Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Digitális taneszközök és használatuk a pedagógia szolgálatában

Szervező neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000307/2014
Alapítási engedély szám: 12/155/2019
Alapító neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 07. 22.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg
-az informatikai eszközökkel támogatott oktatási, tanulási folyamatokat
-a digitális pedagógia eszközeit és használatuk módszereit
- a hagyományos és a konstruktív pedagógia IKT eszközökkel és módszerekkel történő támogatásának lehetőségét (prezentáció készítése, Internet használata, Rajzolóprogram használata, Elektronikus levelezés stb.)
- hogy saját oktatási tevékenységük keretében hol és milyen módon tudják használni a digitális pedagógia lehetőségeit
- az e-Learning eszközök alkalmazásának lehetőségeit az oktatási folyamatban
- a virtuális közösségek, a közösségi oldalak oktatási felhasználásának lehetőségeit
- a gamifikálás (játékosítás) lehetőségeit a tanítási-tanulási folyamatban
- adaptálható ötleteket, jó gyakorlatokat digitális taneszközök használatáról.
Továbbá a képzés célja, hogy a résztvevők váljanak képessé
-az interneten található információk felkutatására, az internet különböző szolgáltatásainak igénybe vételére.
- az oktatási tevékenységük során hasznosítani az infokommunikációs technológia nyújtotta előnyöket: képszerkesztést, hangszerkesztést, videofilmvágást, bemutatók készítését
- számítógéppel és mobil eszközökkel megvalósítható kommunikációs lehetőségek alkalmazására a tanórán.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az elmúlt évtizedek során a pedagógusok túlnyomó többsége számítógép felhasználói ismeretekre tett szert. A képzés során bővülhet a résztvevő pedagógusok számítógépes tudása digitális eszközök alkalmazásán keresztül, továbbá a program során elsajátítják a prezentáció készítés lépéseit. Jártasságra tehetnek szert az Interneten történő keresésben, adatbázisok (SDT) felhasználásában. Megismerhetik az információk letöltésének folyamatát a hálózatról, az elektronikus levelezés szabályait, csatolt fájlok küldését okos telefonra és tablettre is.Bemutatásra kerülnek a képzésen rajzprogramok, digitális óravázlatok, multimédiás órák és jó gyakorlatok. Továbbá jó példákat ismerhetnek meg a gamifikálás (játékosítás) lehetőségeiről a tanítási-tanulási folyamatban.
A képzés 20 óra elmélet és 10 óra gyakorlatból áll. A képzés számítógép teremben zajlik ahol a résztvevők a tréneri vezetés mellett begyakorolhatják a bemutatott szemléltető példákat is.
A képzés tartalmi egységei:
• Digitális taneszközök és használatuk a pedagógia szolgálatában
• e-Learning eszközök az oktatási folyamatban
• IKT eszközökkel támogatott tanítás, tanulás (Chat,fórum, facebook stb)
• Prezentáció készítése • Rajzolóprogram használata • Internet használata
• Elektronikus levelezés
• Az animációk, movie fájlok alkalmazásának lehetőségei, didaktikai elvárásai
• Digitális óravázlatok – multimédiás órák, Jó gyakorlatok bemutatása
• Gamifikálás (játékosítás) a tanítási-tanulási folyamatban
A tanúsítvány kiadásának feltétele: hogy a résztvevők a foglalkozások legalább 90%-án jelen legyenek, egy záródolgozat és a 6 db egyéni feladat készítése.
1.)Záródolgozat
Egy tananyag – tanítási tanulási folyamatának részletes leírása digitális taneszközök alkalmazásán keresztül.
- a témához tartozó feladatok kidolgozása az egyéni tanulási útvonalak alapján (min. 3, max 10 feladatot / tananyag)
- a feladatok elvégzéséhez szükséges IKT-eszközök megnevezése (min. 3., max. 10 db)

Minősítés:
0-74% között nem felelt meg, 75-100% között megfelelt
(Times New Roman 12 betűméret, 1.0 sortávolság, min. 3, max., 5 A/4 oldal terjedelem)

Az előírt tartalmi követelmények:
A képzés végére a résztvevők ismerjék
-az informatikai eszközökkel támogatott oktatási, tanulási folyamatokat
-a digitális pedagógia eszközeit és használatuk módszereit
- a hagyományos és a konstruktív pedagógia IKT eszközökkel és módszerekkel történő támogatásának lehetőségét (prezentáció készítését, internet használatát, rajzolóprogram használatát, elektronikus levelezést stb.)
- hogy saját oktatási tevékenységük keretében hol és milyen módon tudják használni a digitális pedagógia lehetőségeit
- az e-Learning eszközök alkalmazásának lehetőségeit az oktatási folyamatban
- a virtuális közösségek, a közösségi oldalak oktatási felhasználásának lehetőségeit
- a gamifikálás (játékosítás) lehetőségeit a tanítási-tanulási folyamatban
- a jó gyakorlatokat digitális taneszközök használatáról.

Tudják
-az interneten található információk felkutatásának lépéseit,
- a képszerkesztés, hangszerkesztés, videofilmvágás, bemutatók készítésének lépéseit
- a tablettel és mobil eszközökkel megvalósítható kommunikációs lehetőségek alkalmazását a tanórán.

Az ismeretek számonkérésének módja:
1.)Záródolgozat készítése:
Egy tananyag – tanítási tanulási folyamatának részletes leírása digitális taneszközök alkalmazásán keresztül.
Értékelési szempontok:
- a témához tartozó feladatok kidolgozása az egyéni tanulási útvonalak alapján (min. 3, max 10 feladatot / tananyag)
- a feladatok elvégzéséhez szükséges IKT-eszközök megnevezése (min. 3., max. 10 db)
- indoklás miért az adott tananyagot, témát választotta
- milyen nevelési-oktatási célokat kíván elérni az IKT eszközök bevonásával
2.) A tréner által adott 6 db egyéni feladat elkészítése és feltöltése a tréner által megadott mappába.

Minősítés:
0-74% között nem felelt meg.
75-100% között megfelelt.
Formai szempontok: Times New Roman 12 betűméret, 1.0 sortávolság.
Terjedelme: 3, maximum 5 A/4 old. terjedelemben.
Az elkészítés határideje: a tanfolyam zárását követő 8. napig
A záródolgozat értékelése a tanfolyam befejezését követő 14. napig

A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés 90%-án való részvétel és az írásbeli feladat határidőre történő benyújtása.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: számítógépes alapismeretek

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Délelőtt, délután, pihenőnapokon, a megrendelő igénye szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Igény szerint, jelentkezők függvényében. 6500 Baja, Március 15. sétány 4 2024.07.17  - 2024.07.19

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.