Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Szenvedélybetegségek (addiktológia) illetve függőségek elleni küzdelem a köznevelésben

Szervező neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000307/2014
Alapítási engedély szám: 12/115/2019
Alapító neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 05. 29.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg:
- a szenvedélybetegségek (addiktológia) valamint a függőségek alapfogalmait, melyek szükségesek ahhoz, hogy a képzésen résztvevők a szakkifejezések alatt ugyanazt a tartalmat értsék, és e tartalmakat meg tudják különböztetni a köznyelvi - szakmailag gyakran téves - kifejezésektől (drogos, alkoholista, részeges, stb)
- a szenvedélybetegségek és függőségek kialakulását megelőző kompetenciákat, úgy, mint, önismeret, hatékony kommunikáció, konfliktus- és stressz kezelés
- a probléma kezelésében segítséget nyújtó ellátó rendszert, intézményeket, szervezeteket és a segítő szakemberek elérhetőségét
- a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit, hogy hogyan tudják hatékonyan támogatni diákjaikat a szenvedélybetegségek és függőségek kialakulásának megelőzésében.
Szerezzenek ismereteket
- a szenvedélybetegségek rendszerezésében, strukturálásában, különös tekintettel a szerhasználatos és a viselkedéses függőségek területén, valamint a legális és illegális szerek területén

- a szenvedélybetegségek és függőségek kialakulásának folyamatáról, okairól, a lehetséges kimenetelekről, káros következményekről a személyiség, valamint a szűkebb-tágabb környezet szintjén.

Váljanak képessé a fiatalkori addikciós és függőségi problémák felismerésére és az aktív segítségnyújtásra.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Siker és teljesítményorientált világunkban a diákokat egyre több stressz hatás éri, ami oda vezet gyakran, hogy valamilyen szenvedély illetve függőség rabságába menekülnek. A káros szenvedélyek elkerülésére vagy megállítása érdekében fontos felkészíteni a pedagógusokat a folyamat felismerésére, a megállítás érdekében a hatékony beavatkozásra.
A képzés módszertani felkészítést nyújt a szenvedélybetegségek illetve függőségek elméleti megismerésében és a tanulók részére történő átadásában. A résztvevők 3-4 fős csoportokban dolgoznak fel szenvedélybetegségben illetve függőségben szenvedő diákok eseteit. Továbbá szituációs játékokon keresztül tanulhatják meg a helyes döntési stratégiát, melyet tanítványaiknak átadhatnak.
Csoportmunkában sajátíthatják el a megelőzési stratégiai terv kidolgozásának lépéseit, a képzés során bemutatott, már bevált jó gyakorlatok és működő programok alapján. A képzés 18 óra elméletből és 12 óra gyakorlatból tevődik össze.
A gyakorlatok: szituációs játékok, csoportmunka, intervíziós és szupervízor technika gyakorlása, döntési modellek és helyes kommunikációs technika elsajátítása.
A képzés tartalma:
• Szenvedélybetegségek (addiktológia) illetve függőségek a fiatalok körében
• A dohányzás és annak egészségkárosító hatása
• Alkoholfogyasztás, okai és hatása
• Konstruktív konfliktuskezelés
• Módszertani felkészítés
• Drogstratégiák, nemzeti és iskolai szinten
• A prevenció (megelőzés) fontossága
• Szenvedélybetegséggel (addiktológia) illetve függőséggel kapcsolatos esetek bemutatása
Az ismeretek számonkérésének módja: záródolgozatot.
A dolgozat témái melyek közül egyet választhatnak:
- szenvedélybetegséget (addiktológia) illetve függőséget megelőző tevékenység a fiatalok körében
- iskolai szenvedélybetegség illetve függőség megelőzését segítő stratégia (terv) elkészítése
- szenvedélybetegség (addiktológia) illetve függőség kezelése az iskolában és az iskolán kívül,
szakemberek és segítő szervezetek bevonásával.
A Tanúsítvány kiadásának további feltétele: a képzés 90%-án történő részvétel.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére a résztvevők ismerjék:
- a szenvedélybetegségek (addiktológia) és függőségek alapfogalmait, melyek szükségesek ahhoz, hogy a képzésen résztvevők a szakkifejezések alatt ugyanazt a tartalmat értsék, és e tartalmakat meg tudják különböztetni a köznyelvi - szakmailag gyakran téves - kifejezésektől (drogos, alkoholista, részeges, stb
- a szenvedélybetegségek és függőségek kialakulását megelőző kompetenciákat, úgy, mint, önismeret, hatékony kommunikáció, konfliktus- és stressz kezelés, tudatos tervezés és szociális kompetenciák.
Tudják:
- a hatékony megelőzés és segítés eszköztárát,
- a szenvedélybetegség és függőség elkerüléséhez szükséges kompetenciák fejlesztésének pedagógiai alapelveit és módszereit.
Ismerjék:
- a probléma kezelésében segítséget nyújtó ellátó rendszert, intézményeket, szervezeteket és a segítő szakemberek elérhetőségét
- a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit, hogy hogyan tudják hatékonyan támogatni diákjaikat a szenvedélybetegségek és függőségek kialakulásának megelőzésében
- a szenvedélybetegségek és függőségek rendszerezését, strukturálását, különös tekintettel a szerhasználatos és a viselkedéses függőségekre, valamint a legális és illegális szerekre
- a szenvedélybetegség és függőségek kialakulásának folyamatát, okait, a lehetséges kimeneteleket, káros következményeket a személyiségre, valamint a szűkebb-tágabb környezetre.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A résztvevők elkészítenek egy szenvedélybetegség (addiktológia) illetve függőség témáját érintő záródolgozatot.

