Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Az agresszió kezelésének lehetőségei köznevelési intézményekben: mediáció, resztoratív konfliktuskezelés, esetmegbeszélés

Szervező neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000307/2014
Alapítási engedély szám: 12/157/2019
Alapító neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 07. 22.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg.
- a gyermekek pedagógussal szembeni és/vagy egymás közti agressziójának lehetséges etológiai, fejlődés-lélektani, kulturális okait
- az agresszió kezelésének lehetőségeit a köznevelési intézményekben
- a mediáció, resztoratív konfliktuskezelés és az esetmegbeszélés módszertanát
- a pedagógiai gyakorlatban is alkalmazható agresszió-kezelési, konfliktuskezelési, problémamegoldási stratégiákat, hatékony kommunikációs technikákat, amelyek segítségével képesek lesznek az agresszív viselkedést kezelni.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az agresszió jelen van a mindennapokban a gyermekek életében is. A pedagógusok a napi gyakorlatukban találkoznak agresszív viselkedésű gyermekekkel és a rájuk nehezedő megoldandó helyzettel. Mit tehet a pedagógus és mit tehet az iskola ilyen esetekben. A képzés módszertani segítséget kíván nyújtani az agresszió kezelésére.
A képzés során a résztvevők megismerhetik az alábbiakat:
-a gyermekek pedagógussal szembeni és/vagy egymás közti agressziójának lehetséges etológiai, fejlődés-lélektani, kulturális okait
- az agresszió kezelésének lehetőségeit a köznevelési intézményekben
- a mediáció, resztoratív konfliktuskezelés és az esetmegbeszélés módszertanát
- a pedagógiai gyakorlatban is alkalmazható agresszió-kezelési, konfliktuskezelési, problémamegoldási stratégiákat, hatékony kommunikációs technikákat, amelyek segítségével képesek lesznek az agresszív viselkedést kezelni.
A 30 órás továbbképzés 7 óra elméleti előadás sorozatból és 23 óra gyakorlati részből áll, ahol elsajátíthatják a mediáció alapjait, az esetmegbeszélés módszertanát megismerkedhetnek a segítő beszélgetés alapkészségeivel, az agresszió kezelésének különböző módszereivel, megtanulhatják a magatartási zavarokat mutató gyerekek integrálásának módját a gyerekközösségekbe.
A képzés témakörei:
• Az agresszió és előfordulása a köznevelési intézetekben
• A média agressziót növelő káros hatása
• Resztoratív vitarendezés, az agresszió elkerülése az iskolában
• A mediáció, mint agressziókezelést segítő módszer
• Az esetmegbeszélés módszertana
• Agressziókezelési stratégiák

A tanúsítvány kiállításának a feltétele a képzés 90%-án történő részvétel illetve a záródolgozat határidőre történő leadása és elfogadása.
A záródolgozat feladata: a résztvevő készítse el egy iskolai agresszió esetének 3, maximum 6 fős kiscsoportban történő feldolgozását, minimum 3, maximum 6 A/4oldal terjedelemben. A résztvevő az elemzés során alkalmazza a továbbképzésen elsajátított ismereteket, fogalmakat, gyakorlati példán keresztül mutassa be az agresszió-kezelés folyamatát.
Formai követelmény: Times New Roman 12 betűméret 1.0 sortávolság
Minősítés: megfelelt, illetve nem felelt meg.
Záródolgozat benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8. napig
Záródolgozat értékelése: a tanfolyam befejezését követő 14. napig.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők a továbbképzés végére ismerjék
- a gyermekek pedagógussal szembeni és/vagy egymás közti agressziójának lehetséges etológiai, fejlődés-lélektani, kulturális okait
- az agresszió kezelésének lehetőségeit a köznevelési intézményekben
- a mediáció, resztoratív konfliktuskezelés és az esetmegbeszélés módszertanát
- a pedagógiai gyakorlatban is alkalmazható agresszió-kezelési, konfliktuskezelési, problémamegoldási stratégiákat, hatékony kommunikációs technikákat.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Feladat: Záródolgozat készítése
A feladat: a résztvevő készítse el egy iskolai agresszió esetének 3, maximum 6 fős kiscsoportban történő feldolgozását, minimum 3, maximum 6 A/4oldal terjedelemben. A résztvevő az elemzés során alkalmazza a továbbképzésen elsajátított ismereteket, fogalmakat, gyakorlati példán keresztül mutassa be az agresszió-kezelés folyamatát.
Formai követelmény: Times New Roman 12 betűméret 1.0 sortávolság.

Szempontsor:
1. Ki, Kik, milyen csoportok között alakult ki agresszió?
2. Milyen típusú agresszióval találkozott a kialakult szituációban?
3. A szervezett működésében korábban tapasztalható volt-e az ilyen típusú agresszió?
4. Volt/voltak-e olyan szereplők, akik korábban az agresszív viselkedés elkerülésére törekedtek? Mi lehet ennek az oka? Mi motiválta őket?
5. Találkozott-e korábban olyan esettel, amikor az érdekelt felek megoldására törekedtek volna hasonló esetben? Mely/ek voltak ezek?
6. Ön szerint mikor van szükség mediátor bevonására az agresszió elkerülése érdekében? Kik azok az érintettek, akik között a mediációt Ön szükségesnek látja?
7. Az agresszió-kezelés mely technikával oldható meg: mediáció, resztoratív konfliktus-kezelés vagy esetmegbeszélés? Indokolja válaszát!

Értékelési szempontok a dolgozathoz:
A cél- tartalom- eszköz-módszer relevanciája és kohéziója. A megadott szempontsornak való megfelelőség. Az agresszív viselkedés illetve a konfliktushelyzet elemzése egy lehetséges megoldási stratégia jellemzői alapján, megfelelő problémamegoldó technika kiválasztása és gyakorlat béli alkalmazása, a kiválasztott módszer indoklása, a problémamegoldó viselkedés elemzése.

Az értékelés további szempontjai:
A tanfolyam során megtanult fogalmakat, megfelelően használja. Az agresszió - kezelési eljárásokat és módszereket megfelelően alkalmazza az általa prezentált iskolai agresszió -kezelési szituációban. Az értékelés további szempontja a szervezeti alkalmazhatóság a hétköznapi pedagógiai munka során.

Minősítés: megfelelt, illetve nem felelt meg.
Záródolgozat benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8. napig
Záródolgozat értékelése: a tanfolyam befejezését követő 14. napig.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható bele.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Délelőtt, délután, pihenőnapokon, a megrendelő igénye szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Igény szerint, jelentkezők függvényében. - 6500 Baja, Március 15. sétány 4. 2024.07.17  - 2024.07.19

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.