Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: NILD Tanulási Terápia 3. blokk - technikák és módszerek a tanulási problémák leküzdésére

Szervező neve: Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület (Hátország Egyesület)
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 327/10/2020
Alapító neve: Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület (Hátország Egyesület)

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 06. 30.

Foglalkozási órák száma: 40
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy az általános-, a közép- és felsőfokú tanulmányaikat végző diákokkal foglalkozó pedagógus szakemberek:

1. bővítsék ismereteiket a kognitív diszfunkciók felismerése terén
2. képessé váljanak a kognitív műveletek és feladatok komplex elemzésére
3. ismereteket szerezzenek tudományos kutatások elemzése terén
4. bővítsék ismereteiket a terápiás folyamat és a fejlődés monitorozása terén
5. sajátítsák el a NILD Tanulási Terápia® 3. blokkos technikáinak elméletét és gyakorlatát, és ezek integrálását az 1. és 2. blokkos technikák módszertanába.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A megnövekedett információanyag és a felgyorsult információátadás korában egyre több tanulónak van szüksége segítségre az ismeretek hatékony feldolgozásában, a kognitív működésük fejlesztésében. A tanfolyam olyan módszereket és technikákat kínál azoknak a fejlesztő szakembereknek, akik már elvégezték a NILD Tanulási Terápia 1. és 2. blokkját, melyekkel még pontosabb és hatékonyabb segítséget tudnak nyújtani diákjaiknak.
A tanfolyam során a hallgatók egyrészt kiegészítik korábbi ismereteiket az információfeldolgozás és a gondolkodás szerveződése témakörében, másrészt gyakorolják ezen ismeretek beépítését a terápiás órák tervezésébe. Megismerkednek a NILD Tanulási Terápia eddigi hatástanulmányaival és a tudományos kutatások elemzésével. Ismereteket szereznek a terápiás folyamat monitorozása terén, melyek hatékonyan segítik munkájukat a tanulók kognitív funkcióinak és a fejlesztésükben alkalmazott feladatoknak elemzésében.
A képzés során elsajátított ismeretek által nemcsak a tanuló fejlődését és a terápiás folyamatot lesznek képesek monitorozni a hallgatók, hanem a NILD Tanulási Terápia® technikáit is még hatékonyabban tudják alkalmazni az új segédanyagok és eljárások integrálásával. Korábbi ismereteiket megszilárdítják, és bővítik a technikák alkalmazásában és a terápiás facilitálás módszerében. A gyakorlat részeként a hallgatók terápiás videón látott esetek elemzésében vesznek részt kiscsoportokban, saját élmény szinten kipróbálják, és párban gyakorolják a technikákat.
Az értékelés írásbeli és gyakorlati részből áll. A 3. blokk technikáinak elsajátításáról gyakorlatban adnak számot a hallgatók a képzés végén. Továbbá minden hallgató készít egy portfóliót, amely egy NILD terápiás óra vázlatát, egy választott NILD technika feladatainak elemzését és egy – a terápiához kapcsolható – tudományos kutatás elemzését tartalmazza. Amennyiben a hallgató a tanfolyam 95%-án részt vesz, és a gyakorlati vizsga és a portfólió értékelése eléri-e a 70%-ot, akkor tanúsítványt kap a tanfolyam elvégzéséről.

Az előírt tartalmi követelmények:
1. A hallgatók legyenek képesek felismerni a tanulási problémákban jelen levő kognitív diszfunkciókat.
2. Tudjanak elemezni kognitív műveleteket és feladatokat.
3. Céltudatosan és egyénre szabottan tudják alkalmazni a NILD Tanulási Terápia® összes (1., 2., és 3. blokkos) technikáját a terápia során.
4. Tudják megfelelően alkalmazni a terápiás facilitálás módszerét a fejlesztő munka során.
5. Tudják monitorozni és értékelni a terápiás folyamatot.
6. Tudjanak elemezni tudományos kutatásokat a képességfejlesztés témakörében.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A hallgató egyrészt gyakorlati vizsga keretében ad számot az elsajátított technikákról, módszerekről, egyik társával párban, 25-25 percben a tanfolyam befejezését követő napon, melynek értékelési szempontjai: 1. Megjelennek-e a technikák kötelező elemei? 2. Megjelennek-e a facilitálás elemei? A gyakorlati vizsgán a hallgató akkor kap „megfelelt” minősítést, ha mindkét területen legalább 70%-os értékelést kap a vizsgáztatótól. Másrészt, egy portfóliót készít, 1-2 oldal / 350-700 szó terjedelemben részfeladatonként a következő elemekkel: 1. Egy terápiás óratervet készít, amelyben megjelennek mindhárom blokkból technikák, egy adott gyermekre vonatkozóan, aki már minimum fél éve NILD Tanulási Terápiában részesül. 2. A blokkhoz beadott videón látható órának egyik feladatát elemzi a tanultak alapján. 3. Bemutat írásban egy – a terápiához kapcsolódó – tudományos cikket. A cikket az ajánlott szakfolyóiratokból választhatja, vagy saját kutatást is bemutathat. Az értékelés szempontjai: A portfólió minden elemet tartalmaz-e, és annak értékelése eléri-e a 70%-ot.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; tanító, konduktor, tanár, gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, könyvtáros tanár /tanító; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat: A jelentkezőnek rendelkeznie kell 200 óra gyakorlattal a NILD Tanulási Terápia® 1. és 2. blokkos technikák alkalmazása terén
– egyéb, éspedig: A NILD Tanulási Terápia® 3. blokkja az 1. és 2. blokkokra épül. Ezért a jelentkezőnek rendelkeznie kell az ezeket a technikákat tartalmazó pedagógus továbbképzés tanúsítványával. Továbbá, a jelentkezőnek be kell nyújtani egy videó-beszámolót egy NILD Tanulási Terápiás technikákat alkalmazó fejlesztő órájáról.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: n.a.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munkanapokon, délelőtt és délután

Részvételi díj összege:
– Minimum: 65000 Ft
– Maximum: 75000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: N.A.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.