A dolgozat témái,melyek közül egyet kell kidolgozniuk a résztvevőknek:
- szenvedélybetegséget (addiktológia) illetve függőséget megelőző tevékenység a fiatalok körében
- iskolai szenvedélybetegség illetve függőség megelőzését segítő stratégia (terv) elkészítése
- szenvedélybetegség (addiktológia) illetve függőség kezelése az iskolában és az iskolán kívül, szakemberek és segítő szervezetek bevonásával.

A folyamat leírás vegye figyelembe a megelőzés lehetőségeit a fejlesztés módszereit és pedagógiai alapelveit.
Az értékelés szempontjai: a résztvevő a dolgozatban milyen mértékben használta fel a tanfolyamon tanult ismereteket és a részvétel során szerzett tapasztalatokat, valamint további értékelendő szempont a dolgozat módszertani felépítettsége.

Értékelési szempontok:
- életkori sajátosságok figyelembe vétele
- a választott módszerek, eszközök és a tartalom adekvátsága
- a gyakorlati megvalósíthatóság.

Formai követelmény:
Terjedelem: min. 3, maximum 5 A/4 oldal terjedelem annak a korcsoportnak megfelelően kidolgozva, ahol a képzésben résztvevő dolgozik.
Times New Roman 12 betűméret 1.0 sortávolság

Beadási határidő: a tanfolyamot követő 8 munkanapon belül.
Értékelés: a beadástól számított 8 munkanapon belül.

Értékelési szempontok: megfelelés a formai szempontoknak: minimum 3 oldal, maximum 5 A/4 oldal terjedelem (Times New Roman 12 betűméret, 1,0 sortávolság)
Megfelelés a tartalmi szempontoknak: intézményi alkalmazhatóság, életkori sajátosságok figyelembe vétele; a választott módszerek, eszközök és a tartalom adekvátsága; a gyakorlati megvalósíthatóság. A dolgozat felépítésében megfelelően biztosítja a diákok motiválását, figyelmük felkeltését a tudatos, egészséges életmód iránt. A dolgozat milyen mértékben segíti elő a diákok egészségneveléssel, egészségtudatos életmód kialakításával kapcsolatos magatartásának formálását.
Minősítés:
51% alatt: nem felelt meg
51%-100 % között: megfelelt

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, nem jellemző

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem számítható be a szakvizsgába

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Délelőtt, délután, pihenőnapokon, a résztvevők igényeinek megfelelően

Részvételi díj összege:
– Minimum: 50000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Igény szerint, jelentkezők függvényében. - 6500 Baja, Március 15. sétány 4. 2024.05.24  - 2024.05.29

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.