Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Védetten a világhálón

Szervező neve: Synergida Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001449/2016
Alapítási engedély szám: 575/182/2017
Alapító neve: Synergida Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 11. 16.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja:
- hogy felhívja a figyelmet az internet tudatos használatának fontosságára,
- ismereteket nyújtson az internethasználat veszélyeiről, a veszélyforrásokról,
- megismertesse a résztvevőket a hatékony védelem és megelőzés lehetőségeivel,
- bemutassa a közösségi oldalak, különös tekintettel a Facebook használat veszélyeit, a Deep web és Dark web összetevőit.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A XXI. század egyik komoly kihívása a szülők, a pedagógusok és egyéb, a fiatalok mentális és fizikai egészségével foglalkozó szakemberek számára az internet adta lehetőségek helyes, tudatos használatára, illetve az internet okozta veszélyekre való figyelemfelhívás. Sok esetben maguk a szakemberek sem igazodnak el az internet világában. A továbbképzés célja többek között, hogy olyan ismereteket nyújtson, melyek segítenek a résztvevőknek eligazodni a világhálón. Megismertesse a résztvevőket a lehetséges veszélyekkel, illetve azok megelőzésével, a hatékony védelemmel.
Főbb tematikai egységek:
- Betekintés az internet világába a generációk tükrén át, avagy kicsit más szemszögből nézve digitalizálódó környezetünket.
- Az egyén az internet világában, azaz mi is az a digitális lábnyom?
- Az információ, mint érték
- A leghatékonyabb védelem a megelőzés
- Milyen veszélyek leselkednek rám
- A Facebook veszélyei
- Deep web & DARK WEB
- Mit tehetek, ha bajban vagyok? Honnan kaphatok segítséget?
A téma feldolgozását, az előadásokon elhangzott ismeretek elmélyítését filmrészletek, interaktív beszélgetés, frontális és kis csoportos munka támogatja.
A záró ellenőrzés módja: 20 kérdésből álló online teszt, mely összefoglalja a képzésen elhangzottakat, és kitér azokra a gyakorlati lépésekre, amelyekkel a hallgatók a saját internetes szokásaikat megváltoztathatják. A sikeres teszt feltétele: 75%-os helyes válasz arány.
Az értékelés szempontjai: A továbbképzés során megismert fogalmak szakszerű használata. A bemutatott problémák, veszélyforrások felismerése. A lehetséges és alkalmazott megelőzési és védekezési technikák illeszkednek a feltárt hiányosságokhoz.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: az online teszt sikeres kitöltése továbbképzés zárónapját követő 3 héten belül, és a továbbképzésen való 90%-os részvétel.

Az előírt tartalmi követelmények:
- A továbbképzés résztvevői tudják az internethez kapcsolódó alapvető fogalmakat.
- Ismerjék az internet generációkra gyakorolt hatását.
- Tudják az internetes információszerzés lehetőségeit, a benne rejlő lehetőségeket és veszélyeket.
- Ismerjék az internethasználat, a közösségi oldalak veszélyeit, a megelőzés és a védekezés lehetőségeit.
- Legyenek képesek felismerni saját internetes szokásaikban rejlő veszélyeket.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Ellenőrzés módja: Záró dolgozat (online).
Kitöltésének tárgyi feltételei: internet, és valamilyen az internet felhasználására és weboldalak megjelenítésére képes eszköz (pc, laptop, tablet, mobil telefon).
A záró dolgozat egy 20 db online feladatból álló teszt, amely összefoglalja a képzésen elhangzottakat, és kitér azokra a gyakorlati lépésekre, amelyekkel a hallgatók a saját internetes szokásaikat megváltoztathatják.
A teszt értékelése azonnali. A sikeres teszt feltétele: 75%-os tesztkitöltés.
Az értékelés szempontjai:
A továbbképzés során megismert fogalmak szakszerű használata. A bemutatott problémák, veszélyforrások szakszerű felismerése. A lehetséges és alkalmazott megelőzési és védekezési technikák illeszkednek a feltárt hiányosságokhoz.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: alapvető számítástechnikai és internethasználati ismeretek

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító)
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem beszámítható.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: igény szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 35000 Ft
– Maximum: 60000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nincs

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.