Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A drogprevenciós feladatok ellátásához szükséges pedagógusi kompetenciák fejlesztése

Szervező neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-1001-04
Alapítási engedély szám: 23/29/2015
Alapító neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 01. 12.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok és a munkájukat segítő köznevelési alkalmazottak számára átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a pszichoaktív szerhasználat és az addikciók témakörében.

A kábítószer használat okainak és az azzal járó testi és mentális változások bemutatása, a pszichoaktív szerek használatára utaló jelek ismertetése.

A szerhasználatra vonatkozó aktuális törvényi szabályozás és drogstratégia, illetve az ellátórendszer és a terápiás intervenciók, kezelések bemutatása.

Prevenciós célú és egészségfejlesztő iskolai foglalkozások és projektek szervezéséhez és vezetéséhez szükséges pedagógusi kompetenciák fejlesztése, módszerek bemutatása.

Az iskolák együttműködésének javítása drogprevencióval foglalkozó szakemberekkel, mentálhigiénés konzulensekkel, intézetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, drogirodákkal.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A drogprevenciós feladatok ellátásához szükséges pedagógusi kompetenciák fejlesztése

A pedagógusok egyre többször találkoznak olyan serdülőkkel, akik valamely addikcióban érintettek: szenvedélybeteg él a családjukban, vagy maguk is alkalmi vagy rendszeres szerhasználók. A statisztikák egyértelműen igazolják egyes legális vagy illegális szerek növekvő népszerűségét a tinédzserek körében, ám pedagógusként sokszor tanácstalanul állunk - alig tudunk valamit a szerek típusairól, kémiai összetételéről, hatásairól, a függőség kialakulásáról.

Továbbképzésünkön a résztvevők átfogó tudásanyagot kapnak a pszichoaktív szerek hatásmechanizmusáról, az addikciók természetéről és megismerkednek a drogprevencióval (vagy kezeléssel) foglalkozó intézetek, egyesületek, alapítványok munkájával.

A képzés elvégzését követően magabiztosabban igazodnak el a témában, képesek lesznek felismerni napi gyakorlatukban a szerhasználó diákokat, és szükség esetén a gyermek-és ifjúságvédelmi felelőssel, az iskolapszichológussal, illetve külsős szakemberekkel együttműködve segítséget nyújthatnak számukra.

A program ezen kívül a jó gyakorlatok, módszerek bemutatásán keresztül felkészítést nyújt felvilágosító jellegű, önismeret-fejlesztő és érzékenyítő prevenciós iskolai foglalkozások, valamint átfogó egészségfejlesztő projektek tervezéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához.

A program tematikai egységei a következők:
1. Bevezetés, a téma iránti érzékenyítés.
2. Legális és illegális pszichoaktív szerek
3. Az addikciók jellemzői, típusai, kialakulásának okai
4. Kezelés-ellátás-törvényi szabályozás
5. A prevenció lehetséges módjai
6. Összefoglalás

Az egyes tematikai egységek feldolgozásakor jellemző módszer a prezentációval, kisfilmekkel kísért előadás, amit kiscsoportos műhelymunka és nagycsoportos megbeszélés egészít ki.

A Tanúsítvány kiadásának feltétele:
A továbbképzés összóraszámának 90%-án való részvétel.
Záró teszt sikeres kitöltése a képzés utolsó napján, legalább 80%-os eredménnyel. (A záró tesztet a hallgatók a képzés utolsó napján, az utolsó kontakt órát követő 60 percben töltik ki.)

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére az alábbi elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a résztvevőnek:

• ismerje a legális és illegális pszichoaktív szerek az emberi szervezetre gyakorolt hatásait;
• ismerje az abúzus és az addikció fogalmát, kritériumait;
• legyen tisztában az addikció típusaival, jellemzőivel, oksági hátterével, kiemelten a családdal és a kortárscsoporttal kapcsolatos rizikótényezőkkel és védőfaktorokkal;
• ismerje az addikció kialakulásának lépéseit az alkalmi szerhasználattól a függőségig;
• ismerje a szerekkel kapcsolatos aktuális törvényi szabályozást és a magyarországi ellátórendszer által kínált kezelések, terápiák lehetőségeit;
• ismerjen pedagógiai módszereket a szerhasználat megelőzésére, az egészségtudatos szemlélet terjesztésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A Tanúsítvány kiadásának feltétele:
Záró teszt sikeres kitöltése a képzés utolsó napján, legalább 80%-os eredménnyel. (A záró tesztet a hallgatók a képzés utolsó napján, az utolsó kontakt órát követő 60 percben töltik ki.)

Az értékelés szempontjai:
A teszt a képzés során elsajátított ismeretek pontosságát méri az alábbi témákban:

• egyes pszichoaktív szerek jellemzői, a legális és illegális szerek emberi szervezetre gyakorolt rövid és hosszú hatásai;
• a szerhasználattal kapcsolatos aktuális törvényi szabályozás;
• a magyarországi ellátórendszer: ártalomcsökkentés, gyógykezelések, terápiák;
• az abúzus és az addikció fogalma, kritériumai, típusai, jellemzői;
• az addikció kialakulásának lépései, oksági háttere, rizikótényezők és védőfaktorok;
• pedagógiai módszerek az egészségtudatos szemlélet kialakításában.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; okleveles tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembevételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az esetleges szállás, étkezés és utazás költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.