Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Kerékpáros vándortábor-vezető képzés

Szervező neve: Bringakultúra Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Alapítási engedély szám: 575/193/2017
Alapító neve: Bringakultúra Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 12. 13.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Pedagógusok felkészítése (tanulói) kerékpáros vándortáborok vezetésére: a képzést sikeresen elvégző pedagógus
• ismeri és alkalmazza a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályokat;
• rendelkezik alapvető térképolvasási és tájékozódási ismeretekkel;
• képes a tanulók életkorának megfelelő egyhetes kerékpáros vándortábor megtervezésére, illetve biztonságos és tartalmas levezetésére;
• felismeri – és lehetőség szerint elkerüli – az esetleges veszélyhelyzeteket, baleset esetén képes alapvető elsősegélynyújtási feladatok ellátására;
• képes a kerékpár alapvető műszaki átvizsgálására, a jellemző hibák felismerésére, illetve a kerékpár használójának testalkatához igazodó megfelelő beállítására;
• ismeri a biztonságos kerékpározás megtanításához szükséges alapvető módszereket, azok alkalmazási módját.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés célja, hogy felkészítse a résztvevőket (a nyári kerékpáros vándortáborokat vezető pedagógusokat, illetve pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyeket) arra, hogy biztonságban, élményt és ismereteket nyújtva fejthessék ki vezetői munkájukat.

A kerékpáros túravezetői, vándortábor vezetői feladatok ellátáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez járul hozzá a továbbképzés. A háromnapos, jelenléti képzés során a résztvevők megismerkednek a KRESZ kerékpárosokra vonatkozó szabályaival, megismerik Magyarország legnépszerűbb kerékpáros túraútvonalait, jártasságot szereznek papíralapú és digitális térképek használatában, megismerik az kerékpáros túraszervezés és túravezetés elméleti és gyakorlati alapjait. Elsajátítják a veszélymegelőzés módszereit, megismerik és alkalmazzák a veszély- és baleset-elhárítás eszköztárát.

A program döntően az előadóra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és gyakorlatokra épít. Az elméleti ismeretanyag megismerésén túl döntő részben a gyakorlati ismeretek megszerzése a képzés célja, ennek megfelelően szerepel a programban kerékpáros képességfejlesztő feladatok, játékok megismerése éppúgy, mint kiscsoportos kerékpáros tájékozódási túra, illetve a teljes csoport részvételével szervezett rövid gyakorlótúra.

A képzés vizsgával zárul.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a módszertani ismereteket (kerékpáros túraszervezési- és vezetési ismeretek) elsajátítását igazoló két írásbeli feladat (egy választott túraútvonal túrakiírásának elkészítése, illetve a választott túraútvonal egy napjának komplex feldolgozása) elkészítése, illetve az írásbeli záróvizsga (melynek főbb részei: kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályok, túraszervezési és –vezetési ismeretek, egyes gyakorlati elemek ismertetése írásban) sikeres elvégzése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A képzés végén sikeresen vizsgázó pedagógus
• ismeri és alkalmazza a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályokat;
• rendelkezik alapvető térképolvasási és tájékozódási ismeretekkel;
• képes a tanulók életkorának megfelelő egyhetes kerékpáros vándortábor megtervezésére, illetve biztonságos és tartalmas levezetésére;
• felismeri – és lehetőség szerint elkerüli – az esetleges veszélyhelyzeteket, baleset esetén képes alapvető elsősegélynyújtási feladatok ellátására;
• képes a kerékpár alapvető műszaki átvizsgálására, a jellemző hibák felismerésére, illetve a kerékpár használójának testalkatához igazodó megfelelő beállítására;
• ismeri a biztonságos kerékpározás megtanításához szükséges alapvető módszereket, azok alkalmazási módját;
• igényli a szakirodalmi források felkutatását, felhasználását és a túraútvonallal kapcsolatos információgyűjtést.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzésen elsajátított tudás vizsga segítségével ellenőrizhető a képzés végén, továbbá a tematikában jelölt 11. foglalkozási egység (Túravezetési ismeretek – gyakorlat 2.) végrehajtása során az oktató(k) egységes kritériumrendszer alapján győződnek meg a tananyag elsajátításának eredményességéről.

Írásos házi feladat:
a) A választott útvonal túrakiírásának elkészítése
b) A választott útvonal egy napjának komplex feldolgozása

Elméleti vizsga:
a) kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályok;
b) túraszervezési és –vezetési ismeretek
c) egyes gyakorlati elemek ismertetése írásban.

Értékelési szempontok:
a) a tanfolyamon elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek megléte, az ismeretek minősége;
b) az elvárt sablonok, módszerek és protokoll használata;
c) a túravezetői – táborvezetői jártasságok, készségek erőssége

A záróvizsga sikeres teljesítését követően adható ki a szakirányú képzés és a vizsga eredményes teljesítését igazoló dokumentum.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Tanító, bármely szakos tanár; Tanító, tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
BringaAkadémia, Bejárható Magyarország, földrajz, biológia, természetismeret, testnevelés

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja:

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek:

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.