Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Digitális módszerek alkalmazása a középiskola és a felsőoktatás közötti átmenet könnyítésére

Szervező neve: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001020/2015
Alapítási engedély szám: 9/214/2018
Alapító neve: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 08. 23.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja új oktatási technológiák és módszerek megismerése, hogy a résztvevő tanár, képes legyen az ismeretszerzést digitális eszközök gyakorlati alkalmazásával segíteni.
A pedagógus megismerje az új formális és informális tanulási módszereket és tudja azokat a tanóráiba beágyazva a diákok képességeinek fejlesztéséhez használni.
A résztvevő ismerje meg a tanári munkában alkalmazható pályaorientációs tevékenység szerepét és szerezzen tapasztalatot az alkalmazásáról.
A pedagógus tudja elemezni a középiskolás és egyetemista napirendjének változását.
Képes legyen az új módszerek és eszközök alkalmazásával (pl.: Moodle keretrendszer; Webinárium; BYOD [Hozd a saját eszközöd]) segíteni a középiskolás tanulók felkészítését a felsőfokú tanulmányaikra.
Képes legyen a módszereinek megújítására, hogy a középfokú és felsőfokú oktatás közötti szakadék csökkenjen, és az egyetemi lemorzsolódás mérséklődjön.
További cél a reflektív magatartás és a szakmai fejlődés összefüggésének megismerése, a multiplikáció/tudásátadás legújabb módszereinek elsajátítása.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Publikációkban adatok olvashatók arról, hogy az Egyetemekre felvételt nyert – kitűnően érettségizett – tanulók egyes szakokon, az első szemeszteren a harmaduk sikertelenül teljesít, és 4-40% közötti létszám kap diplomát.
A köznevelésben is arra keresik a választ, hogy hogyan lehet bevonni az informatikai eszközöket a tanítási és tanulási módszerek korszerűsítésének folyamatába, hogy a tanulók kompetenciája növekedjék, segítve a szakadék áthidalását a köznevelés és a felsőoktatás között.
Annak, hogy kevés tanár próbálta ki tanítási órán az informatikai eszközöket (számítógép, projektor, interaktív tábla, távoktatási tanulási keretrendszerek, stb.), oka lehet, hogy nem ismerik az eszközök használatát és nem tudják a különböző IKT módszereket alkalmazni a tanításban vagy félnek az „ismeretlen” eszközök használatától. Előfordulhat az is, hogy nem tudatosak ezeknek az eszközöknek a bevonásával elérhető hozzáadatott pedagógiai érték mértékével kapcsolatos ismeretek.
Ezért tartjuk fontosnak, hogy a tanfolyam elvégzésével a pedagógusok megismerkedjenek a legkorszerűbb digitális eszközökkel, kipróbálják és megtanulják a használatukat, ötleteket kapjanak a módszerek minél szélesebb körű alkalmazására ezek felhasználásával. Tanuljanak meg digitális kommunikációs felületen kooperációban dolgozni, ott anyagokat létrehozni és megosztani.
A tanfolyami tematika alapján a résztvevők megismerkednek az eddig nem, vagy kevésbé használt digitális eszközökkel, mind hardver, mint szoftver tekintetében, valamint az ezek által nyújtott sokoldalú felhasználási lehetőségekkel. Elsajátítják a Moodle keretrendszer használati és adminisztrálási módját. Kipróbálják a tanulás segítő szoftverek (Webinárium, Redmenta, Kahoot, Új Moodle modulok, Goodle Űrlapok, BYOD, stb.) adta lehetőségeket a tanítás-tanulás folyamatában.
A résztvevők az új ismeretekkel a tanulókat motiválhatják az osztálytermi munkában, hogy azok a tanulási-tanítási folyamat aktív résztvevőivé váljanak. Sikeresebben induljanak az egyetemi életbe.
A saját élményű tanulással belátják, hogy motiválniuk kell tanulóikat az élethosszig tartó tanulásra, a folyamatos önfejlesztés igényének kialakítására, amelynek első lépcsőfoka a felsőoktatásban vagy a felsőfokú szakképzésben folytatott tanulmányok, majd újabb szakképzettségek, szakmák megismerése.
A kurzus végére szükséges egy tanítási egység megtervezése (max. 1 tanóra), bemutatása a csoport előtt (max. 10 perc) akár szerepjáték formájában is, amelyben a pedagógus felhasználja az IKT-eszközök adta lehetőségeket, különös tekintettel a Moodle távoktatási keretrendszer és integrált moduljainak használatára.
Az értékelés szempontjai: a témája egy valóságos tantervi követelmény legyen. Alkalmazzon különböző munkaformákat: csoport, páros munkát, projektekben megoldható munkát, stb. A tananyag biztosítson minimum 5 bekapcsolódási lehetőséget a tanulók részéről, melyben az IKT eszközöket használják.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: gyakorlati foglalkozásokon való 100%-os részvétel, a Moodle keretrendszerben teljesítendő feladat megoldása, és a záró ellenőrzés feladatának eredményes megoldása.

