Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés

Szervező neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság -
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000307/2014
Alapítási engedély szám: 9/21/2018
Alapító neve: Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 02. 22.

Foglalkozási órák száma: 35
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzési programok átfogó célja a pedagógus munkához szükséges digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
A program konkrét céljai, hogy a résztvevők:
- váljanak képessé a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.
- szerezzenek jártasságot egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveg (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkesztésében.
- képessé váljanak az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
- az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználják.
- elektronikus levelezés során képessé váljanak csatolmányokat használni; felismerni az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és egyszerű módon elhárítani azokat.
- ismerjék meg a közösségi portálok önálló használatát (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).
- képessé váljanak arra, hogy a képzés során használt eszközeiket hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használják.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A képzési program fő célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozás igényének megalapozása, valamint pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
A pedagógusok sikeres munkájának egyik feltétele, hogy képesek legyenek szót érteni tanítványaikkal. A kommunikációt nehezítheti, hogy a tanulók közötti információáramlás jelentős része különböző infokommunikációs eszközökön keresztül, az interneten történik. Nagy előnyt jelenthet a pedagógus számára, ha maga is értő használója ezeknek az informatikai eszközöknek. Nyilvánvaló könnyebbséget jelenthet ez a fajta jártasság a tananyag összeállításában, a modern oktatástechnikai eszközök használatában, de a mindennapi ügyintézés személyes kommunikáció terén is.
Képzési programunk 35 gyakorlati órából áll, amely során a résztvevők használható, valós tudásra tesznek szert. Elsajátítják egy okostelefon/tablet/laptop tudatos, magabiztos használatának módját.
Önállóan használják a saját okos eszközükön lévő operációs rendszer ismert szolgáltatásait, módosítják beállításait.
Egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) tudnak szerkeszteni.
Jártasságot szereznek a böngészők használatában, az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására használják fel. Az elektronikus levelezés során megtanulnak csatolmányokat használni, felismerik az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és képessé válnak egyszerű módon kezelni azokat.
Elsajátítják a közösségi portálok önálló használatának tudományát: regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem, hanghívásra és szöveges üzenetküldésre egyaránt használni tudják infokommunikációs eszközeiket.
Mindezen képességek birtokában könnyebbé válik a kommunikáció, könnyebb módja ez a kapcsolattartásnak az osztályon belül a tanulókkal, a szülőkkel, vagy munkaközösségen belül a kollégákkal.
A képzés minden tematikai egységéhez közel azonos módszerek, munkaformák tartoznak: oktató által irányított/támogatott egyéni munka, kiscsoportos munka, csoportos beszélgetés. A képzés során az oktató folyamatosan nyomon követi és ellenőrzi a résztvevők munkáját, ezzel is hozzájárulva a sikeres befejezéshez.
A tanúsítvány kiadásának feltétele a tanórák 90%-án való részvétel és a zárófeladat legalább 70 %-os teljesítése.
A képzés során a résztvevők saját eszközeiket is használhatják, így konkrétan azokat az infokommunikációs tapasztalatokat szerzik meg, amire szükségük van a saját munkájuk, a saját életük megkönnyítésére.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő képes a képzés során használt eszközei (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.
Az interneten gyűjtött információk feldolgozása, azokat a résztvevő képes konkrét problémák megoldására felhasználni.
Elektronikus levelezés során csatolmányok használata. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) a résztvevő képes azokat egyszerű módon elhárítani.
Képes közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).
A képzés során használt eszközeiket hanghívásra és szöveges üzenetküldésre tudja használni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró számonkérés:
Gyakorlati feladatmegoldás: önálló gyakorlati feladatmegoldás a képzés befejezése után, mely átfogóan tartalmazza az "Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés tananyagegységeit.
Feladat: egy konkrét információ megkeresése a rendelkezésre álló eszköz segítségével, majd az információnak, vagy helyének közzététele, megosztása egy általa ismert közösségi média felületen, a bejegyzés láthatóságának korlátozásával, ennek hiányában utólagos törlésével.
A feladatmegoldás értékelése pontozással történik. Az egyes feladatok végrehajtásáért adható pontszámok az alábbiak:
• 2 pont, ha a résztvevő a feladatot önállóan oldotta meg,
• 1 pont, ha a résztvevő a feladatot az oktató segítségével oldotta meg (a Megjegyzés oszlopban a feladathoz adható segítség szerepel)
• 0 pont, ha a feladat megoldása segítséggel sem sikerül.
Legalább 10 pont (a maximális pontszám (14 pont) legalább 70%-ának) elérése szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez.

Folyamatos nyomonkövetés és ellenőrzés a képzés alatt, az egyéni és csoportos feladatmegoldások során.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat: Infokommunikációs eszközének IKER 1. szintű biztonságos használata, amely igazolása „Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés” tanúsítvánnyal vagy előzetes tudásszintmérés megfelelő szintű teljesítésével lehetséges.
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem lehetséges.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon, megrendelő igénye szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.