Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Autizmus-specifikus ismeretek a köznevelésben

Szervező neve: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000892/2014
Alapítási engedély szám: 84/10/2020
Alapító neve: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 02. 18.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A résztvevők ismerjék meg az autizmussal kapcsolatos alap elméleteket, ismereteket és módszertanokat. A köznevelés területén dolgozó munkatársak képesek legyenek autizmus-specifikus módszertanok beépítésére mindennapi munkájukba.
A továbbképzés végére a résztvevők egységes szemlélettel tekintsenek az autizmus spektrum zavar természetére, a specifikus módszertani megközelítésekre és sajátítsanak el olyan technikákat, melyek alkalmazásával gyakorlati munkájuk során hatékonyan tudják segíteni a támogató intézményi környezet kialakítását, az autizmussal élő tanulók foglalkoztatásra történő felkészítését, készségeik fejlesztését és a tanulók elfogadását, befogadását az intézményi közösségben.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az utóbbi években kimutathatóan nő az autizmus spektrum zavarral élő személyek száma, így időszerű és szükséges, hogy az autizmusról való ismeretek bővülése, egységesítése és elmélyítése a köznevelés minden területén végbemenjen.
Autizmussal kapcsolatos ismeretek, illetve az autizmus-specifikus módszertan témakörében nyújt alapfokú és rendszerező képzést, segít az egyéni szükségletekre irányuló pedagógiai szemlélet kialakításában.
A továbbképzés két fő tematikai egységből áll, az első részben a résztvevők általános ismereteket szerezhetnek az autizmus spektrum zavarról, az autizmusban sérült területekről, a fejlesztési lehetőségekről. A második rész főbb témái arról nyújtanak ismereteket, hogy hogyan alkalmazhatók az autizmus-specifikus módszerek a közismereti és szakmai tantárgyak oktatásában, illetve a szakmai gyakorlati képzésben. Továbbá elméleti és gyakorlati útmutatást kaphatnak az autizmus spektrum zavarral élő tanulók számára adaptált környezet kialakításáról, az önállósági készségek kialakulásának és megerősödésének támogatásáról, a munkára való felkészítés lehetőségeiről. A résztvevők az ismereteket előadásokon, és változatos munkaformákat – kommunikációs helyzetgyakorlatok, irodalom-elemzés, filmek elemzése, vizuális segédeszközök tervezése és készítése - alkalmazó kiscsoportos foglalkozásokon sajátíthatják el. A továbbképzés gyakorlat centrikus, a résztvevőknek lehetőségük lesz előállítani az autizmus spektrum zavarral élő személyek számára szükséges protetikus környezeti elemeket.
A továbbképzés zárása:
A továbbképzést követően egy 30 kérdésből álló teszt kitöltése.
A teszt kitöltése eredményes, ha a válaszok legalább 70%-a helyes, azaz 21 pontot elér a résztvevő.
A záróteszt kitöltési időpontja: a továbbképzés utolsó továbbképzési napját követően maximum 10 nap áll a résztvevők rendelkezésére.
Egy helyes válaszért 1 pont adható.
A záróteszt értékelési szempontjai:
A résztvevőnek megfelelő alapismeretei vannak az autizmus spektrum zavar tüneteivel kapcsolatosan (jellemzők, gyakoriság, okok).
Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a környezet adaptációs lehetőségeivel kapcsolatban (megfelelő tér és időszervezés, vizuális segítségek).
Alaposan ismeri az egyéni szükségletek feltérképezési lehetőségeit és a tevékenységszervezés lehetséges formáit.
Sikertelen tesztvizsga esetén a teszt kitöltése egy alkalommal megismételhető, ennek időpontja legkésőbb a továbbképzés utolsó továbbképzési napját követő 15. munkanap.
A tanúsítvány minősítése összhangban a záró teszt eredményével megfelelt vagy nem felelt meg lehet.

A tanúsítvány kiadásának további feltétele:
A továbbképzésen való aktív részvétel a minimum kötelező részvételt figyelembe véve (minimum 85%), gyakorlati részbeszámoló minimum megfelelt minősítéssel való teljesítése, valamint a továbbképzést záró teszt minimum megfelelt minősítéssel való kitöltése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevőnek legyenek alapszintű ismeretei az autizmus spektrum zavar jellegéről, a gyakoriságáról, az oki háttérről. Ismerje az autizmusban sérült három terület jellemzőit, a tüneteket magyarázó kognitív pszichológiai elméleteket. Ismerje a hiányzó készségek képességek kompenzálásának, a sérült készségek fejlesztésének lehetőségeit, korszerű módszereit. Szerezzen jártasságot a környezet adaptálásának (tér-és időszervezés, vizuális segítségek alkalmazása) módszereiben. Legyen képes az autizmussal élő tanuló egyéni szükségleteinek feltérképezésére, és ennek alapján a protetikus környezet kialakítására. Ismerje a tevékenységszervezés formáit, legyen képes ezeket gyakorlatban is alkalmazni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzést követően egy 30 kérdésből álló teszt kitöltése.
A teszt kitöltése eredményes, ha a válaszok legalább 70%-a helyes, azaz 21 pontot elér a résztvevő.
A záróteszt kitöltési időpontja: a továbbképzés utolsó továbbképzési napját követően maximum 10 nap áll a résztvevők rendelkezésére.
Egy helyes válaszért 1 pont adható.
A záróteszt értékelési szempontjai:
A résztvevőnek megfelelő alapismeretei vannak az autizmus spektrum zavar tüneteivel kapcsolatosan (jellemzők, gyakoriság, okok).
Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a környezet adaptációs lehetőségeivel kapcsolatban (megfelelő tér és időszervezés, vizuális segítségek).
Alaposan ismeri az egyéni szükségletek feltérképezési lehetőségeit és a tevékenységszervezés lehetséges formáit.
Sikertelen tesztvizsga esetén a teszt kitöltése egy alkalommal megismételhető, ennek időpontja legkésőbb a továbbképzés utolsó továbbképzési napját követő 15. munkanap.
A tanúsítvány minősítése összhangban a záró teszt eredményével megfelelt vagy nem felelt meg lehet.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, bármely pedagógia szak; A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szakoktató, gyakorlati oktató, gyógypedagógiai és pedagógiai asszisztens
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A továbbképzés a szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Tervezetten két teljes továbbképzési nap (péntek és szombat) kéthetente.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 90000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A résztvevőket egyéb költség nem terheli.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.