Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Akadálymentes digitális tartalmak szerkesztése

Szervező neve: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0769 04
Alapítási engedély szám: 23/127/2015
Alapító neve: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 04. 22.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és megtapasztalják az info-kommunikációs akadálymentességben érintett tanulók és szülők igényeit, problémáit, és képessé váljanak a WCAG akadálymentességi szabvány irányelveinek megfelelő, akadálymentes digitális tartalmak (pl.: az iskola honlapján, belső hálózatán, távoktatási rendszerében vagy digitális adathordozón továbbított szöveges és multimédiás anyagok) előállítására, szerkesztésére, és módosítására (akadálymentesítésére)

A program tartalmának rövid ismertetése:
A pedagógusoknak az állandó módszertani fejlődés és megújulás mellett szükségük van azoknak az ismereteknek a megújítására is, amelyek a tantárgyi tartalmak tudatos tervezését segítik elő.
A továbbképzés alapvető célja a pedagógusok szakmai megújulásának támogatása, valamint a megújult tartalmi szabályozás alapján történő tudatos és szakaszerű tervezés elősegítése.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és megtapasztalják az info-kommunikációs akadálymentességben érintett tanulók és szülők igényeit, problémáit, és képessé váljanak a WCAG akadálymentességi szabvány irányelveinek megfelelő, akadálymentes digitális tartalmak (pl.: az iskola honlapján, belső hálózatán, távoktatási rendszerében vagy digitális adathordozón továbbított szöveges és multimédiás anyagok) előállítására, szerkesztésére, és módosítására (akadálymentesítésére)
A tematikai egységek és a hozzájuk tartozó módszerek, munkaformák rövid összefoglalása:
1) Képzésindítás
2) HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FELHASZNÁLÓK INFORMATIKAI IGÉNYEINEK, PROBLÉMÁINAK ISMERTETÉSE ÉS MEGTAPASZTALÁSA (jelenléti)
Szituációs gyakorlatok, a fogyatékossággal kapcsolatos élmények szerzése
Fogyatékos személyek, technológiailag megkülönböztetettek, speciális célcsoportok informatikai igényeinek és problémáinak ismertetése
3) ISMERKEDÉS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FELHASZNÁLÓK ÁLTAL HASZNÁLT SPECIÁLIS SZOFTVER ESZKÖZÖKKEL (jelenléti)
A különböző asztali operációs rendszerek egyenlő esélyű hozzáférést támogató eszközei
A böngészőprogramok egyenlő esélyű hozzáférést támogató szolgáltatásai
A fogyatékos emberek számára hasznos és/vagy általuk használt szoftverek bemutatása
Szituációs gyakorlatok
4) A távoktatási környezet bemutatása Az informatikai háttér működésének, használatának megismerése - (jelenléti)
5) Fogyatékossággal kapcsolatos kisfilm megtekintése és feldolgozása – távoktatás ismertetése hozzáférés biztosítása, bejelentkezés, 2 óra
6) A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve – távoktatás, 1 óra
7) Az akadálymentes digitális tartalmakra vonatkozó szabványok és jogszabályok megismerése – távoktatás, 1 óra
8) Digitális tartalmak használhatósága, ergonómiája – távoktatás, 2 óra
9) Ismerkedés a hátrányos helyzetű felhasználók által használt speciális hardver eszközökkel – távoktatás, 2 óra
10) Ismerkedés a diszlexiás felhasználók által használt speciális szoftver eszközökkel – távoktatás, 1 óra
11) Az egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatos technológiai trendek, érdekességek, kutatások – távoktatás, 1 óra
12) AKADÁLYMENTES SZÖVEGES TARTALMAK SZERKESZTÉSE (Jelenléti)
13) AKADÁLYMENTES MULTIMÉDIA TARTALMAK SZERKESZTÉSE (jelenléti)
14) Akadálymentesség ellenőrzésének lehetőségei (jelenléti)

