Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A természet, a szabadtéri tevékenységek (outdoor education) és a komplex tanulásszervezési formák fontossága és lehetőségei a tehetséggondozásban

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 575/238/2017
Alapító neve: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 12. 22.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés célja a résztvevők felkészítése különböző módszerek és komplex tanulásszervezési formák alkalmazására annak érdekében, hogy a természet és a szabadtéri tevékenységek révén a tehetségek kibontakozását segítsék.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A köznevelési törvényben megjelent a kiemelt figyelmet igénylő tanulók között a kiemelten tehetséges gyermek/tanuló is. Az eredményes munkához jelen képzés keretében a tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok számára a természet és a szabadtéri tevékenységek felhasználásának néhány lehetséges módját mutatjuk be. Ma már bizonyított, hogy az egészséges fejlődéshez szükségünk van a természettel való kapcsolatra, harmóniára. A természet megismerése, a szabadtéri tevékenységek és a komplex tanulásszervezési formák alkalmazása a tehetséges tanulók különböző képességeinek kibontakoztatásában segítségül szolgálhat a pedagógusok számára. A természet segíthet a nem kognitív készségek és a művészeti képességek fejlesztésében, de rengeteget tanulhatunk belőle a különböző problémák megoldása kapcsán vagy a mérnöki tervezésben is.

A képzés tartalma hat tematikai egységből épül fel:
1. Természethiány, valamint a természetben eltöltött idő jelentősége
2. Művészeti képességek fejlesztése a természet segítségével
3. STEAM oktatás a természetben
4. A természet által ihletett tervezés I. – ötletek
5. A természet által ihletett tervezés II. – tervezés
6. Összefüggések, hálózatok, rendszerek

A továbbképzési program döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni és kis csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére épít. A két oktatóval vezetett továbbképzés során a résztvevők rövid előadások után gyakorlatokon keresztül próbálhatják ki a különböző módszereket. Egy-egy tematikai egység jellemzően 1 óra elméletet és 4 óra gyakorlatot tartalmaz. A képzés specialitása, hogy a témaegységek egy részének megvalósítása természetben, kertben vagy parkban zajlanak, arra ösztönözve a pedagógusokat, hogy ők is vigyék ki a diákokat a természetbe. A megismert módszereket a pedagógusok és tehetséggondozó szakemberek tanórán vagy tanórán kívüli keretekben (pl. szakkör, erdei iskola, nyári tábor) egyaránt alkalmazhatják.
A képzés során az elméleti és gyakorlati ismeretek írásos ellenőrzése egy alkalommal történik, a képzés végén, feleletválasztásos teszt és kifejtős kérdések („Tudáspróba”) formájában. A teljesítmény elvárt szintje 75%.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:
a) a foglalkozások 90%-án történő részvétel;
b) az elméleti és gyakorlati tudást ellenőrző feladatsor „megfelelt” kritériumszinten történő teljesítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
a) A továbbképzésen résztvevők ismerik a természethiány fogalmát és ennek megelőzésének egyes módjait.
b) Ismerik a STEM és STEAM oktatás lényegét, alapelveit és módszereit.
c) Ismerik a különböző módszerek és komplex tanulásszervezési formák alkalmazási lehetőségeit/területeit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
1. „Tudáspróba” – Eelméleti és gyakorlati tudást ellenőrző feladatsor (1 alkalommal)

A résztvevők a képzés végén egyenként feleletválasztásos és kifejtős kérdéseket is tartalmazó feladatsor („Tudáspróba”) megoldásával adnak számot tudásukról, amelynek 75% feletti teljesítése az elvárt.

A feladatsor tartalma:
- A természethiány fogalma és megelőzési lehetőségei
- A természet felfedezésére irányuló programok felépítése
- Néhány módszer felsorolása a művészi tehetség természet segítségével való kibontakoztatására
- Az együttműködés jelentősége
- A STEAM oktatás jellemzői
- Természetben végzett egyszerű kísérletek tervezésének folyamata, néhány kísérlet felsorolása
- A matematika természetben való oktatásának lehetőségei
- A biomimikri fogalma, alapelvei
- Az analogikus problémamegoldás lépései
- Néhány természet által ihletett találmány felsorolása
- A természeti adottságaira épülő komplex tanulásszervezési formák

Az értékelés szempontja: a tanult fogalmak, elméleti és gyakorlati ismeretek pontos és szakszerű használata.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári vagy tanítói munkakör betöltésére jogosító szak.; pedagógus .
– megelőző szakmai gyakorlat: nevelő-oktató munkában eltöltött legalább egy év köznevelési intézményben szerzett szakmai gyakorlat
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: munka- és pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.