Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Programozás az iskolai gyakorlatban objektumorientált fejlesztői környezetben Visual C# nyelven

Szervező neve: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001020/2015
Alapítási engedély szám: 9/18/2018
Alapító neve: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 02. 22.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy minél több informatikatanár megismerkedjen egy új, modern programozási nyelvvel (Visual C#), építse azt be a helyi tantervbe, és alkalmazza a tanítási gyakorlatában. Segítse diákjait a programozási versenyeken, az emelt szintű informatika érettségin és az informatikai alapismeretek érettségin való sikeres szereplésben, hogy a felsőfokú tanulmányaikban minél eredményesebbek legyenek, minél jobb szakember válhasson belőlük.
A tanfolyam célja, hogy a résztvevő tanár ismerje meg a C# programozási nyelv legfontosabb elemeit, jellemzőit, legfontosabb objektumkezelő funkcióit.
Képessé váljon néhány eljárást tartalmazó program megírására, tesztelésére, javítására.
Ismerje meg a fájlkezelés legfontosabb műveleteinek a használatát.
Képessé váljon a C# programozási környezet önálló használatára.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés innovációt indít el a középiskolában, amelynek az eredményeként egyre több (középiskolai) informatikatanár ismerkedik meg a modern programozási nyelvek, illetve környezetek valamelyikével (C#), és megismerteti azt a tanítványaival is. A tanfolyam olyan ismereteket ad, amelyek birtokában a tanár képes lesz a tanítványait az informatikai szakmák felé irányítani, a megismert programozási környezetet a helyi tantervben alkalmazni, A tanfolyam tartalmi elemei:
 A Visual C# programozási nyelv alapvető jellemzői
 A programozási környezet önálló használata. A programozási környezet megismerése során a nyelvben leggyakrabban előforduló változókat, típusokat, operátorokat, eljárásokat, objektumokat és egyéb elemeket is megtanulja használni a résztvevő.
 Néhány eljárást tartalmazó program megírása, tesztelése, javítása. A programozási tételeket tartalmazó feladatok kódolása megalapozza a később előforduló, összetettebb problémák önálló megoldását is.
 Szövegfájlok kezelése a választott programozási nyelven. A szövegfájlok használatának megismerése során a bemenő adatok fájlból való beolvasását, majd a feldolgozásuk után fájlba történő kiírását ismeri meg a tanfolyam résztvevője.
 Az objektumok használata. A nyelvi környezettől függően már az egyszerűbb programok megírása során is előkerül.
 A tanfolyam fontos része a korábbi emelt szintű érettségi feladatok valamelyikének (esetleg többnek) a megoldása, illetve valamilyen (esetleg több) összetett programozási tétel alkalmazása (pl.: gráfbejárás)
A tanúsítvány kiadásának feltétele az összóraszám 90%-án való résztvétel, valamint gyakorlati számonkérés:
1. Egy szabadon választott téma önálló feldolgozása az adott programozási nyelven az adott fejlesztői környezetben fájlkezeléssel, vagy
2. Megadott téma önálló feldolgozása az adott programozási nyelven az adott fejlesztői környezetben fájlkezeléssel. Az elkészítés időpontja a befejezést követő órától eltelt 10. napig, az oktatónak e-mailen vagy fájl megosztón elküldve. A feladat elkészítés időtartama: 60 perc
Az értékelés szempontjai:
1. Működik-e a program? (szintaktikailag helyes)
2. Helyesen működik-e a program? (szemantikailag helyes)
3. A programkód szerkezete, áttekinthetősége
A sikeres teljesítés feltétele a tanult ismeretek alkalmazásának legalább 60 %-os megléte.

Az előírt tartalmi követelmények:
A tanfolyam végére:

Ismeri a C# programozási nyelv legfontosabb elemeit, jellemzőit, legfontosabb objektumkezelő funkcióit.
Képes néhány eljárást tartalmazó program megírására, tesztelésére, javítására.
Képes szövegfájlok kezelésére a tanult programozási nyelven.
Tudja a fájlkezelés legfontosabb műveleteit és annak önálló használatát.
Képes a megismert programozási környezet önálló használatára.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Gyakorlati számonkérés:
1. Egy szabadon választott téma önálló feldolgozása az adott programozási nyelven az adott fejlesztői környezetben fájlkezeléssel vagy
2. Megadott téma önálló feldolgozása az adott programozási nyelven az adott fejlesztői környezetben fájlkezeléssel.
A futtatható program a tanfolyam befejezését követő egy órától számított 10. napig, elektronikus formában (e-mailen vagy fájl megosztón) elküldve az oktatónak.
Megoldási időtartam: 60 perc

Az értékelés szempontjai:
1. Működik-e a program? (szintaktikailag helyes)
2. Helyesen működik-e a program? (szemantikailag helyes)
3. A programkód szerkezete, áttekinthetősége
A sikeres teljesítés feltétele a tanult ismeretek alkalmazásának legalább 60 %-os megléte.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Informatika (számítástechnika) tanár, mérnöktanár, műszaki tanár; Okleveles általásnos és középiskolai tanár, mérnöktanár, műszaki tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat: informatika tanítási gyakorlat
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Kollégiumi nevelő, Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Nem jellemző

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
Informatika tantárgy kerettanterve vagy helyi tanterve

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: 3 egymást követő egész nap

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 50000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Visual C# alapismeretek felhasználói szemmel c. könyv, 2500 Ft/db

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.