A továbbképzés végén az oktató által adott komplex gyakorlati feladat önálló otthoni megoldása és benyújtása 5 napon belül.
A gyakorlati feladat jellegzetes részei:
• Az oktató által megadott témájú, szövegeket és képeket is tartalmazó, akadálymentes digitális tartalom előállítása és publikálása akadálymentes PDF fájlban vagy online elérhető CMS környezetben.
• Az előző pontban elkészített digitális tartalomhoz kapcsolódó rövid videófilm-részlet feliratozása, teljes szövegű változatának elkészítése, majd feltöltése valamelyik videómegosztó portálra (pl. Youtube).
• Rövid szöveges összefoglaló írása arról, hogy a résztvevő milyen szoftveres eszközökkel és hogyan győződött meg az általa előállított digitális tartalom akadálymentességéről.
Az értékelés szempontjai:
A gyakorlati feladat szakmai minősége, a képzés anyagában szereplő akadálymentességi (technológiai és módszertani) elveknek történő megfelelése.
Megszerezhető minősítések: megfelelt /nem felelt meg.
„Megfelelt” minősítést akkor kap a résztvevő, ha a beadott gyakorlati feladatában
• nem vétett kritikus akadálymentességi hibákat, és
• megfelelően alátámasztotta, hogy képes volt meggyőződni az általa elkészített digitális tartalom akadálymentességéről.
Sikertelen teljesítés esetén az oktató ismételt benyújtásra új gyakorlati feladatsort ad a résztvevőnek. Amennyiben a „megfelelt” minősítést a második gyakorlati feladat megoldása során sem éri el, úgy tanúsítvány nem adható ki.

Az előírt tartalmi követelmények:
Ismeri az info-kommunikációs szempontból hátrányos helyzetű felhasználók igényeit, problémáit.
Ismeri a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának követelményeit.
Ismeri és alkalmazza az info-kommunikációs szempontból hátrányos helyzetű felhasználók által használt speciális szoftver és hardver eszközöket.
Ismeri az akadálymentes digitális tartalomra vonatkozó szabványokat, jogszabályokat.
Ismeri a digitális tartalmak használhatóságára, ergonómiájára vonatkozó elveket.
Képes az interneten egyenlő esélyű hozzáférést támogató új technológiákra vonatkozó kutatás megkeresésére, felhasználására.
Képes akadálymentes digitális szöveges tartalmak szerkesztésére.
Képes akadálymentes digitális multimédia tartalmak szerkesztésére.
Ismeri az akadálymentesség ellenőrzésének lehetőségeit.
Képes az akadálymentesség alapszintű ellenőrzésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés végén az oktató által adott komplex gyakorlati feladat önálló otthoni megoldása és benyújtása 5 napon belül.
A gyakorlati feladat jellegzetes részei:
• Az oktató által megadott témájú, szövegeket és képeket is tartalmazó, akadálymentes digitális tartalom előállítása és publikálása akadálymentes PDF fájlban vagy online elérhető CMS környezetben.
• Az előző pontban elkészített digitális tartalomhoz kapcsolódó rövid(legalább 30 mp-es) videófilm-részlet feliratozása, teljes szövegű változatának elkészítése, majd feltöltése valamelyik videómegosztó portálra (pl. Youtube).
• Rövid - 1 db, A4-es oldal terjedelmű - szöveges összefoglaló írása arról, hogy a résztvevő milyen szoftveres eszközökkel és hogyan győződött meg az általa előállított digitális tartalom akadálymentességéről.
Az értékelés szempontjai:
A gyakorlati feladat szakmai minősége, a képzés anyagában szereplő akadálymentességi (technológiai és módszertani) elveknek történő megfelelése.
Megszerezhető minősítések: megfelelt /nem felelt meg.
„Megfelelt” minősítést akkor kap a résztvevő, ha a beadott gyakorlati feladatában
• nem vétett kritikus akadálymentességi hibákat, és
• megfelelően alátámasztotta, hogy képes volt meggyőződni az általa elkészített digitális tartalom akadálymentességéről.
Sikertelen teljesítés esetén az oktató ismételt benyújtásra új gyakorlati feladatsort ad a résztvevőnek. Amennyiben a „megfelelt” minősítést a második gyakorlati feladat megoldása során sem éri el, úgy záródokumentum nem adható ki.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; pedagógus, logopédus, pszichológus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Alapfokú számítógép kezelési, szoftver, és webhasználati ismeret.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munkaidő után és hétvégén.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 25000 Ft
– Maximum: 50000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.