Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A gyermekbántalmazás tüneteinek felismerése és a bántalmazással kapcsolatos helyzetek hatékony kezelése

Szervező neve: Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 27282/61/2016
Alapító neve: Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 08. 26.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A gyakorlatorientált továbbképzés célja felkészíteni a pedagógusokat a gyermekekkel szemben elkövetett fizikai és/vagy szexuális bántalmazás tüneteinek a felismerésére, a szükséges intézkedések ismeretére és megtételére, továbbá az ehhez kapcsolódó nevelési helyzetben felmerülő nehézségek hatékonyabb kezelésére.
A képzés során a pedagógusok megismerkednek az abúzus jeleivel és eszközöket sajátítanak el ahhoz, hogy a bántalmazott gyermekek viselkedésváltozásait kezelni tudják. Megismerkednek a bántalmazott alapvető szükségleteivel, a jelzőrendszer működésével és hatékonyan felmérik saját kompetenciájuknak a határait a segítés folyamatában.
A képzés végére a pedagógusok képessé válnak arra, hogy megbízhatóan felismerjék a bántalmazás különböző formáinak tüneteit, hatékony segítő kapcsolatot tudjanak létesíteni a bántalmazott gyermekekkel, és ismerjék a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bántalmazás gyanúja, illetve megalapozott abúzus esetén szokásos eljárásrendet.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat pár éve felmérést végezett városi és vidéki iskolákban, tanulók és pedagógusok körében a szexuális visszaélésekkel kapcsolatban. A kutatás végkövetkeztetése az volt, hogy a gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaélés még mindig tabunak számít, a téma nem jelenik meg a pedagógusok általános képzésében, így a szakemberek nem veszik észre a jeleket, vagy ha észre is veszik, nincsenek ismereteik arról, hogy mi a teendő ezekben az esetekben. Mindezekből arra a következtetésre jutottunk, hogy a pedagógusok számára nagy szükség van egy olyan képzésre, mely az abúzust átélt gyermekekkel szembeni segítés módozatait ismerteti meg a résztvevőkkel.
A hat foglalkozásból álló, gyakorlatcentrikus továbbképzés során a résztvevők megismerkednek az abúzust átélt gyermekek speciális lelki és fizikai szükségleteivel, saját nevelői eszköztáruk felhasználhatóságának korlátaival és lehetőségeivel. Útmutatóban részesülnek annak tekintetében, hogyan ismerhetik fel hatékonyan a bántalmazás tüneteit, ők maguk mit tehetnek ezekben az esetekben, illetve milyen jelzési kötelezettségük van a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyes tagjai felé. Az előadások, kiscsoportos feladatok, szituációs gyakorlatok és filmvetítések során megszerzett ismeretek mellett segítői eszköztárukat az esetmegbeszélés, az imagináció, az intervízió, illetve különböző konfliktuskezelési módszerek elsajátításával tehetik teljesebbé.
A továbbképzés végén a résztvevőknek egy komplex szimulált esetgyakorlat alkalmával egy modellezett abúzus esetnél a lehetséges kezelési és megoldási módozatokat kell bemutatniuk, a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával.
Értékelési szempont: a komplex szimulált esetgyakorlatot a résztvevő a továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelményeknek megfelelően vezette le, különös tekintettel a bántalmazás tüneteinek pontos felismerésére, a bántalmazottal szembeni segítő kapcsolat hatékony szintű létesítésére, és a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bántalmazás gyanúja, illetve megalapozott abúzus esetén szokásos eljárásrend ismeretére.
A képzés során kötelező irodalomként az alapító által készített, a Bántalmazott gyermekek tüneteinek felismerése és a bántalmazással kapcsolatos helyzetek hatékonyabb kezelése című írásos segédanyag segíti az ismeretek alaposabb elsajátítását, későbbi felidézhetőségét.
A képzésről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei: a résztvevő hiányzásának mértéke nem lépi át az összóraszám 10 százalékát, az egyéni és csoportmunkák elvégzése a képzés során, továbbá a képzés végén egy komplex szimulált esetgyakorlat alkalmával egy modellezett abúzus eset lehetséges kezelési és megoldási módozatainak bemutatása, a megadott értékelési szempontoknak megfelelően.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmény, hogy a képzésben részt vevő:
- ismerje a fizikai és /vagy szexuális bántalmazás tüneteit,
- ismerje a fizikailag és /vagy szexuálisan bántalmazottak alapvető szükségleteit,
- saját érzéseit meg tudja különböztetni az áldozatétól, ezáltal a segítői attitűdöt tudatosítani tudja magában,
- ismerje a különböző segítési technikákat,
- hatékony segítő kapcsolatot tudjon létesíteni a bántalmazottal,
- ismerje saját kompetenciáinak határait a segítésben,
- ismerje a segítő hálózat egyes elemeit,
- ismerje a jelzőrendszer működését,
- ismerje az eljárásrendet a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bántalmazás gyanúja, illetve megalapozott abúzus esetén.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzés zárásaként, az utolsó tematikai egység során, a résztvevőknek egy komplex szimulált esetgyakorlat alkalmával egy modellezett abúzus esetnél a lehetséges kezelési és megoldási módozatokat kell bemutatniuk, a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket felhasználva. A komplex szimulált esetgyakorlatot követően az oktató szóban értékeli a résztvevők teljesítményét a továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények függvényében.
Értékelési szempont: a komplex szimulált esetgyakorlatot a résztvevő a továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelményeknek megfelelően vezette le, különös tekintettel a bántalmazás tüneteinek pontos felismerésére, a bántalmazottal szembeni segítő kapcsolat hatékony szintű létesítésére, és a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bántalmazás gyanúja, illetve megalapozott abúzus esetén szokásos eljárásrend ismeretére.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely; Óvodapedagógus, tanító, általános- és középiskolai tanár, szociálpedagógus, gyógypedagógus, szakoktató..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem jellemző.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Három egymást követő napon - péntek-szombat-vasárnap
8.30 és 17.30 között

Részvételi díj összege:
– Minimum: 40000 Ft
– Maximum: 40000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nincsen

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.