Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Különleges kézműves technikák, alapanyagok és azok alkalmazási lehetőségei

Szervező neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-1001-04
Alapítási engedély szám: 23/28/2015
Alapító neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 01. 12.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a ma népszerű, különleges kézműves technikákat, az egyedi alapanyagok felhasználási lehetőségeit, és - figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait és egyéni képességeit - képesek legyenek ezen ismereteket pedagógiai munkájuk során alkalmazni.

Sajátítsanak el olyan módszertani ötleteket, amelyek segítségével meg tudják tanítani a gyermekeknek a képzésen tanult kézműves technikákat.

Mindezek megvalósításával fejleszthessék a gyermekek finommotorikáját, szem-kéz koordinációját, kreativitását, esztétikai érzékét, fantáziáját, koncentráló képességét, memóriáját, kitartását, jótékony hatást gyakorolva ezzel a gyermek egészséges személyiségfejlődésére és teljesítményére.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Különleges kézműves technikák, alapanyagok és azok alkalmazási lehetőségei

Pedagógusként folyamatosan keressük az újabb és újabb izgalmas újdonságokat, amelyeket kreatív foglalkozásainkon a gyerekekkel kipróbálhatunk egy-egy ünnepre vagy jeles napra készülve. Szerencsére manapság sorra nyílnak a hobbiboltok, amelyek megfizethető, mégis varázslatosan újszerű, inspiráló ötleteket és alapanyagokat kínálnak minden korosztály számára.

Továbbképzésünk a ma legnépszerűbb alapanyagokat felhasználó, régi-modern technikák saját élményű elsajátítását célozza - azzal a szakmai meggyőződéssel, hogy a vizuális nevelés gyakorlati tevékenységeinek fő célja a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való tapintásos érintkezés, és a sikerélményen keresztül az alkotótevékenység megszerettetése a gyerekekkel.

A képzésen tanult technikák révén egyedi, különleges, jó minőségű, tartós dísz- és használati tárgyakat hozhatunk létre. Az elkészítés módját differenciáltan az adott célcsoport igényeihez igazíthatjuk, így a tanultak alapján tarthatunk akár célzottan óvoda-iskola átmenetet megkönnyítő fejlesztő jellegű foglalkozásokat vagy tehetséggondozó műhelyfoglalkozásokat is.

A nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben történő alkotótevékenység éppúgy szolgálja az egészséges személyiségfejlődést, mint a kognitív kompetenciák (figyelemkoncentráció, kitartás és fantázia); és a részképességek (finommotorika, szem-kéz koordináció, vizuális szerialitás) fejlesztését.

A továbbképzés tematikai egységei:
1. A továbbképzés ütemtervének, tematikájának, elvárásrendszerének ismertetése
2. Különleges kézműves technikák bemutatása
3. Decoupage technika (szalvétatechnika)
4. A dekorgumi felhasználási lehetőségei
5. Scrapbook technika
6. Különleges modellező anyagok
7. A továbbképzésen készített munkadarabok közös értékelése, módszertani ötletek.
8. Összegzés

Az egyes tematikai egységek feldolgozásakor jellemző munkaformák és módszerek a következők: beszélgetőkör, prezentációval kísért előadás, interaktív előadás, csoportmunka, előadás mintadarabok bemutatásával, előadói demonstráció, majd egyéni munkavégzés, előadói irányítással, előadói prezentáció összefoglaló jelleggel, csoportos beszélgetés.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A továbbképzés összóraszámának 90 %-án való részvétel.
A továbbképzés zárásaként egy munkadarab elkészítése a képzés során elsajátított kézműves technikák egyikével, szabadon választott korcsoporttal való foglalkozáshoz. A munkadarabot a kontakt órát követő 120 percben kell elkészíteni.

Az előírt tartalmi követelmények:
- A résztvevő ismerje a bemutatott alapanyagok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit.
- Ismerje a bemutatott kézműves technikák alapjait.
- Tudja alkalmazni azokat a módszereket, amelyekkel tanítani tudja az elkészítési módokat.
- Tudja elkészíttetni a munkadarabot a gyermek életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek megfelelően.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés zárásaként egy munkadarab elkészítése a képzés során elsajátított kézműves technikák egyikével, szabadon választott korcsoporttal való foglalkozáshoz.
A munkadarabot a kontakt órát követő 120 percben kell elkészíteni.

Értékelési szempontok:
- Az elkészített munkadarab mind technikailag, mind esztétikailag tükrözze a továbbképzésen tanultakat.
- A választott technika és munkadarab az adott korcsoportnak megfelelő, általuk kivitelezhető, elkészíthető legyen.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; nem jellemző; óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, konduktor.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembe vételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az esetleges szállás, utazás és étkezési költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.