Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: "Kék tér" bűnmegelőzési kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés

Szervező neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 9/244/2018
Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 09. 10.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A Kék tér a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság általános iskola alsó tagozatos diákjainak kifejlesztett prevenciós programja. A továbbképzés célja, hogy az általános iskolában tanító pedagógusok megismerjék a Kék tér programot, és ennek segítségével a pedagógusokat felkészítse bűnmegelőzési foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására.
A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z-generációs gyermekek szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg az áldozattá és elkövetővé válás témaköreinben az Alfa és a Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekkel. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítsanak el.
A résztvevők ismerkedjenek meg a bűnmegelőzési alapfogalmakkal, a bűnmegelőzési ismeretek, kompetenciák és attitűdök fejlesztéséhez szükséges új és hatékony módszerekkel, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A bűnmegelőzés egyre fontosabbá válik társadalmunkban, hatékony alkalmazása speciális ismereteket igényel. A Kék tér a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság általános iskola alsó tagozatos diákjainak kifejlesztett prevenciós programja. A továbbképzés célja, hogy az általános iskolában tanító pedagógusok megismerjék a Kék tér programot, és ennek segítségével a pedagógusokat felkészítse bűnmegelőzési foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására. A résztvevők megismerkednek a bűnmegelőzési alapfogalmakkal, a bűnmegelőzési ismeretek, kompetenciák és attitűdök fejlesztéséhez szükséges új és hatékony módszerekkel.
A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z-generációs gyermekek szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg az áldozattá és elkövetővé válás témaköreinben az Alfa és a Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekkel. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítsanak el.
A továbbképzés első részében (11 óra) a témához kapcsolódó jogi és kriminológiai alapismeretekkel, valamint a bűnmegelőzés módszertanával és a szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségeivel foglalkozunk a gyermekeket érintő bűncselekményekre koncentrálva.

A médiumpedagógiai alapismeretek során a prevenciós médiatárban található bűnmegelőzési kisfilmekkel történő oktatás módszereivel és hatékonyságának mechanizmusával foglalkoznak a résztvevők. A kooperációra alapozó pedagógiai módszerek megismerése, a csoportmunka pedagógiai gyakorlata képezi a gyakorlati rész elméleti hátterét.

A továbbképzés második részében 19 órán keresztül a Kék tér témakörök feldolgozása történik, melynek során alkalmazzák a megismert kooperatív módszereket, mintaórákon vesznek részt, illetve óratervezési gyakorlattal fejlesztjük a bűnmegelőzési foglalkozások tartásához szükséges kompetenciáikat.

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy a Kék tár tananyagra épülő minimum 1 órát kidolgozó részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyet megfelelt/nem felet meg minősítéssel értékelünk.Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontaktóra 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap.

A továbbképzés során saját fejlesztésű, kipróbált tananyag segíti a résztvevőket.

Az előírt tartalmi követelmények:
• Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására nevelési és bűnmegelőzési tevékenysége során.
• Ismerje az órák megtartásához szükséges jogi és bűnmegelőzési alapfogalmakat, és tudja ezeket a fogalmakat használni, alkalmazni.
• Ismerje az alsó tagozatos gyermekek áldozattá és elkövetővé válásának leggyakoribb módjait, és legyen képes az ezek megelőzésére alkalmas módszerek alkalmazására.
• Ismerjen bűnmegelőzési eszközöket és kisfilmeket, amelyekkel az oktatást megszervezheti
• Ismerje az Alfa és Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat legyen képes a bűnmegelőzési integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatába.
• Meg tudja tervezni egy osztály vagy közösség bűnmegelőzési oktatását, össze tudja állítani ennek fő témaköreit és módszereit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy a "Kék tér" tananyagra épülő minimum 1 órát kidolgozó részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott évfolyam számára milyen foglalkozási keretben mely témakört és hogyan kívánják feldolgozni. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok:

• szakkifejezések használata;
• szakmai kommunikáció minősége;
• kritikus gondolkodás megjelenítése;
• a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése.

A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő megjelenik a 30 kontakt óra minimum 90%-án, határidőre beadja az óratervét, amelyre megfelelt minősítést kap.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Tanító, bármely szakos általánosiskolai tanár, pszichológus, könyvtáros, fejlesztő pedagógus.; Okleveles tanító, okleveles általános és középiskolai tanár, okleveles könyvtáros, okleveles pszichológus, okleveles szociálpedagógus, okleveles fejlesztő pedagógus..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 30000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.