Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Tudatos internethasználatra nevelés

Szervező neve: Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 9/85/2018
Alapító neve: Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 05. 10.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés fő célja:
A képzés legfőbb célkitűzése, hogy a pedagógusok számára bemutassa a korszerű internetes kommunikációs technológiák társadalmi hatását, és azokat az új kihívásokat, amelyek ezek mentén megjelennek a nevelői munkában. Kiemelt cél a résztvevő pedagógusok értő és kritikus médiahasználatának fejlesztése, amelynek segítségével könnyebben eligazodhatnak a tanulók médiahasználati szokásaiban. A képzés során azon kompetenciák fejlesztése kap hangsúlyt, melyek révén a pedagógusok képessé válnak befolyásolni a tanulók kommunikációs szokásait, segítve tudatos internethasználóvá nevelésüket.

Az egyes tematikai egységekhez kapcsolódó alcélok:
• A pedagógusok elevenítsék fel a NAT és a kerettantervek médiatudatosságra nevelésre vonatkozó célkitűzéseit a saját tantárgyukhoz kapcsolódóan.
• Ismerjék a magyarországi médiaszolgáltatások jogi szabályozásának alapelveivel és a médiatörvény gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó részeit.
• Tudatosuljon a résztvevőkben a média híreinek és a valóság kapcsolatának problémája, különös tekintettel az internetes hírportálokra. Fejlődjön kritikus gondolkodásuk.
• Kapjanak információt a résztvevők az online hírszolgáltatók által bevezetett új, elsősorban a fiatal közönséget megcélzó alkalmazásokról, technikákról, módszerekről.
• Szerezzenek ismereteket a fiatalok internethasználati szokásainak jellemzőiről.
• Ismerjék meg a web 2.0 szerepét az információszerzési és -megosztási, illetve
tartalomlétrehozási stratégiákban.
• Ismerjék meg a résztvevők a digitális lábnyomok jelentőségét és kockázatait a web 2.0 világában.
• Ismerjék meg a digitális állampolgárság fogalmát, és gondolják végig a pedagógus szerepét és felelősségét a tanulók aktív, demokratikus állampolgárrá nevelésében.
• Ismerjék meg az online zaklatás pszichológiáját. Kapjanak módszertani segítséget a megelőzés és a kezelés témakörében.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A NAT több pontban is szorgalmazza a tudatos médiahasználatra nevelést. A gyerekek az információkat ma már leginkább az internetről szerzik, ám a pedagógusok és a szülők jelentős része nincs kellőképp felkészülve arra, hogy a tudatos használatot elősegítse. Gyakran a használat kritikus pontjait sem tudják azonosítani, hiszen nem abban az infókommunikációval átitatott világban nőttek fel, amelyben gyermekeik. Pedig csak az internetezési szokások ismeretének birtokában tudnak segítséget nyújtani a tudatos felhasználási szokások kialakításában, és a felmerülő problémák (például internetes zaklatás) kezelésében – a program ehhez járul hozzá.
A továbbképzés nem csak informatika szakosoknak szól, hiszen a kerettantervek ezeket az ismereteket több tantárgyhoz kapcsolják, azokat integráltan kell tanítani. A kritikus pontok azonosítása és a veszélyek elkerülésének stratégiái mellett számos segédanyag kerül bemutatásra. A képzés tartalmazza a legfontosabb jogi vonatkozásokat, a digitális állampolgársággal, az internetes információkereséssel és hírfogyasztással kapcsolatos főbb tudnivalókat. A résztvevők megismerkednek az internet biztonsági problémáival és óraterveket készítenek a tudatos internethasználatra nevelés témakörében. A blended képzési formának köszönhetően egymással is megosztják tapasztalataikat és a folyamatba ágyazott képzési szakaszban a gyakorlatban ki is próbálják a tanultakat.
A képzés az értés-kritika-alkotás szinteken vezeti végig a résztvevőket. Az internetes média működésének megértése után a problémák azonosítására, majd elkerülésére vonatkozóan kapnak feladatokat. A folyamatba ágyazott szakaszban tanulóikat segítik a tudatos internethasználatban.
A képzés során a megfelelő szinten elkészített feladatok mellett a csoportkommunikációban való részvétel is követelmény. Ez pedig a kornak és a témának megfelelően internetes felületen, zárt fórumokon történik.
A résztvevők a Moodle rendszeren keresztül tartják a kapcsolatot a képző intézménnyel. A résztvevők számára rendelkezésre áll a személyes üzenetküldés lehetősége, a csoportfórum. A képzők a hírfórumot használják a közlemények eljuttatására, amelyek e-mail formájában is kiküldésre kerülnek. Az üzenetek a Moodle rendszerben naplózásra kerülnek és visszakereshetők.
A tanúsítvány kiadásának feltétele:
1. A jelenléti foglakozások óraszámának 80%-án való részvétel
2. Összesen 45 pontot lehet szerezni, amiből a teljesítéshez minimum 35 pont megszerzése szükséges.
A megszerezhető pontszámból 30 pont egyéni feladatokra adható, 10 pont fórum hozzászólásokra, 5 pont pedig SCORM tananyagcsomag elolvasására és a tesztek elvégzésére.

Az előírt tartalmi követelmények:
• A pedagógus ismerje a NAT és a kerettantervek médiatudatosságra nevelésre vonatkozó célkitűzéseit a saját tantárgyukhoz kapcsolódóan.
• Ismerje a magyarországi médiaszolgáltatások jogi szabályozásának alapelveit és a médiatörvény gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó részeit.
• Ismerje az álhírek veszélyeit, felismerésének stratégiáit.
• Ismerje a fiatalok média- azon belül internetfogyasztási szokásairól szóló aktuális kutatásokat.
• Ismerje a digitális lábnyomok jelentőségét és kockázatait a web 2.0 világában.
• Ismerje a digitális állampolgárság fogalmát, a pedagógus szerepét és felelősségét a tanulók aktív, demokratikus állampolgárrá nevelésében.
• Ismerje a web 2.0 lehetőségeit és tudja felhasználni a saját pedagógusi munkájukban.
• készítsen tanult ismereteinek felhasználásával egy foglalkozástervet gyerekeknek és egy prezentációt szülőknek, amely igazolja a fentiek elsajítítását

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzés során a résztvevő pedagógusok folyamatosan feladatokat hajtanak végre, amelyet feltöltenek a Moodle felületre. Ezeket a képző értékeli. Egyes esetekben a társak is értékelnek (fórum hozzászólás), amelyet a képző figyelembe vesz a pontozásnál. A teljesítés pontozással történik. Összesen 45 pontot lehet szerezni, amiből a teljesítéshez minimum 35 pont megszerzése szükséges.
A megszerezhető pontszámból 30 pont egyéni feladatokra adható, 10 pont fórum hozzászólásokra, 5 pont pedig SCORM tananyagcsomag elolvasására és a tesztek elvégzésére.
Feladatok:
A hírek megjelenésének elemzése 5 pont
Álhírek feladat 5 pont
Foglalkozásterv készítése 5 pont
Szülői értekezlet prezentáció készítése 5 pont
WEB 2.0 gyakorlat feladata 10 pont

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Szombati napokon 9 és 17 óra között.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 30000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.