Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Intézményfejlesztési alapismeretek

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 575/105/2017
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 08. 08.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Az intézményfejlesztés szükségességéből adódóan a fejlesztési irányok meghatározása mellett a fejlesztés tervének elkészítésére, megvalósítására és annak ütemezésére való felszülés. A továbbképzés célja továbbá felkészíteni a résztvevőket intézményfejlesztésben való közreműködésre, az ezzel kapcsolatos ismeretek átadásával a képességek fejlesztésével, a megfelelő attitűdök kialakításával, az intézményfejlesztéssel kapcsolatos vezetői munka támogatási lehetőségeinek feltárásával.

A program tartalmának rövid ismertetése:

A köznevelés folymatos változásai, a köznevelés előtt álló problémák megoldásai sokszor intézményfejlesztési beavatkozásokat igényelnek. Összetett kompetenciák és ismeretek szükségesek ahhoz, hogy a komplex fejlesztési folyamat megindítására, tervezésére vállalkozó intézmények és az őket segítő szaktanácsadók a fejlesztéseket úgy hajtsák végre, hogy azok a szervezeti kultúra, a pedagógiai gyakorlat részévé váljanak, beépülhessenek az intézmény működésébe.
A program az intézmények működésének elemzésére építetten a fejlesztés szükségességének felmérésére és a fejlesztés irányainak, tartalmának és ütemének elkészítésére készít fel elsősorban szaktanácsadókat és vezetőket annak érdekében, hogy a közös tevékenységben is megtalálják feladataikat, képesek legyenek azt egymásra építeni.
A képzés folyamatba ágyazottan, a napi gyakorlattal összefüggésben elsősorban a saját tapasztalatok beépítésével 60 órában készít fel a feladatokra úgy, hogy a 40 kontakt óra 50%-a gyakorlat, melyet párban és kiscsoportban végeznek közös értékeléssel. A 20 nem kontakt óra egyéni feladatmegoldás, a résztvevő a nem kontakt időben végzett tevékenységét folyamatosan dokumentálja, a dokumentációt az e-mentor, az oktató és a többi résztvevő számára hozzáférhetővé teszi. A dokumentációt a résztvevő számára nyomtatott és elektronikus formában biztosított sablonok alapján kell elkészíteni. A tapasztalatok megbeszélése közösen történik a következő kontaktszakaszban, eredménye pedig a portfólió eleme A képzés négy napja egymásra épül, az első és második nap egy alkalommal kerül lebonyolításra, míg a következő 2 alkalom egy-egy hét szünettel teremti meg a lehetőséget az önálló elemző feladat megoldására.

A tanulás aktív formáját jelenti az önállóan készülő elemzés és fejlesztési terv készítése, valamint a kontakt órák gyakorlatainak megoldása és azok közös értékelése.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
Részvétel a továbbképzés kontakt óraszámának 90%-án.
Portfólió készítése, amely bemutatja a gyakorlatok megoldását, a fejlődést és az önreflexió segítségével az egyéni fejlődés tartalmát, irányait és ezen keresztül az önértékelést. A portfolió benyújtásának a képzés zárását követő 10 napon belül kell megtörténnie.
Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők legyenek képesek:
• az intézményi dokumentumok elemzésére
• az intézményi munka eredményességére vonatkozó elemzés elkészítésére
• a továbbképzésen átadott ismeretek alapján intézményi állapotfelmérést készíteni
• ennek megfelelően helyzetelemzést és fejlesztési tervet készíteni.
• felmérni a tanácsadó kompetenciahatárait
• értelmezni a vezető feladatokat és folyamatokat a fejlesztés során

Az ismeretek számonkérésének módja:
Portfólió készítése az alábbi tartalommal:
1. A továbbképzés során alkalmazott egyéni és csoportgyakorlatok termékei
2. Reflexiós levél a továbbképzés végén.
3. Saját intézményére vonatkozó elemzések elkészítése: Pedagógiai Program és SzMSz ellenőrzési lista, helyzetelemzés és fejlesztési terv elkészítése
4. Az anyag elektronikus elküldése és papír alapon aláírással hitelesen a képzés zárását követő 10 napon belül.
Értékelési szempontok:
A továbbképzésbe beépített ismeretek adekvát alkalmazása.
Az önállóan elkészített helyzetelemzés és fejlesztési terv tartalmi megfelelősége, koherenciája
Önreflexió a fejlesztési folyamat céljairól.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat: 5 év
– egyéb, éspedig: minimum 3 év vezetői gyakorlat, vagy szaktanácsadói névjegyzéken szereplés, vagy szaktanácsadói képzésre jelentkezés

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Szaktanácsadó

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem számít be

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: változó

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 80000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.