Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Együtt működünk, tanítunk, tanulunk

Szervező neve: Balogh Imre
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 9/74/2018
Alapító neve: Balogh Imre

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 05. 10.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a tanítással összefüggő feszültség oldásának elősegítése. A találkozások során a tanár ismerje meg saját érzelmi szükségleteit, működési módjait, kommunikációs szokásait, az elvárások jelentőségét, az ideális tanár-diák kapcsolat kialakulását gátló tényezőket.

A továbbképzés eredményeként váljon képessé a fegyelmezésre fordított időt kapcsolatépítésre és tanításra fordítani, a versengő helyzeteket együttműködéssé formálni, felismerni a diákok szükségleteit, így tanulásra és gondolkodásra motiválni a diákokat.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés azoknak a tanároknak, tanítóknak nyújt segítséget, akik nem elégedettek a diákok hozzáállásával, tanulmányi eredményeivel, és meg akarják újítani munkájukat. Azoknak, akik el akarják kerülni a kiégést.

A diákok többnyire nem a tantárgytól félnek, hanem attól az érzéstől, ami ezt kíséri. Bekerülnek egy nem-tanulás – nem-tudás – nem-megfelelés körbe, ahonnan segítség nélkül nem tudnak kilépni. A résztvevő pedagógusok eszközöket kapnak ahhoz, hogy átsegíthessék ezen az erre nyitott diákokat. A továbblépés egyik kulcsa az együttműködő hozzáállás kialakítása. A továbbképzés célja, hogy a tanítók, tanárok a belső értékrendjük szerint éljék saját hivatásukat.

„Nincs hiba, nincs hibás, nincs hibáztatás.” Ez a találkozások hitvallása.

Erre épülnek a közös gondolkodások, amelyek középpontjában a szükségletek és az érzelmek, a felelősségvállalás állnak. Megismerjük a verseny és az együttműködés állapotait, a kimondott és rejtett üzeneteinket, a motiváló eszközöket, az ajándék időt és a fejlődés hajtóerőit. Megéljük, hogy ha egy helyzetet nem sikerült a saját belső mércénk szerint kezelnünk, akkor erre a fejlődés lehetőségeként is tekinthetünk.

A találkozások három témakört tárgyalnak:
1. Még mi is emberből állunk
2. Kapcsolatokban állunk
3. A katedrán állunk

A találkozások módszere a felvetett témák, az ismeretek közös átgondolása, amelyet egyéni, önmaguknak írt munkák egészítenek ki.

A tanúsítvány kiadásának egyik feltétele a teljes 30 órából legalább 27 órás (90%-os) részvétel. A másik feltétel egy záródolgozat, amely személyes összefoglalót kér a résztvevő számára legfontosabb megerősítésekről, ismeretekről.

Az előírt tartalmi követelmények:
Ismerje a szükségletek összefüggéseit, egymásra épülését, a változó helyzetek hatását a szükségletekre.

Ismerje a társas viszonyokban alkalmazott érzelmi és gondolkodási működési módokat, azok szükséglet hátterét, a versengő és együttműködő módok alkalmazásában rejlő szándékokat, közléseket.

Ismerje a kommunikációs szokásokat, a kimondott és kimondatlan üzenetek jellegét, az érzelmek közvetítésének eredményeit.

Ismerje az elvárások és minősítések jellegét, hatását a tanár-diák kapcsolatra és a motiválás eredményességére.

Ismerje a személyes gátló tényezőket, amelyek felismerése, feloldása támogathatja az ideális tanár-diák kapcsolat kialakulását.

A továbbképzés eredményeként képes adott nehéz helyzetben saját működési módjának felismerésére és tudatos megválasztására.

Tudatosítja és fejleszti azt a képességét, amely tanulásra és gondolkodásra motiválja a diákokat.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzést a záródolgozat teszi teljessé. Három személyes jellegű kérdést tartalmaz: milyen új tudást szerzett, milyen korábbi ismeret megerősítését kapta a találkozások során, illetve ezeket hogyan építi be tanári munkájába.

Az ellenőrzés módja a dolgozat tartalmi elemeinek kiértékelésével történik. A találkozások során tíz szempontot, technikát ismer meg a résztvevő, amelyek alkalmazása támogatja a tanári munka megújítását. Az értékelés objektív szempontja ezen tíz szempont megjelenése a dolgozatban, a benne szereplő kritikai elemzés és a személyes azonosulás módjáról szóló beszámoló.

A tíz szempont egy-egy pontot ér. A dolgozat 7 ponttól elfogadott.

A dolgozatot az utolsó találkozást követő 30 napon belül kell elkészíteni és leadni. Az értkékelést ezt követő 15 napon belül kapják meg a résztvevők.

A továbbképzés eredményét a pontszám feltüntetésével tanúsítvány igazolja.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; Tanár, tanító.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, -
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
-

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A továbbképzés a délutáni órákban történik.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 40000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincsen további költség.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.