Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Felkészítés kortárs segítő program alkalmazására az iskolai erőszak megelőzéséért

Szervező neve: Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 575/85/2017
Alapító neve: Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 07. 06.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A résztvevők megismertetése a kortárs segítés módszerének elméleti és gyakorlati alapjaival, a kortárs segítő program alkalmazási lehetőségeivel az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében,a kortárs segítő program indításának feltételeivel. A szakemberek a módszertan alkalmazásával váljanak képessé kortárs segítő diákok toborzására, kiválasztására, képzésére és támogatására, kortárs segítő program koordinálására.
Ismerjék meg az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény által meghatározott gyermeki jogokat, a hatályos gyermekvédelmi törvényt, a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését, a jelzőrendszer működését, az iskola és a pedagógusok helyét és szerepét a gyermekvédelmi jelzőrendszerben. Szerezzenek ismereteket az agresszió, bántalmazás, internetes bántalmazás, és iskolai bántalmazás elméleti hátteréről, az iskolai kiközösítés dinamikájáról, a megelőzésben és az intervencióban alkalmazható jó gyakorlatokról. Ismerjék meg a nondirektív, segítő kommunikáció eszközeit és szerezzenek jártasságot ezeknek az eszközöknek az alkalmazásában.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az iskolán belüli kortárs bántalmazás világszerte növekvő jelenség. Megelőzésében és kezelésében jól alkalmazhatók a kortárs segítő programok, azonban a pedagógusok jelenleg nincsenek kellő mértékben felkészítve a kortárs segítő program alkalmazására, kortárs segítő diákok koordinálására,támogatására. A kortárs segítők olyan „átlagos” diákok, akik önkéntesen vállalják, hogy aktívan bevonódnak az iskolai környezetük alakításába, emellett segítő attitűddel fordulnak diáktársaik felé, támogatva ezzel kortársaikat, és az iskolai közösséget. A továbbképzés célja, hogy a résztvevő szakembereket megismertesse a kortárs segítés módszerének elméleti és gyakorlati alapjaival, a kortárs segítő program indításának feltételeivel. A szakemberek a módszertan alkalmazásával képesek lesznek kortárs segítő diákok toborzására, kiválasztására, képzésére és támogatására, kortárs segítő program koordinálására. A továbbképzés résztvevői megismerik az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény által meghatározott gyermeki jogokat, a hatályos gyermekvédelmi törvényt, a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését, működését, az iskola és a pedagógusok helyét és szerepét a gyermekvédelmi jelzőrendszerben. Ismereteket szereznek az agresszió, bántalmazás, internetes bántalmazás, és iskolai bántalmazás elméleti hátteréről, az iskolai kiközösítés dinamikájáról, a megelőzésben és az intervencióban alkalmazható jó gyakorlatokról. Jártasságot szereznek a nondirektív, segítő kommunikációs eszközök alkalmazásában. A továbbképzés interaktív tréning elemekre épül, egyéni és páros gyakorlatokkal, csoportos játékokkal és rövid frontális előadásokkal. A tematikában az elméleti ismeretszerzés, a saját tapasztalatok új szempontú átdolgozása és a készségfejlesztés is hangsúlyos. A továbbképzés tanúsítvánnyal zárul. A tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 90 százalékán való részvétel, az írásbeli teszt legalább 80%-os teljesítése és az értékelési szempontoknak megfelelő írásbeli terv benyújtása.

Az előírt tartalmi követelmények:
Tudja az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény által meghatározott gyermeki jogokat, a hatályos gyermekvédelmi törvényt, magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését,az iskola és a pedagógusok helyét és szerepét a gyermekvédelmi jelzőrendszerben. Ismerje az agresszió, bántalmazás elméleti hátterét, az iskolai kiközösítés dinamikáját, ismerje a jelenség elterjedtségét, a prevencióban alkalmazható jó gyakorlatok széles körét.A résztvevő ismerje a kortárs segítés módszerének elméleti alapjait, a kortárs segítő program indításához szükséges feltételeket. Tudja a kortárs segítő diákok toborzásának módszereit, a kiválasztást, képzést, támogatást, kortárs segítő program koordinálását. Ismerje a mentor szerephez szükséges készségeket, kompetenciákat, a mentor szereppel járó feladatokat. A résztvevő tudja használni a segítő kommunikáció eszközeit, és legyen módszertani ismerete, azok átadására.


Az ismeretek számonkérésének módja:
-20 kérdésből álló teszt kitöltése: gyermekvédelemmel, gyermekjogokkal, kortárs segítés elméletével kapcsolatos kérdések.
Formai követelmények: a kérdések 80%-nak helyes megválaszolása esetén sikeres a teszt kitöltése.
A teszt kitöltésére a továbbképzés utolsó napján az utolsó kontaktórát követően kerül sor.
-Írásos terv készítése: A résztvevő a saját munkaterületén hogyan fogja a gyakorlatban alkalmazni a továbbképzésben tanultakat?
Formai követelmény: Az írásos terv minimum 7000 karakter
Értékelési szempontok: A résztvevő tudja alkalmazni a kortárs segítő diákok toborzásának, kiválasztásának, képzésének, támogatásának módszereit. A továbbképzésen szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket integrálni tudja a saját ismereteibe és a munkahelyi környezetébe.
Az írásos terv elkészítésének határideje a továbbképzés utolsó napja.


A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely általános és/vagy középiskolai tanári szak, pszichológus, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus; általános és/vagy középiskolai tanár, vagy pszichológus, vagy szociálpedagógus, vagy fejlesztőpedagógus, vagy gyógypedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Három teljes munkanap: 9.00-18.00
Délelőtt egy 15 perces szünet
Ebédszünet: 45 perc
Délután egy 15 perces szünet

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 50000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs ilyen

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.