Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Mindennapos testnevelés új tartalma: Ultimate frizbi

Szervező neve: MUFA Repülő Korong Sportegyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 27282/83/2016
Alapító neve: MUFA Repülő Korong Sportegyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 09. 15.

Foglalkozási órák száma: 45
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Az általános- és középiskolákban oktató testnevelők ismerjék meg az Ultimate (ultimate frizbi) sportág játékszabályait és alapszintű oktatásának módszereit.

A testnevelők legyenek képesek megtanítani a diákokat a sportág szabályaira, technikai és alapvető taktikai elemeire.

Tudják alkalmazni testnevelés órai és/vagy tömegsport keretek között a sportágat.
Igény esetén tudják versenyeztetni is diákjaikat.

A pedagógusok legyenek tisztában a sportág pozitív hatásaival a fiatalok testi, szellemi és szociális képességeire.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A Testnevelési Egyetemen 2012 óta oktatjuk az Ultimate (frizbi) sportágat. 2015 tavaszán már hivatalosan debütált a MEFOB sportágak között. Illetve a hazai klubok és a magyar válogatott is rendszeresen szerepel nemzetközi versenyeken.
A 2015/2016-os tanévben a Diákolimpia versenyrendszerében is szerepelt a Magyar Diáksport Szövetség égisze alatt.
A további növekedés céljából elengedhetetlennek tartjuk, hogy eljussunk a már pályán lévő testnevelőkhöz, napközis tanárokhoz, illetve minden pedagógushoz, aki az iskolai testneveléssel és/vagy szabadidő-szervezéssel kapcsolatba kerülhet.

A képzés fő tematikai egységei a sportág történetével, a szabályaival, technikájával, taktikájával, illetve versenyrendszerével foglalkoznak.
A sportág vonatkozó részeinek ismertetése mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az oktatásának módszertanára. Olyan gyakorlati! tudást kívánunk nyújtani, mellyel a tanfolyamot elvégzők magabiztosan, megfelelő szakmai képzettséggel állhatnak ki a gyerekek elé.
Az oktatásmódszertan részletes átadása két okból is fontos az Ultimate sportág esetében: egyrészt a diákok jelentős része még nem ismeri a sportág alapjait sem. Másrészt a sportágban nem alkalmaznak bírókat, így a szabályok részletes ismerete és megfelelő alkalmazása minden korosztályban minden játékos esetében elengedhetetlen.

A tanfolyamon alapvetően két módszerrel folyik majd a képzés. Az elméleti ismereteket egy iskolai tanteremben, frontális munkával adjuk át. A sportágtörténet, a versenyrendszer és szervezeti ismeretek, illetve a szabályismeretek tematikai egységeket projektoros szemléltetéssel adjuk át. Illetve a kötelező és ajánlott szakirodalom használatával dolgozzuk fel a tananyagot.
A technika és taktika tematikai egységeket a gyakorlatban (is) bemutatjuk. A tanfolyamra jelentkezők (inter)aktív részvétele mellett mutatjuk meg és gyakoroljuk az alapelemeket.
Az egyes technikai és taktikai elemek oktatásának bemutatása során maguk a résztvevők lesznek a bemutatók és a bemutattatók is!

Az értékelés két részből áll. Írásbeli dolgozattal zárul az elméleti ismeretek átadása. A dolgozatban az egyes tematikai elemekre vonatkozó kérdések száma arányos lesz a tartalmuk mennyiségével (és az óraszámokkal). A dolgozat értékelésénél az 50%-os eredményt tekintjük a megfelelés minimumának. Azzal kiegészítve, hogy mind az 5 fő tematikai elemre vonatkozó részeknél el kell érni minimum 25%-os eredményt.
A gyakorlati résznél a résztvevőknek egy-egy technikai és taktikai elem oktatását kell bemutatniuk.
Az értékelésnél az elméleti ismeretek (feladatálasztás, hibafelismerés, hibajavítás) gyakorlati használata mellett az oktatásmódszertan alkalmazását (kommunikáció, feladatmagyarázat, -vezénylet, bemutatás/bemutattatás stb.) vesszük figyelembe.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: az órák minimum 80%-án való részvétel, sikeres írásbeli dolgozat és gyakorlati vizsga.

Az előírt tartalmi követelmények:
Óravezetés sportági technikai elemek oktatásával.

Az Ultimate frizbi sportág szabályainak ismerete.
A hazai iskolai és iskolán kívüli sportági versenyrendszer ismerete.
A sportág oktatásmódszertani és edzéselméleti alapismeretei.
Edzésrészlet bemutatása.


A sportág technikai és taktikai alapjait akár testnevelés órai, akár tömegsport keretek között oktatni, sőt edzeni is tudja.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Írásbeli dolgozat a tanfolyamot követően + edzésrészlet gyakorlati bemutatása a technikai elemekből és a taktikai elemekből

Az írásbeli dolgozatra az utolsó órát követően kerül sor. Terjedelme nem hosszabb két A4-es oldalnál. Tesztkérdéseket és kifejtős kérdéseket 70-30% arányban tartalmaz. Írásbeli dolgozat értékelése az elsajátított ismeretek arányában (50%-tól megfelelt, 90%-tól kiválóan megfelelt).

Az edzésrészlet bemutatás értékelésénél a sportági sajátosságok alkalmazása és az edzésrészlet lefolyásának dinamizmusa a fő szempontok. A részletes szempontokat és pontszámokat előre közöljük a pedagógussal. (50%-tól megfelelt, 90%-tól kiválóan megfelelt).
Két alkalommal kell bemutatni edzés és/vagy órarészletet a résztvevőknek. Egyet a technikai elemeket tartalmazó órákat követően (4. tematikai egység végén); egyet pedig a tanfolyam utolsó óráján a teljes képzés tartalmából. A bemutatásokon minden résztvevő jelen van, s a tanulságokat közösen elemezzük.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; tanító, tanár, pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: -

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Délelőtt és délután is.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 35000 Ft
– Maximum: 175000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli utca. 1. 2021.06.18  - 2021.06.20

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.