Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Hatékony tanulási módszerek bemutatása az örömteli és eredményes tanulás érdekében

Szervező neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000307/2014
Alapítási engedély szám: 12/158/2019
Alapító neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 07. 22.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja hogy a résztvevő pedagógusok ismerjenek meg
- elméleti és módszertani anyagokat a tanulásmódszertan területén a legújabb
kutatások és irodalom alapján
- hatékony tanulási módszereket
- az iskolai tanulás okozta stresszek kezeléséhez szükséges eredményes önsegítő technikákat, melyet diákjaiknak megtaníthatnak
- a tanulási képességek tervszerű fejlesztéséhez módszereket
- korszerű tanítási munkaformákat és technikákat a diákok sikeresebb tanulásának érdekében
Továbbá ismerjék meg:
- a játék felszabadító erejét és a játékosítás (gamification, gamifikáció) adta lehetőségeket a tanítási folyamatban.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Változó világunkban a digitális nemzedék tanítása a pedagógusoktól módszertani kultúrájuk korszerűsítését és folyamatos frissítését kívánja meg. A képzés során a résztvevők elméleti és módszertani anyagokat ismerhetnek meg a tanulásmódszertan területén a legújabb kutatások és irodalom alapján. Továbbá hatékony tanulási módszereket az iskolai tanulás okozta stresszek kezeléséhez. Eredményes önsegítő technikákat, melyet diákjaiknak megtaníthatnak, a tanulási képességek tervszerű fejlesztéséhez módszereket, korszerű tanítási munkaformákat és technikákat a diákok sikeresebb tanulásának érdekében. Továbbá a képzés során megismerhetik a játék felszabadító erejét és a játékosítás (gamification, gamifikáció) adta lehetőségeket a tanítási folyamatban.


A képzés témakörei:
• A tanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők
• Személyiség típusok és tanulási szokásaik
• A hatékony tanulási folyamatot segítő tényezők
• A tanulás külső és belső feltételei
• Tanulási szokások , A tanulási stílus és a tanulási stratégia
• Tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése
• Tanulási, tanítási technikák
• Tevékenységközpontú tanulásszervezési eljárások: projektoktatás, kooperatív tanulás, kutatás, témahét
• Gamifikálás (játékosítás) a tanítási-tanulási folyamatban


A képzés során alkalmazott munkaformák: interaktív előadás, prezentáció, szövegfeldolgozási és tanulási technikák, valamint a korszerű tanulásszervezési eljárások megisme-rése, sajátélményű kipróbálása. Továbbá egyéni, páros és csoportmunka, filmnézés és elemzés, tanulási stílust és szokásokat azonosító kérdőívek kitöltése a játékosítás adta lehetőségek kipróbálása.

Választható formák: a tanultak alkalmazásához kapcsolódó rövidfilm, vagy ppt, vagy egy fejlesztési terv készítése: egy tanulóra vagy csoportra, mely tartalmazza a tanuló/k bemutatását, az alkalmazott módszereket s azok eredményeit is.

A tanúsítvány kiállításának a feltétele:
Beszámoló készítése, amely a kipróbált módszereket mutatja be egy konkrét tanulói csoportban és a továbbképzésen való 90 %-os részvétel.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők a képzés végére tudják:
- az elméleti és módszertani anyagokat a tanulásmódszertan területén a legújabb kutatások és irodalom alapján
- a hatékony tanulási módszereket
- az iskolai tanulás okozta stresszek kezeléséhez szükséges eredményes önsegítő technikákat, melyet diákjaiknak megtaníthatnak
- a tanulási képességek tervszerű fejlesztésének módszereit
- a korszerű tanítási munkaformákat és technikákat a diákok sikeresebb tanulásának érdekében
- a játékosítás (gamification, gamifikáció) adta lehetőségeket a tanítási folyamatban.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záródolgozat készítése: Beszámoló készítése, amely a kipróbált módszereket mutatja be egy konkrét tanulói csoportban.
Választható formák:
1. a tanultak alkalmazásához kapcsolódó rövidfilm minimum 5 -maximum 15 perc terjedelemben.
2. vagy ppt minimum 8, maximum 15 ppt. oldal terjedelemben.
3. vagy egy fejlesztési terv készítése: egy tanulóra vagy csoportra, mely tartalmazza a tanuló/k bemutatását, az alkalmazott módszereket s azok eredményeit is.
Formai követelmény: Min. 3 max. 5 A/4 oldal, Times New Roman 12-es betűméret 1,0 sortávolság.
Beadási határidő:
Záródolgozat benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8. munkanapig.
Záródolgozat értékelése: a tanfolyam befejezését követő 14. munkanapig.
Minősítés:
75% alatt: nem felelt meg.
75%-100 % között: megfelelt.

Értékelési szempontok: A választott módszerek megfelelősége, a fejlesztési terv céljának és tartalmának koherenciája. A dolgozat készítője azonosult-e a módszer szemléletével, illetve képes-e a tanfolyamon szerzett ismeretek adaptív alkalmazására.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; tanító, tanár, gyógypedagógus .
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem számítható bele a szakvizsgába.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Délelőtt, délután, pihenőnapokon, a jelentkezők igénye szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Igény szerint, jelentkezők függvényében. 6500 Baja, Március 15. sétány 4 2024.07.17  - 2024.07.19

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.