Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A fejlesztés központú mérés-értékelés elmélete és gyakorlata köznevelésben dolgozók részére

Szervező neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000307/2014
Alapítási engedély szám: 12/140/2019
Alapító neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 07. 02.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A program célja, hogy a pedagógusok ismerjék meg:
• a mérés- értékelés alapvető elméleti és gyakorlati elemeit
• a pedagógiai értékelés legújabb kutatási eredményeit
• a tanulók fejlesztésére irányuló fejlesztő értékelés módszereit
• az alternatív értékelési technikákat
• a hatékonyságot növelő tanulásszervezési eljárásokat és módszereket
• a kompetencia alapú oktatás és értékelés jellemzőit.

A képzés további célja, hogy a résztvevők váljanak képessé:
• mérési-értékelési feladataikat és az értékelési követelményeket világosan megfogalmazni
• a mérési célnak megfelelő mérőeszközöket, eljárásokat kiválasztani és elkészíteni
• a mérési eredményeket értelmezni, elemezni, és a fejlesztő munkába beépíteni
• a fejlesztő értékelés módszereit alkalmazni.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A tanítás és a tanulás fejlesztéséhez elengedhetetlen a tanulók mérése és értékelése. Az értékelés eredményességét az adatok hasznosságát meghatározza az, hogy mit és hogyan mérünk. Az iskolarendszer hatékonyságát alapvetően meghatározza a tanulók alap képességeinek azonosítása. A képzés elméleti része áttekintést ad a nemzetközi és a hazai pedagógiai értékelési kultúra elméleteinek és gyakorlatai eljárásainak legújabb eredményeiről.

A képzés gyakorlati egységeiben a résztvevők felkészítést kapnak arra, hogy ismerjék meg:
• a mérés- értékelés alapvető elméleti és gyakorlati elemeit
• a pedagógiai értékelés legújabb kutatási eredményeit
• a tanulók fejlesztésére irányuló fejlesztő értékelés módszereit
• az alternatív értékelési technikákat
• a hatékonyságot növelő tanulásszervezési eljárásokat és módszereket
• a kompetencia alapú oktatás és értékelés jellemzőit.

Továbbá felkészítést kapnak arra is , hogy váljanak képessé:
• mérési-értékelési feladataikat és az értékelési követelményeket világosan megfogalmazni
• a mérési célnak megfelelő mérőeszközöket, eljárásokat kiválasztani és elkészíteni
• a mérési eredményeket értelmezni, elemezni, és a fejlesztő munkába beépíteni
• a fejlesztő értékelés módszereit alkalmazni.

A képzés során a résztvevők megismerkednek az Országos Kompetenciamérés eredményeinek értékelési, elemzési módjával is. A képzés során az alábbi módszerek váltakoznak: a frontális előadás, a kooperatív csoportmunka (3-4 fős csoportokban), filmelemzés, páros munka.
Kooperatív csoportmunkában saját intézményük számára elemzéseket, intézkedési és fejlesztési terveket dolgoznak ki, amelyeket a foglalkozásokon egymásnak be is mutatnak. A képzés gyakorlatorientált 13 óra elmélet és 17 óra gyakorlatból áll.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a foglalkozások 90%-án való részvétel és a záródolgozat elkészítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A tanfolyam végén a résztvevők tudják:
• a mérés- értékelés alapvető elméleti és gyakorlati elemeit
• a pedagógiai értékelés legújabb kutatási eredményeit
• a tanulók fejlesztésére irányuló fejlesztő értékelés módszereit
• az alternatív értékelési technikákat
• a hatékonyságot növelő tanulásszervezési eljárásokat és módszereket
• a kompetencia alapú oktatás és értékelés jellemzőit.
• Legyenek képesek saját munkájuk során
• mérési-értékelési feladataikat és az értékelési követelményeket világosan megfogalmazni
• a mérési célnak megfelelő mérőeszközöket, eljárásokat kiválasztani és elkészíteni
• a mérési eredményeket értelmezni, elemezni, és a fejlesztő munkába beépíteni
• a fejlesztő értékelés módszereit alkalmazni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Feladat: Záródolgozat készítése
Formai követelmény: Times New Román 12 betűméret, 1.0 sortávolság
A záródolgozat tartalma:
egy mérési vizsgálat (empirikus) vagy értékelési eljárás kidolgozása, lebonyolítása a saját intézményben és ennek dokumentálása különös tekintettel az eredmények fejlesztésben való felhasználására.
Az értékelés szempontja: a továbbképzésen tanultak alkalmazása az alábbiak szerint:
• a mérés során alkalmazott feladatok minősége a tartalmi területek, gondolkodási műveletek és a feladattípusok szerint
• a mérés során alkalmazott javítási útmutatók minősége
• a mérési eredmények diákcsoportokra és/vagy tanulókra lebontott elemzése
• a mérési eredmények feladatokra lebontott elemzése
• az eredmények összehasonlítása a korábbi mérések eredményeivel
• az eltérések megítélése a szignifikancia szempontjából
• a mérési eredmények alapján készített rövidtávú intézkedési tervek minősége
• a mérési eredmények alapján készített egyéni és/vagy csoportos fejlesztési tervek
minősége

Az elkészítés határideje: a tanfolyam zárását követő 8. napig
A záródolgozat értékelése: a tanfolyam befejezését követő 14. napig
Minősítés:
60% alatt: nem felelt meg
61%-100 % között: megfelelt

A tanúsítvány kiadásának feltétele: a képzés 90%-án való részvétel és az írásbeli feladat határidőre történő benyújtása.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Nincs megkötés; pedagógus végzettség.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító)
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem lehetséges

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 50000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.