Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 27282/138/2016
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 12. 19.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Pedagógusok felkészítése érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására, a gyakorlattal rendelkező érettségi elnökök tudásának frissítése, megerősítése így:
- az érettségi vizsgaelnöki tevékenység ellátásához szükséges szakmai és jogi ismeretek,
- az érettségi vizsga és felsőoktatási felvételi vizsga kapcsolata,
- az érettségi vizsgához kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségek és az érettségi vizsgaszervezést támogató szoftverek funkciói,
- az érettségi vizsga folyamata, illetve a vizsgabizottság munkája,
- az érettségi vizsgák szakmai irányítása és ellenőrzési rendszere,
- gyakorlati tapasztalatszerzés, illetve a korábbi tapasztalatok felfrissítése, megújítása az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában, illetve az egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alkalmazásában, a vizsga során felmerülő szabálytalanságok, váratlan helyzetek kezelésében és az elnöki döntéshozatalban.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az érettségi vizsga vizsgaelnöki feladataira történő megbízás és az érettségi vizsgaelnöki névjegyzékre kerülés egyik feltétele a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésben vagy továbbképzésben való részvétel.
A „Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására” című továbbképzési programon való eredményes részvétellel ez a kötelezettség teljesíthető.

A továbbképzésen a résztvevők tájékoztatást kapnak az érettségi vizsga köznevelésben elfoglalt helyéről, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi vizsga kapcsolatáról, a kétszintű érettségi vizsgarendszer jellemzőiről. Megismerkednek az érettségi vizsgabizottság feladatainak részleteivel, az érettségi vizsga folyamatának szakmai irányítására, ellenőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályokkal. Gyakorlati ismereteket szereznek az érettségi vizsga speciális kérdéseiről, az egyedi problémák kezelésének módjairól. A továbbképzés során bemutatásra kerülnek mindazok a dokumentumok, vizsgairatok, vizsgaszervezést támogató szoftvrerek, melyek az érettségi vizsga törvényes lebonyolításához nélkülözhetetlenek. A továbbképzésen a résztvevők csoportos foglalkozásokon sajátítják el a dokumentumok szabályos kitöltésének módját. Megismerkednek az érettségi vizsgára történő jelentkezés feltételeivel, a vizsgabizottság munkájával.

A résztvevők felkészítést kapnak az érettségi vizsga során felmerülő szabálytalanságok, váratlan helyzetek kezelésére. A továbbképzés 4 tantervi egységre bontott tananyagával a hallgatók képzett, többéves vizsgaszervezési, illetve vizsgaelnöki tapasztalatokkal rendelkező oktatók előadásai alapján ismerkednek meg, majd az adott modul témájának megfelelően konzultációkon, esetelemzésekben, vizsgaszituációk megoldásában vesznek részt. A gyakorlatokhoz szükséges segédanyagokat (esetleírások, vizsgairatok stb.) a résztvevők kézhez kapják.

A továbbképzés elvégzéséről a résztvevők a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint tanúsítványt kapnak, melynek feltétele:
- a továbbképzés összóraszámának legalább 90%-án való részvétel; és
- a továbbképzés végén a sikeres írásbeli vizsga.
Az írásbeli vizsga két részből áll:
- a továbbképzést követően megírandó teszt,
- a továbbképzést követő 14 napon belül beadandó esettanulmány
A sikeres írásbeli vizsgához mindkét vizsgarész legalább 70% -70% teljesítése szükséges.

Az írásbeli vizsga témája:
az érettségi vizsgarészek és vizsgatárgyak, vizsgafajták, a vizsgára bocsátás, a vizsga menete, az érettségi vizsgabizottság, az iratkezelés, valamint a jogorvoslat témakörök.

Értékelési szempontjai: a továbbképzés résztvevői milyen mértékben ismerték meg a jogszabályokban foglaltakat, hogyan tudják azokat alkalmazni, milyen a problémamegoldó és döntési képességük.

Az előírt tartalmi követelmények:
- Legyenek képesek elhelyezni az érettségi vizsgát a magyar köznevelés rendszerében.
- Ismerjék az érettségi vizsga vizsgaszabályzatát és az érettségi vizsgához kapcsolódó hatályos jogszabályokat.
- Ismerjék az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi vizsga kapcsolatát.
- Legyenek képesek a speciális jogszabályokban szereplők körét (SNI, két tanítási nyelvű képzésben résztvevők stb.) és a rájuk vonatkozó hatályos jogszabályokat pontosan definiálni.
- Legyenek képesek az érettségi vizsgaszabályzatban foglaltakat alkalmazni.
- Ismerjék az érettségi vizsgák szakmai irányításának és ellenőrzési rendszerének működését.
- Legyenek jártasak az érettségi vizsga adminisztrációjában, valamint legyenek képesek az érettségi vizsgadokumentumokat ellenőrizni, szükség esetén korrigálni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró ellenőrzés, értékelés: írásban történik és két részből áll:
- írásbeli teszt kitöltése a 30 órás továbbképzés végén a helyszínen nyitott és zárt kérdésekkel az érettségi vizsgarészek és vizsgatárgyak, vizsgafajták, a vizsgára bocsátás, a vizsga menete, az érettségi vizsgabizottság, az iratkezelés, valamint a jogorvoslat témakörben, továbbá
- a képzés zárását követő 14 napon belül, 2-5 oldal terjedelemben beadandó dolgozat, amely egy érettségi vizsgával összefüggő esettanulmány feldolgozása, és az érettségi vizsgaelnöki tevékenységre fókuszál.
Az értékelés kétfokozatú skálán történik: megfelelt, nem felelt meg. Az eredményes (megfelelt) vizsgához mindkét rész legalább 70%-os teljesítése szükséges.
Az értékelés szempontjai: a továbbképzés résztvevői milyen mértékben ismerték meg a jogszabályokban foglaltakat, hogyan tudják azokat alkalmazni, milyen a problémamegoldó és döntési képességük.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem; Bármely; A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény a 3. melléklet szerint középiskolában pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség.
– megelőző szakmai gyakorlat: 10 év középiskolai pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatói munkakörben szerzett gyakorlat
– egyéb, éspedig: mesterfokozatú végzettség

Javasolt munkakörök:
Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: változó

Részvételi díj összege:
– Minimum: 40000 Ft
– Maximum: 80000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.