Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Differenciált tanulásszervezés, a tanulói különbségekhez való alkalmazkodás a pedagógiai gyakorlatban

Szervező neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000307/2014
Alapítási engedély szám: 12/156/2019
Alapító neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 07. 22.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A résztvevők a képzés során ismerjék meg:
- a differenciálás elméletét és módszertanát
- a kooperatív technika nyújtotta lehetőségeket
- a tanulói személyiség főbb jellemzőit
- az egyéni tanulói különbségeket
- a tanulók megismerésének módszereit
- a tanulási zavarok azonosításának és kezelésének lehetőségeit
- az egyéni fejlesztési terv készítésének lépéseit.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A képzés a differenciált tanulásszervezést, a tanulói különbségekhez való alkalmazkodás elméletét és módszertanát kívánja bemutatni. A tanulók tanulási és képességbeli különbségei szükségessé teszik a pedagógusok módszertani megújulását, hogy a már jól bevált tanítási-tanulási folyamatok mellé új technikákat, munkaformákat ismerjenek meg. A képzés 10 óra elmélet és 20 óra gyakorlatból áll, ahol az alábbi módszerek váltakoznak: interaktív előadás, melyben a résztvevőknek lehetősége van a tematikát érintő kérdéseket feltenni, illetve saját személyes tapasztalataikat megosztani, továbbá egyéni feladat, páros munka, csoportmunka, filmelemzés.

A képzés tematikai egységei:
- Hatékony, differenciált tanulásszervezés
- Tanítási-tanulási munkaformák
- Tanulási szokások, A tanulási stílus és a tanulási stratégia
- A kooperatív tanulás szervezése
- Tanulómegismerés, gyermekmegismerés
- A tanulási zavarok azonosításának és kezelésének lehetőségeit
- Az egyéni fejlesztési terv
- A differenciálás gyakorlati megvalósítása

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 90%-os minimum részvétel a továbbképzésen. Óravázlat / foglalkozásterv készítése egy konkrét tananyag/téma vonatkozásában, amely tartalmazza az előzetes felkészülés lépéseit, a differenciált foglalkoztatáshoz szükséges feladatokat, kooperációs technikák megnevezését, és alkalmas a gyermekek előzetes ismeretének, fejlettségi szintjének diagnosztizálására, egyéni fejlesztésére.
Minősítés:0-74% között nem felelt meg, 75-100% között megfelelt
Formai szempontok: Times New Roman 12 betűméret, 1.0 sortávolság, Minimum 3, maximum 5 A/4 oldal terjedelem.
Az elkészítés határideje: a tanfolyam zárását követő 8. napig, értékelése a tanfolyam befejezését követő 14. napig.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők a képzés végére tudják:
- a differenciálás elméletét és módszertanát
- a kooperatív technika nyújtotta lehetőségeket
- a tanulói személyiség főbb jellemzőit
- az egyéni tanulói különbségeket
- a tanulók megismerésének módszereit
- a tanulási zavarok azonosításának és kezelésének lehetőségeit
- az egyéni fejlesztési terv készítésének lépéseit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záródolgozat: Óravázlat / foglalkozásterv készítése egy konkrét tananyag/téma vonatkozásában, amely tartalmazza az előzetes felkészülés lépéseit, a differenciált foglalkoztatáshoz szükséges feladatokat, kooperációs technikák megnevezését, és alkalmas a gyermekek előzetes ismeretének, fejlettségi szintjének diagnosztizálására, egyéni fejlesztésére.

Az értékelés szempontjai: Az önálló feladatok mennyire tükrözik a tanfolyam követelményeinek megfelelő gondolkodásmódot, a differenciálás szakszerűsége. A dolgozat módszertani felépítettsége, megvalósíthatósága.

Minősítés:
0-74% között nem felelt meg
75-100% között megfelelt
Formai szempontok: Times New Roman 12 betűméret, 1.0 sortávolság,
Minimum 3, maximum 5 A/4 oldal terjedelem.
Az elkészítés határideje: a tanfolyam zárását követő 8. napig
A záródolgozat értékelése a tanfolyam befejezését követő 14. napig

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak ; Tanító, tanár, általános iskolai tanár, kollégiumi nevelő, fejlesztő pedagógus, osztályfőnök, intézményvezető, szakoktató.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A képzés nem számítható bele a szakvizsgába.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Délelőtt, délután, pihenőnapokon a megrendelő igénye szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Igény szerint, jelentkezők függvényében. - 6500 Baja, Március 15. sétány 4 2024.07.17  - 2024.07.19

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.