 százaléka.

A továbbképzésen elsajátított tudás elméleti és gyakorlati vizsga segítségével ellenőrizhető a képzés végén.

a) Az írásbeli vizsga a következőkre terjed ki:- kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályok (teszt formájában);
A kerékpár kezelésére vonatkozó egyes gyakorlati feladatok leírása
Értékelési szempontok: a KRESZ-szabályok esetében – mivel tesztet írnak – megfelelt vagy nem megfelelt minősítés van. A kerékpár kezelésére vonatkozóan a gyakorlati elemek logikai láncolatának megfelelő vázolása, azon képességek, készségek megjelölése, amelyek fejlesztésére irányul egy-egy feladat. A túraszervezésre vonatkozóan térképismeret, tereptan, tájékozódás, túraszervezés és –vezetés témakörök szerepelnek a vizsgaanyagban.

b) Gyakorlati vizsga: a résztvevők egy komplex kerékpár-kezelési gyakorlatot mutatnak be.
Értékelési szempontok: a feladat előzetes ismertetése szóban, annak technikai szempontból hibátlan bemutatása.

A továbbképzésen résztvevőknek a tanúsítvány megszerzéséhez mind az írásbeli, mind a gyakorlati vizsgán legalább 75 %-os eredményt kell elérniük.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére az alábbi elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkezniük a résztvevőknek:
Tudja a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályokat.
Legyen képes alapvető kerékpár-szerelési műveletek elvégzésére, illetve a kerékpár használójának testalkatához igazodó megfelelő beállítására.
Legyen képes a kerékpárt magabiztosan és biztonságosan kezelni (fékezés, váltás stb.).
Tudja a biztonságos kerékpározás megtanításához szükséges módszereket, azok alkalmazási módját.
Ismerjen néhány, a kerékpáros foglalkozásokhoz kapcsolódó játékos feladatot.
Legyen képes egy- vagy többnapos csoportos kerékpártúrák megtervezésére, illetve levezetésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzésen elsajátított tudás elméleti és gyakorlati vizsga segítségével ellenőrizhető a képzés végén.
a) Az írásbeli vizsga a következőkre terjed ki:
- kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályok (teszt formájában);
- a kerékpár kezelésére vonatkozó egyes gyakorlati feladatok leírása;
- túraszervezési és –vezetési ismeretek.
Értékelési szempontok: a KRESZ-szabályok esetében – mivel tesztet írnak – megfelelt vagy nem megfelelt minősítés van. A kerékpár kezelésére vonatkozóan a gyakorlati elemek logikai láncolatának megfelelő vázolása, azon képességek, készségek megjelölése, amelyek fejlesztésére irányul egy-egy feladat. A túraszervezésre vonatkozóan térképismeret, tereptan, tájékozódás, túraszervezés és –vezetés témakörök szerepelnek a vizsgaanyagban.

b) Gyakorlati vizsga: a résztvevők egy komplex kerékpár-kezelési gyakorlatot mutatnak be.
Értékelési szempontok: a feladat előzetes ismertetése szóban, annak hibátlan bemutatása technikai szempontból.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Tanítói, bármely szak; Tanító, általános iskolai tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: A jelentkező tudjon magabiztosan kerékpározni, és rendelkezzen KRESZ vizsgával.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Hétköznap, illetve hétvégén, igény szerint.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek:

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.