Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Mobilrobotok az oktatásban

Szervező neve: Edutus Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E000072/2013.
Alapítási engedély szám: 957/67/2013
Alapító neve: H-Didakt Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2018. 04. 25.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja:
• megismertetni a mobil-robottechnikai alapfogalmakat;
• megismertetni a mobil-robottechnikához hoz alkalmazott különböző szenzorok jellemzőit, karakterisztikáját és alkalmazásuk lehetőségeit
• megismertetni és alkalmazását gyakoroltatni az NXT-G programnyelvet;
• elsajátíttatni az NXT-G programnyelv alkalmazásával alapprogramok írását és tesztelését;
• gyakoroltatni a programok hibajavítását;
• elsajátíttatni az NXT-G nyelven elkészített programok futtatását;
• megismertetni és gyakoroltatni a mobilrobotok összeállítását, tesztelését és futtatását;
• felkészíteni a tanultak oktatásban történő alkalmazására.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az informatikai fejlesztések egyik legmeghatározóbb XXI. századi irányának a robotika fejlődése tűnik. Az ezzel kapcsolatos alapok oktatásba történő bevezetésére történő felkészülést teszi lehetővé a program.
A továbbképzés célja, hogy
• Megismertesse a mobil-robottechnikai alapfogalmakat, a mobil-robottechnikához hoz alkalmazott különböző szenzorok jellemzőit, karakterisztikáját és alkalmazásuk lehetőségeit és gyakoroltatni az NXT-G programnyelv alkalmazását.
• Elsajátíttathassa az NXT-G programnyelv alkalmazásával alapprogramok írását és tesztelését, valamint gyakoroltassa a programok hibajavítását, majd elsajátíttassa az NXT-G nyelven elkészített programok futtatását.
• Megismertesse és gyakoroltassa a mobilrobotok összeállítását, tesztelését és futtatását.
• Ismertesse a tanultak oktatásban történő alkalmazásának módját.
A program a tematikája a következő főtémákból áll össze:
• A képzés bevezetése, ismerkedés, elvárások, szabályok, a képzés programja
• Robot-programnyelvek
• A robotok oktatásának motivációs kérdések, kapcsolódó módszertani ismeretek
• Hardverismeret
• Szerelési és programozási gyakorlatok
• A képzés zárása
A program végrehajtása során az elméleti ismeretek közlését minden alkalommal gyakorlás és feladatok megoldása követi, mely egyre nehezen feladatokkal készíti fel a résztvevőt a tanultak biztos alkalmazására. A program gyakorlatai során bemutatásra és gyakorlásra kerülnek a különböző nemzetközi versenyek feladatai is. Továbbképzésen tanultak elsajátítását elektronikusan letölthető e-tankönyv segíti.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
• Részvétel a továbbképzési óraszámok legalább 90%-án.
• A továbbképzés befejezését követően a záródolgozat egy héten belül történő beküldése
• A záródolgozat minimum 65%-ra történő teljesítése

A záródolgozattal kapcsolatos elvárások:
NXT-G programnyelv alkalmazásával, legalább 30 programlépésből és 4 szekvenciából álló működőképes mobil-robotprogramot (tesztelt és hibajavított), valamint a bemutatott mobil-robotprogramhoz tartozó oktatási tervet tartalmazó záró dolgozat elkészítése, videofelvétel készítés a működő mobil-robotról.
A mobil-robotprogram, az oktatási terv és a videofelvétel programindítónak történő megküldése.
A záródolgozat értékelési szempontjai:
• a program struktúrájának felépítése, logikája;
• a mobilrobot programnak megfelelő működése;
• a lehetséges programhibák kiszűrtségének módja, a javítás elvégzése;
• a résztvevő által elkészített mobilrobot és az oktatási terv megfelelősége;
• a tervezett időráfordítás megfelelősége.
• Az elfogadáshoz 65%-os teljesítmény szükséges.

Az előírt tartalmi követelmények:
A programon résztvevő:
• ismerje a mobil-robottechnikai alapfogalmakat;
• ismerje a mobil-robottechnikához alkalmazott különböző szenzorok jellemzőit, karakterisztikáját és alkalmazásuk lehetőségeit;
• legyen képes NXT-G programnyelven a továbbképzés során megismertetett és gyakoroltatott alapprogramokat írni, tesztelni;
• legyen képes az esetlegesen szükséges hibajavításokat követően a programot hibamentesen futtatni;
• legyen képes humanoid robotot összeállítani, tesztelni é s futtatni;
• legyen képes a tanultak oktatásban történő alkalmazására.

Az ismeretek számonkérésének módja:
NXT-G programnyelv alkalmazásával, legalább 30 programlépésből és 4 szekvenciából álló működőképes mobil-robotprogramot (tesztelt és hibajavított), valamint a bemutatott mobil-robotprogramhoz tartozó oktatási tervet tartalmazó záró dolgozat elkészítése, videofelvétel készítés a működő mobil-robotról.
A mobil-robotprogram, az oktatási terv és a videofelvétel programindítónak történő megküldése.
Az értékelés szempontjai:
• a program struktúrájának felépítése, logikája;
• a mobilrobot programnak megfelelő működése;
• a lehetséges programhibák kiszűrtségének módja, a javítás elvégzése;
• a résztvevő által elkészített mobilrobot és az oktatási terv megfelelősége;
• a tervezett időráfordítás megfelelősége.
Az elfogadáshoz 65%-os teljesítmény szükséges.


A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; informatika, matematika, fizika és technika, műszaki és mérnöktanárok; tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat: A jelentkezés feltétele: alapfokú számítástechnikai ismeret.

Ez igazolható: informatikai modult is tartalmazó képzés sikeres elvégzését tanúsító bizonyítvánnyal.

Amennyiben ilyennel nem rendelkezik, akkor a tanfolyam előtt a szervező személyesen győződik meg a tudás megfelelőségéről.

– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: 4 nap:
2 péntek 13,00-19,00 (7 óra)
2 szombat 9,00-15,45 (8 óra)

Részvételi díj összege:
– Minimum: 59000 Ft
– Maximum: 59000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs egyéb költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.