Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Játékra fel! - A játék alkalmazása az oktatásban és nevelésben (online képzés) – www.jatekrafel.hu

Szervező neve: Tanulási Zóna Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 928/10/2019
Alapító neve: Besnyi Szabolcs

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 12. 17.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A résztvevőkben tudatosítani a játék szerepének fontosságát, sokoldalú alkalmazhatóságát az egyes nevelési, és oktatási helyzetekben. Konkrét játékok megismertetésével, bemutatásával segíteni, hogy a résztvevők jól használható saját játéktárral rendelkezzenek. Módszertani alapot adni, hogy a résztvevők képesek legyenek az adott helyzethez (célcsoport, helyszín, elérni kívánt cél stb.) illeszkedő játék megválasztására, új játékok kitalálására, illetve a már megismertek átformálására saját oktatási céljaik elérése érdekében.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A résztvevőkkel megismertetjük a játék, mint pedagógiai módszer, sokoldalú felhasználásának lehetőségeit, fontosságát az iskolában és azon kívül. Úgy gondoljuk, hogy a játék beépítése a pedagógusi eszköztárba hiánypótló jelentőségű. Ez egy olyan eszköz, ami sokkal könnyebbé teheti a pedagógus mindennapi munkáját, függetlenül attól, hogy milyen korosztállyal foglalkozik. A játék valójában sokkal több, mint jókedvű, de hasztalan időtöltés. Segítségével például energetizálhatjuk a fáradt tanulókat, átismételhetjük a tananyagot, javíthatjuk a kommunikáció színvonalát, erősíthetjük a csapatszellemet, segíthetünk a konfliktusok megoldásában és számos más módon alkalmazhatjuk pedagógiai céljaink elérése érdekében.

Ez egy online, otthonról végezhető képzés, ami maximálisan alkalmazkodik a résztvevő igényeihez.
Képzésünk során a résztvevők egy online felületen 13 egymásra épülő videó alapú leckén keresztül ismerkednek meg a játék felhasználásának lehetőségeivel, a megfelelő játék kiválasztásának szempontjaival, a játékvezetés technikáival.
Megtanulják, hogy mennyire egyszerűen lehet új játékot kitalálni, vagy akár egy meglévőt pedagógiai céljaiknak megfelelően átalakítani.
Szó lesz a biztonságos játékvezetés feltételeiről, a keretmese fontosságáról, és még néhány olyan dologról, amitől jobb játékvezetővé és hatékonyabb pedagógussá válnak!
A leckékhez kapcsolódóan bemutatásra kerülnek konkrét játékok (összesen 33), melyek segítik a képzésen tanultak alkalmazhatóságának bemutatását, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők egy saját játéktárat hozzanak létre.

Lehetőség van együttműködésre a többi résztvevővel, folyamatos konzultációra a tananyag készítőivel, szerkesztőivel. A tananyag mellett a letölthető mellékletek segítik a hatékony tanulást. A gyakorlati feladatok és a bemutatott játékok kipróbálása pedig maradandóvá teszi az elsajátított tudást.

A rendszer rugalmasságának köszönhetően, szabadon, nem egyetlen helyszínhez kötötten és bármilyen internetezésre használható eszközön elvégezhető a képzés (pl. asztali számítógép, laptop, tablet, okos telefon, okos televízió…)

A képzés elvégzésének és a tanúsítvány kiállításának a feltétele:
- a képzés 100%-án való részvétel
- a képzés zárásaként egy játék levezetése, annak dokumentálása és beküldése a megadott határidőre.
- egy játékleírás elkészítése és határidőre történő beküldése, amely a továbbképzés elvégzését követő 30. nap.

Az előírt tartalmi követelmények:
A képzés végére a résztvevőtől elvárható eredmények (teljesítendő követelmények):
Képes a játékot, mint pedagógiai eszközt nevelési és oktatási céljai szolgálatába állítani.
Képes a helyzetnek és a céljaiknak megfelelő játék kiválasztására.
Képes arra, hogy saját maga találjon ki új játékot, vagy a már ismerteket továbbfejlessze, módosítsa.
El tud készíteni egy játék leírást.
Képes megszervezni és levezetni egy játékos foglalkozást.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záródolgozat: Egy a képzésben megismert, vagy általuk kitalált/átalakított játék megvalósítása (előkészítése, levezetése, értékelése) annak vizuális eszközökkel (fényképezőgép, videofelvétel) történő dokumentálása, beküldése, valamint egy játékleírás készítése, beküldése. A játékleírás egy az alapító által kifejlesztett, és a résztvevő számára elküldött űrlap kitöltésének segítségével történik, mely tartalmazza a képzés során végigvett szempontokat.

Az értékelés szempontjai: A képzésen tanultak kreatív alkalmazása, a célnak való megfeleltetése.
Ezek alapján a játék- vagy foglalkozás leírásakor a résztvevő:
- pontosan meghatározza a játék célját
- ismeri a játék jellegét
- pontosan felméri a játékkal járó baleseti kockázatokat - ennek megfelelően képes a szükséges biztonsági óvintézkedések felismerésére, megtervezésére.
- meghatározza a résztvevők életkorát
- meghatározza a résztvevő csoport létszámát
- meghatározza a játék helyszínét
- meghatározza a játékhoz szükséges térigényt
- meghatározza a szükséges eszköz és kellékigényt
- felméri a játék előkészítéséhez szükséges feladatokat és az arra szánt időt
- felméri a résztvevők bevonásának lehetőségeit
- pontosan megtervezi a játék menetét: megnyitás, játékszabályok, a játék menete, a játék lezárása.
- meghatározza a játék utáni értékelés, feldolgozás, jutalmazás feladatait
- felméri a játék továbbfejlesztésének lehetőségeit
- felméri a játékvezető speciális feladatait, ha erre szükség van.
A résztvevőnek az utolsó lecke elvégzését követően, legkésőbb 30 napon belül minden feltételt teljesíteni kell. Amennyiben az erre a célra készített űrlapon minden kérdésre megadja a választ, akkor a feltétel teljesítettnek tekinthető.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Nem jellemző; Pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem számítható be

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Interneten, saját időbeosztás alapján, folyamatosan.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 3990 Ft
– Maximum: 8990 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Egyszeri postaköltség a felnőttképzési szerződés visszaküldéséhez.

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 4
HelyszínCímSzervezés dátuma
Tanulási Zóna Kft. 1182 Budapest, Kossuth Lajos utca 165/A 2022.12.01  - 2022.12.31
Tanulási Zóna Kft. 1182 Budapest, Kossuth Lajos utca 165/A 2022.11.01  - 2022.11.30
Tanulási Zóna Kft. 1182 Budapest, Kossuth Lajos utca 165/A 2022.10.01  - 2022.10.31
Tanulási Zóna Kft. 1182 Budapest, Kossuth Lajos utca 165/A 2022.09.01  - 2022.09.30

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.