Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Támogató felkészülés a pedagógus portfólió összeállításához

Szervező neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000307/2014
Alapítási engedély szám: 23/424/2015
Alapító neve: Eruditio Oktatási Szolgáltató Zrt.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 12. 22.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Megismertetni a résztvevőkkel a portfólió szerepét a pedagógiai munkafolyamatok dokumentálásában vagy a tanítási (tanulási) tevékenységek értékelésben.
Bemutatni a portfóliókészítést és –alkalmazást a pedagógusok minősítésének szempontjából az életpályamodell egyes szintjeihez kapcsolódva.
További cél lehetőséget teremteni a pedagógusoknak, hogy (távoktatói) gyakorlati feladatokon keresztül tapasztalatokat szerezzenek a pedagógus portfólió összeállításában, illetve annak megvédésében.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a 2013 őszétől bevezetésre kerülő pedagógus-életpályamodell meghatározza a pedagógusok előmeneteli rendszerét.
A pedagógusok minősítési folyamatában kiemelt szerepet játszik a portfólió, amelynek összeállítását szintén jogszabályi előírások fogalmazzák meg. Ennek értelmében jelen továbbképzés:
- megismerteti a résztvevőkkel a portfólió szerepét a pedagógiai munkafolyamatok dokumentálásában vagy a tanítási (tanulási) tevékenységek értékelésben;
- bemutatja a portfólió típusait (kiemelten az e-portfóliót), és azok összeállításának lépéseit, szempontjait;
- megismerteti a portfóliókészítést és –alkalmazást a pedagógusok minősítésének szempontjából az életpályamodell egyes szintjeihez kapcsolódva.
A továbbképzés elsődleges célja, hogy szakmai segítséget nyújtson távoktatói gyakorlati feladatokon keresztül (13,5 órában mentori támogatással) a résztvevő pedagógusoknak saját portfóliójuk összeállításában: folyamatos interaktív értékelés és reflexió eredményeképpen jön létre a személyes portfólió.
A továbbképzés előadásait elsősorban egyéni és kis csoportos feladatok, gyakorlatok egészítik ki. Főbb tematikai egységei:
- A portfólió fogalma, funkciója
- A portfólió leggyakoribb típusai
- A portfóliómódszer előnyei
- A portfólió funkciójának összegzése
- A portfólió készítésének szakaszai
- Az elektronikus portfólió
- A portfólió a pedagógusok minősítésében
- A portfólió tartalmi jellemzői és elemei
- A portfólió szerepe az értékelésben
- Pedagóguskompetenciák
- Egyéni portfóliók összeállítása távoktatási formában
- A portfólió-összeállítás tapasztalatai
- A portfólió szerepe az értékelésben
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- A továbbképzésen 90%-os részvétel.
- Saját e-portfólió összeállítása, amelynek értékelési szempontjai: a pedagógus portfólió tartalmi jellemzőinek való megfelelés, a portfóliókészítés szakaszainak dokumentálása, a kiválasztott dokumentumok koherenciája a céllal, a reflexió és a szerkesztés adekvátsága.
- A házi dolgozat elektronikus összeállítása és a dokumentumok mappába rendezése, amelynek leadási határideje a tanfolyamot követő egy héten belül.

Az előírt tartalmi követelmények:
Tudja a portfólió funkciójának és mibenlétének meghatározását.
Ismerje a portfóliómódszer előnyeit.
Tudja a portfólió készítésének folyamatát, valamint az egyes szakaszait.
Legyen képes meghatározni a pedagógus minősítés egyes szakaszaihoz kapcsolódó portfólió-elvárásokat.
Legyen képes összeállítani saját portfólióját.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Házi dolgozat: saját e-portfólió összeállítása.
Értékelési szempontok: a pedagógus portfólió tartalmi jellemzőinek való megfelelés, a portfóliókészítés szakaszainak dokumentálása, a kiválasztott dokumentumok koherenciája a céllal, a reflexió és a szerkesztés adekvátsága.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, szakoktató, gyakorlati oktató.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon, a megrendelő igénye szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Igény szerint, jelentkezők függvényében. - 6500 Baja, Március 15. sétány 4. 2020.12.02  - 2020.12.04

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.