Az előírt tartalmi követelmények:
Képesek a tanítási óra megtartásához szükséges IKT-eszközöket biztonságosan, önállóan kezelni, alkalmazni a tanulói reflektivitásban. Tudják, hogy mi segít a diáknak az adminisztráció, a tanulási tér, a tanítási módszerek használatában.
Képesek egy adott tanítási egységhez megkeresni és kiválasztani azokat a motiváló, szemléltető anyagokat, amelyekkel a tanóra szervezése interaktívvá válik.
Ismerik a további önképzéshez nélkülözhetetlen közösségi portálokat, webkettes felületeket, fórumokat.
Tudják használni az IKT-eszközök biztosította módszertani lehetőségeket a tanítás-tanulás folyamatában, úm.: Webinárium, Redmenta, Kahoot, stb.
Tudják használni a BYOD (hozd a saját eszközöd) biztosította módszertani lehetőségeket a tanítás-tanulás folyamatában.
Ismerik az információ biztonság és az infokommunikációs akadálymentes eszközök használatát.
Bármely szakos tanár ismeri azokat a folyamatokat, melyekkel segíti a tanulók elektronikus dokumentumok készítésével kapcsolatos ismeretszerzését, és ezek konstruktív módon való alkalmazását a tanulási folyamatban és egyéb feladataik megoldásában.
Ismerik a pályaorientáció szerepét a tanári munkában.
Ismerik a Moodle keretrendszer használatát. Tudják kezelni a Fórumot és tudják, hogyan kell saját tananyagot- és saját szerkesztésű kérdőívet, feladatlapot készíteni és feltölteni a keretrendszerbe.
A pedagógusok képesek a digitális óravázlatok megírására.
Tudják a Moodle keretrendszerhez kapcsolódó eszközöket használni:
- felhő alapú online fájltárolási szolgáltatás (NextCloud)
- tudományos-oktatási videómegosztó (Videotorium)
- web alapú valósidejű videókonferencia (Knockplop)
- kollaboratív jegyzetelő alkalmazás (Etherpad)
- szabad forráskódú ePortfólió szoftver (Mahara)

Az ismeretek számonkérésének módja:
Egy tanítási egység megtervezése (max. 1 tanóra), bemutatása a csoport előtt (max. 10 perc), amelyben a pedagógus felhasználja az IKT-eszközök adta lehetőségeket, különös tekintettel a Moodle távoktatási keretrendszer használatára.
Az értékelés szempontjai: a témája egy valóságos tantervi követelmény legyen. Alkalmazzon különböző munkaformákat: csoport, páros munkát, projektekben megoldható munkát, stb. A tananyag biztosítson minimum 5 bekapcsolódási lehetőséget a tanulók részéről, melyben az IKT eszközöket használják.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; nem jellemző; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: haladó szintű számítástechnikai ismeretek, távoli adatbázisokban végzett munka ismerete

Javasolt munkakörök:
Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
bármely beosztásban lévő elvégezheti.

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: munkanapokon, tanítási szünetekben, délután, munkaszüneti napokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 40000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás 11000 Ft

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.