Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Pénzügyi tudatosságra nevelés az iskolában (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

Szervező neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 9/148/2018
Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 06. 29.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse a pénzügyi tudatosság témakörét érintő, bűnmegelőzési és takarékossági tanácsokkal kiegészített órák megtartására.
A továbbképzés a tanulók alapvető pénzügyi tudatossággal, valamint az erre vonatkozó bűnmegelőzéssel kapcsolatos attitűdjeinek formálását megalapozó elméleti és gyakorlati ismereteket kíván elsajátíttatni a pedagógusokkal a megoldásközpontú megközelítés, a kooperatív módszertan és kisfilmek segítségével.
A továbbképzés másik célja, hogy a résztvevők elevenítsék fel és rendszerezzék a mindennapi életben szükséges alapvető pénzügyi tudatossághoz kapcsolódó fogalmakat, és legyenek képesek ezen ismeretek átadására, a tanulók pénzügyi tudatosságának erősítésére és a kisfilmek órákon való feldolgozására, csökkentve ezzel a pénzügyi kérdéseket érintő területen az áldozattá, illetve elkövetővé válás kockázatát.
További cél, hogy a résztvevők megismerjék a megoldásközpontú megközelítést, valamint felelevenítsék a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszereket, képesek legyenek a konstruktív pedagógia módszertani alapjainak alkalmazására, fejlődjön problémamegoldó képességük, előadókészségük, az együttműködési és tudásmegosztási képességük. Javuljon interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képességük. Fejlődjön a saját, illetve a családi pénzügyek iránti felelősségérzetük, amelyek által hitelesebbé válnak a fiatalok pénzügyi tudatosságra vonatkozó attitűdjének formálása során.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A pénzügyi tudatosságra nevelés fontos szerepet kell, hogy játsszon mind a diákok, mind a felnőttek életében. Hisszük, hogy erre is fel lehet készíteni a jövő generációját. A képzés során lehetőséget teremtünk a tanárok számára, hogy a diákok pénzügyi kultúrájának formálására, pénzügyekkel kapcsolatos ismereteik megalapozására alkalmas tudásra tegyenek szert. A tréning célja a pénzzel kapcsolatos hiedelmek, érzelmi gátak megismerése. Az oktatáson a pénzügyi döntések során az egyéni felelősség szerepének hangsúlyozása mellett nagy szerepet kap a pénzügyi kockázatok és pénzügyi lehetőségek mérlegelésének fontossága is. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanárok a diákok oktatásához szükséges és a mindennapi életben is hasznosítható pénzügyi ismeretekre tegyenek szert, pozitív irányba változzon a pénzügyekkel kapcsolatosan az attitűdjük.
A megoldásközpontú megközelítés, a konstruktív pedagógiai módszertan és a tapasztalati tanulás megismerésével személyes hatékonyságuk erősödik, fejlődik asszertív problémamegoldó képességük. Megismerik az egyes korcsoportoknak megfelelő témákat, feldolgozási módszereket.
A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy a pénzügyi tudatosság témakörével összefüggő foglalkozástervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelünk. Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontaktóra 90%-án, határidőre beadja az óravázlatot, amelyre legalább megfelelt minősítést kap.

Az előírt tartalmi követelmények:
• Ismerje az órák megtartásához szükséges alapvető pénzügyi és adótudatossághoz kapcsolódó fogalmakat, és tudja ezeket a fogalmakat a gyakorlatban is használni, alkalmazni.
• Ismerje a tudatos pénzügyi döntések meghozatalára vonatkozó információgyűjtés lehetőségeit, a tudatos pénzügyi tervezés alapjait.
• Ismerjen és legyen képes használni olyan kisfilmeket, amelyek a pénzügyi- és adótudatosságra nevelés témaköréhez kapcsolódnak, és amelyek felhasználásával az oktatást színesítheti, megszervezheti.
• Tudjon önállóan összeállítani a pénzügyi- és adótudatosság fejlesztését elősegítő óravázlatot, tematikát.
Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy az elsajátított ismeretekre épülő, a pénzügyi tudatosság témakörével összefüggő leglább 1 tanórát legfeljebb 3 tanórát kitöltő részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott évfolyam számára milyen foglalkozási keretben mely témakört és hogyan kívánják feldolgozni. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok:
• szakkifejezések használata;
• szakmai kommunikáció minősége;
• kritikus gondolkodás megjelenítése;
• a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése.

A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő megjelenik a 30 kontaktóra minimum 90%-án, határidőre beadja az óravázlatot, amelyre megfelelt minősítést kap.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Tanító, bármely szakos általános és középiskolai tanár, kollégiumi nevelő, szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus; tanító, általános és középiskolai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató (bármely szakmáé) és fejlesztő pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 30000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.