Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók tanulás- és életút támogatása az egyéni és társadalmi sikerességük eléréséhez

Szervező neve: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 575/222/2017
Alapító neve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 12. 20.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Felkészítés a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók életútjának támogatására annak érdekében, hogy a nevelési - oktatási fejlesztésük sikeressége biztosítsa a társadalmi integrációjukat, társadalmi sikerességüket a magasabb életminőségük elérését.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók tanulás- és életút támogatása az egyéni és társadalmi sikerességük eléréséhez a korábbinál is fontosabb területét jelenti a fejlesztéseknek, a témában érintett minden szervezet számára.
Fontos ez azért is, hogy a felnőttkort elérve sikeresen tudjon belépni a munkaerőpiacra és tudjon ott megmaradni is, ezzel új irányt mutatni majd a gyermekinek.

A továbbképzés legfőbb célja,
A résztvevők ismerjék meg a HH, HHH gyerekek, tanulók családjainak főbb demográfiai, gazdasági, szociológiai jellemzőit
Azonosítsák a lehetséges prevenciós eszközöket és partnereket a HH, HHH gyermekek és tanulók életútjainak tipikus elakadási pontjaihoz köthetően.
Ismerjék meg a szociális és gyerekvédelmi jelzőrendszert, a támogatási folyamat lehetséges aktorait

Ismerjék meg azokat a hatékony és eredményes együttműködéshez kapcsolódó módszertani elemeket, amelyek a közreműködő szervezetek együttműködését és feladatmegosztását segíti.
Bővítsék a módszertani kultúrájukat - saját élményen keresztül - olyan elemekkel, amellyel a gyermek/ tanuló eredményességét tudják elősegíteni
Azonosítsák be azokat a pontokat, amely mentén a gyermek/tanuló előre haladása biztosított és nyomon követhető

A továbbképzés 10 tematikai egység köré épül:
1. Bevezetés
2. A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók életútjának elemzése, a főbb elakadási pontok feltárása. Az elakadási pontok háttértényezőinek elemzése
3. Az elakadási pontok prevenciójának lehetőségei
4. A különböző ágazatok (szociális, egészségügyi, nevelés – oktatási) támogatási lehetőségeinek azonosítása
5. A gyermek, tanuló közvetlen környezetének támogatási lehetőségei a célok elérése érdekében
6. A szupportív háló kiépítése az állami és a civil szektor bevonásával, együttműködésével
7. Az egyes ágazati szakemberek módszertani felkészítése a célok elérésének érdekében
8. A folyamat nyomon-követésének lehetőségei
9. Sikerkritériumok azonosítása
10. A képzés zárása
Egyéni, kis-és nagycsoportos, páros formákban dolgozzák fel az egyes részeket.
A továbbképzést - egy képző vezeti, ez biztosítja, hogy a csoportfolyamatok minden része áttekinthetővé váljon, és minden résztvevő reakciója reflektálást kaphasson.

Záródolgozat elkészítése: egy adott gyermek/tanuló életútjának bemutatása a bevont szervetekkel történő együttműködés és kapcsolattartás szempontjából

Értékelési szempontok: A tanultak szakszerű beépítése, a dokumentum logikus felépítése
• A dolgozatban képviselt fejlesztési eljárások azonosíthatósága
• A dolgozatban megjelenített módszerek részletezettsége, megvalósíthatósági garanciai
• A dolgozatban képviselt fejlesztési eljárások adekvátsága
• A tanúsítvány kiadásának feltételi: Részvétel a foglalkozások minimum 90 %-án és a záródolgozat határidőre történő leadása.

Az előírt tartalmi követelmények:
• Ismeri a HH és/ vagy HHH gyerekek, tanulók családjainak főbb demográfiai, gazdasági, szociológiai jellemzőit
• Tudják azonosítani a lehetséges prevenciós eszközöket és partnereket a a HH és HHH gyermekek és tanulók életútjainak tipikus elakadási pontjaihoz köthetően.
• Ismerik a szociális és gyerekvédelmi jelzőrendszert, a támogatási folyamat lehetséges aktorait
• Tudják azonosítani a családi házhoz köthető feladatokat és tevékenységeket, az együttműködés területeit és szintjeit.
• Ismerik a közreműködő szervezetek feladatait és azonosítsák a gyermek/tanuló életútján betöltött szerepüket a prevencióban és a hátránykompenzáló támogatásban.
• El tudják készíteni az adott térség (település, járás, mikorkörnyezet) támogatási térképét a közreműködő szervezetek és feladataik vonatkozásában a gyermek/tanuló életútjához kapcsolódóan.
• Ismerik azokat a hatékony és eredményes együttműködéshez kapcsolódó módszertani elemeket, amelyek a közreműködő szervezetek szakembereinek együttműködését és feladatmegosztását segíti.
• Képesek alkalmazni konkrét esetekhez illeszkedően azokat a módszertani eljárásokat, amelyek a célok elérését támogatják.
• Tudnak ’egyéni támogatási tervet’ készíteni.
• Tudják azonosítani azokat a pontokat, amely mentén a gyermek/tanuló előre haladása biztosított és nyomon követhető.
• képesek együttműködni egy adott gyermek, tanuló egyéni támogatása érdekében és ehhez tudnak közös fejlesztési/cselekvési tervet készíteni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záródolgozat elkészítése: egy adott gyermek/tanuló életútjának bemutatása a bevont szervezetekkel történő együttműködés és kapcsolattartás szempontjából – ’egyéni támogatási terv’ készítése.
Értékelési szempontok: :
• A tanultak szakszerű beépítése,
• A dokumentum logikus felépítése
• A dolgozatban képviselt fejlesztési eljárások azonosíthatósága
• A dolgozatban megjelenített módszerek részletezettsége, megvalósíthatósági garanciai
• A dolgozatbanképviselt fejlesztési eljárásokadekvátsága

A záró – dolgozat értékelése: megfelelt vagy nem felelt meg

A záródolgozat terjedelme:minimum 5 A/4- es oldal.
Beadási határidő: a továbbképzést követő 1 héten belül.
A tanúsítványt képzést szervező küldi meg a képzésen résztvevőnek.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; Pedagógus vagy pszichológus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem releváns

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munkanapokon délután, és szombaton napközben.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Útiköltség.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.