Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Felkészítés az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés lebonyolításához és a tehetségígéretek kapcsán felmerülő intézményi feladatok koordinálásához

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 9/229/2018
Alapító neve: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 09. 04.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Ismertesse meg a tehetség fogalmát, tudományos modelljeit, a tehetségazonosítás kihívásait, gyakorlatait, az online mérés szerepét a tehetségazonosításban, az Új Nemzedék Központban kifejlesztett online mérés lebonyolításának módszertanát, a komplex tehetségazonosítás eszközeinek típusait. Mutassa be a mérés lebonyolítását ismertető forgatókönyvet, tegye képessé a résztvevőket az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés lebonyolítására, és a képző folyamatos támogató rendelkezésre állásával a folyamatba ágyazottan biztosítson gyakorlati lehetőséget egy mérés lebonyolításához a nem kontakt szakaszban, majd ezt követően nagy csoportos reflexióval értékeljék a kontakt szakasz képzője irányításával tapasztalataikat mind a mérés, mind az intézményi mérés eredményeinek hasznosíthatósága segítésére. Ennek érdekében nyújtson áttekintést a tehetséggondozásban közreműködő szereplők magyarországi hálózatáról és az intézményi koordinátorok lehetséges feladatköreiről. A résztvevőket készítse fel az intézményi sajátosságaiknak megfelelően a területi releváns szereplők beazonosítására, saját kapcsolati hálójuknak megtervezésére, a nevelőtestületben érintett pedagógusok tehetségsegítő tevékenységének koordinálására

A program tartalmának rövid ismertetése:
Felkészítés az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés lebonyolításához és a tehetségígéretek kapcsán felmerülő intézményi feladatok koordinálásához címmel ajánljuk folyamatba ágyazott továbbképzésünket, mely kontakt és nem kontakt szakaszok váltakozásával segíti a gyakorlatorientáltság megvalósulását. A tíz órás első kontakt nap tanfolyami körülményei között a tehetség fogalmát, tudományos modelljeit, a tehetségazonosítás kihívásait, gyakorlatait, az online mérés szerepét a tehetségazonosításban, az Új Nemzedék Központban kifejlesztett online mérés lebonyolításának módszertanát, a komplex tehetségazonosítás eszközeinek típusait ismerhetik meg a résztvevők. Ezt követi a nem kontakt szakasz, mely egyrészt otthoni felkészüléssel, az online mérés kipróbálásával, a mérés lebonyolítását ismertető forgatókönyv áttanulmányozásával készíti elő, majd valósítja meg az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés lebonyolítását, mindeközben a képző folyamatos támogató, tutori rendelkezésre állásával folyamatba ágyazottan biztosítja támogató jelenlétét. Ezt követően önreflexióval, majd nagy csoportos reflexióval értékelik a kontakt szakasz képzője irányításával tapasztalataikat mind a mérés, mind az intézményi mérés eredményei hasznosíthatóságának segítésére. A kontakt szakasz második 10 órájában áttekintést kapnak a résztvevők a tehetséggondozásban közreműködő szereplők magyarországi hálózatáról, az intézményi koordinátorok lehetséges feladatköreiről. Képessé válnak az intézményi sajátosságaiknak megfelelően a területileg releváns szereplők beazonosítására, saját kapcsolati hálójuk megtervezésére, a nevelőtestületben érintett pedagógusok tehetségsegítő tevékenységének koordinálására, a szülőkkel való hatékony kommunikációra.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: részvétel a továbbképzés min. 90%-án, valamint portfólió készítése és megfelelt minősítése.
A részvevők a megoldott feladatok tapasztalatainak felhasználásával a gyakorlatok során portfóliót készítenek az alábbi elemekkel:
• a mérési jegyzőkönyv elkészítése a megadott sablonban, 2 oldal terjedelemben;
• az intézményi 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés lebonyolításának tapasztalatait tartalmazó önreflexió elkészítése minimum 2 oldal terjedelemben;
• tehetséggondozás kapcsolati hálójának megtervezése az intézményi és a területi sajátosságoknak megfelelően, a területileg releváns szereplők beazonosításával.
Az értékelés szempontjai:Az értékelés szempontjai:
• A tanfolyam során megtanult fogalmak szakszerű használata.
• A továbbképzés során megismert eszközök megfelelő alkalmazása.
• Az online mérés lebonyolításának tapasztalatai részletezetten rögzítésre kerültek a reflexióban.
• A kapcsolati hálóterv illeszkedése az intézményi és területi sajátosságokhoz.
A portfólió benyújtandó a képzőnek az utolsó továbbképzési nap végéig elektronikusan vagy papír alapon.
Az előírt tartalmi követelmények:
- A résztvevő ismerje a tehetség fogalmát, tudományos modelljeit, a tehetségazonosítás kihívásait, gyakorlatait.
- Ismerje az online mérés szerepét a tehetségazonosításban, az Új Nemzedék Központban kifejlesztett online mérés lebonyolításának módszertanát, a komplex tehetségazonosítás eszközeinek típusait.
- Ismerje a mérés lebonyolítását ismertető forgatókönyvet.
- Váljon képessé az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés lebonyolítására.
- Ismerje a tehetséggondozás magyarországi hálózatát, és az intézményi koordinátorok lehetséges feladatköreit.
- Váljon képessé az intézményi sajátosságainak megfelelően a területileg releváns szereplők beazonosítására, saját intézménye kapcsolati hálójának megtervezésére.
- Képes felkészültsége alapján a nevelőtestületben érintett pedagógusok tehetségsegítő tevékenységének koordinálására, a szülőkkel való hatékony kommunikációra.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Ellenőrzési mód: portfólió készítése. A részvevők a megoldott feladatok tapasztalatainak felhasználásával portfóliót készítenek az alábbi elemekkel:
• a mérési jegyzőkönyv elkészítése a megadott sablonban, 2 oldal terjedelemben
• az intézményi 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés lebonyolításának tapasztalatait tartalmazó önreflexió elkészítése, minimum 2 oldal terjedelemben.
• tehetséggondozás kapcsolati hálójának megtervezése az intézményi és a területi sajátosságoknak megfelelően, a területileg releváns szereplők beazonosításával.
Az értékelés szempontjai:
• A tanfolyam során megtanult fogalmak szakszerű használata.
• A továbbképzés során megismert eszközök megfelelő alkalmazása.
• Az online mérés lebonyolításának tapasztalatai részletezetten rögzítésre kerültek a reflexióban.
• A kapcsolati hálóterv illeszkedése az intézményi és területi sajátosságokhoz.
A portfólió benyújtandó az utolsó továbbképzési nap végéig elektronikusan vagy papír alapon.
A portfólió minősítése: nem felelt meg, vagy megfelelt.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanító vagy tanári vagy szociálpedagógus vagy fejlesztő pedagógus vagy logopédus vagy iskolapszichológus vagy gyógypedagógus munkakör betöltésére jogosító szak.; A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanító vagy tanári vagy szociálpedagógus vagy fejlesztő pedagógus vagy logopédus vagy iskolapszichológus vagy gyógypedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: -

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: munka- és pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.