Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 363/8/2020
Alapító neve: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 07. 06.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés fő célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a tehetség fogalmát, tudományos modelljeit, a tehetségazonosítás kihívásait, gyakorlatait, az online mérés szerepét és lehetőségeit a tehetségazonosításban, a komplex tehetségazonosítás eszközeinek típusait. Továbbá, hogy megismertesse az EFOP 3.2.1 „Tehetségek Magyarországa” projektben kifejlesztett, a Nemzeti Tehetség Központ által működtetett iskolai tehetségazonosítást támogató csoportos, online mérési rendszert, és a folyamatba ágyazott képzés részeként felkészítse a résztvevőket annak használatára, a saját intézményben történő online mérés lebonyolítására, a mérési eredmények értelmezésére és a további lépések meghatározására.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A köznevelési törvény az intézmények és pedagógusok alapvető feladataként határozza meg a tehetségek felismerésének és kiteljesedésének segítését, a tehetséges tanulók nyilvántartását. Az iskolai személyre szabott támogatás, az intézményi tehetséggondozó programok tanulói igények szerinti alakítása szempontjából is kulcsfontosságú, hogy a pedagógusok számára megfelelő információk álljanak rendelkezésre tanulóik erősségeiről. A tehetséggondozás első és legfontosabb lépése ily módon, hogy a kiemelkedő képességet mutató tanulók azonosítása megtörténjen, ebben segíti az intézményeket és a pedagógusokat a Tehetségek Magyarországa projektben kifejlesztett, a Nemzeti Tehetség Központ által működtetett online csoportos mérési rendszer, melynek használatára biztosít felkészítést a folyamatba ágyazott továbbképzés.
A tehetségazonosítás csoportos, online megvalósítására történő felkészítés első kontaktnapján a tehetségmodellek és a tehetségazonosítással kapcsolatos elméleti háttér áttekintésére kerül sor, a résztvevők megismerik az online pedagógiai mérések hazai és nemzetközi tapasztalatait, az adaptív tesztelés előnyeit. Folyamatba ágyazottan, a képzés két kontaktnapja között a résztvevők saját intézményükben megvalósítják az online mérést, tapasztalatot szereznek az eredmények reflektálásában, feltérképezik az iskolai tehetséggondozó gyakorlatba való beépíthetőségét. A második kontaktnap során az online mérési eredmények hasznosíthatóságának, a különböző célcsoportok számára történő prezentálásának metodikájának megismerése mellett a magyarországi tehetségsegítő hálózat országos és helyi szereplőinek azonosítására, a lehetséges kapcsolódási pontok meghatározására kerül sor. A képzés során a résztvevők portfóliót készítenek, melynek részei: a mérés lebonyolításának dokumentálása (mérési jegyzőkönyv, 2 oldal), a tapasztalatokra történő reflektálás (2 oldal), intézményi kapcsolati háló (megadott szempontok alapján, 3 oldal terjedelem). Értékelési szempontok: fogalmak szakszerű használata, az online mérőeszközök megfelelő alkalmazása, az eredmények adekvát felhasználási módjának meghatározása, tapasztalatok több szempont alapján történő reflektálása, kapcsolati hálóterv illeszkedése az intézményi és területi sajátosságokhoz.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: részvétel a továbbképzés legalább 90%-án, valamint portfólió készítése és megfelelt minősítése.
A képzés kontakt alkalmai interaktív képzői előadás, egyéni és csoportos munka alapján valósulnak meg, a nem kontakt szakaszban a résztvevőket a képző online tutorálással segíti.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők ismerik a tehetség fogalmát, tudományos modelljeit, a tehetségazonosítás kihívásait, gyakorlatait; az online mérés szerepét a tehetségazonosításban, az online mérés lebonyolításának módszertanát, a komplex tehetségazonosítás eszközeinek típusait.
Képessé válnak online mérés lebonyolítására, az eredmények értelmezésére és felhasználására; az intézményi sajátosságoknak megfelelően a tehetséggondozás szempontjából területileg releváns szereplők beazonosítására, a saját intézmény kapcsolati hálójának megtervezésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Ellenőrzési mód: portfólió készítése. A részvevők a megoldott feladatok tapasztalatainak felhasználásával portfóliót készítenek az alábbi elemekkel:
1) mérési jegyzőkönyv a hallgató saját iskolájában megvalósított online mérésről (legalább 2 oldal terjedelemben);
2) online mérés lebonyolításának tapasztalatait tartalmazó önreflexió (legalább 2 oldal terjedelemben);
3) a tehetséggondozás kapcsolati hálójának megtervezése az intézményi és a területi sajátosságoknak megfelelően, a területileg releváns szereplők beazonosításával (legalább 3 oldal terjedelemben).
Az értékelés szempontjai:
• A képzés során megismert fogalmak szakszerű használata.
• Az online mérőeszközök megfelelő alkalmazása, az eredmények adekvát felhasználási módjának meghatározása.
• Az online mérés lebonyolításának tapasztalatai a reflexióban több szempont alapján (előkészítés, megvalósítás, visszajelzés, eredmények és felhasználásuk) is megjelenítésre kerülnek.
• A kapcsolati hálóterv illeszkedése az intézményi és területi sajátosságokhoz.
Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, 2,5 cm-es margók.
A portfólió benyújtandó az utolsó továbbképzési nap végéig elektronikusan vagy papír alapon.
A portfólió minősítése: nem felelt meg vagy megfelelt.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanító vagy tanári vagy szociálpedagógus vagy fejlesztő pedagógus vagy iskolapszichológus vagy gyógypedagógus munkakör betöltésére jogosító szak.; A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanító vagy tanári vagy szociálpedagógus vagy fejlesztő pedagógus vagy iskolapszichológus vagy gyógypedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: -

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munka- és pihenőnapokon kerül megvalósításra a képzés (délelőtti és délutáni időszakban).

Részvételi díj összege:
– Minimum: 50000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.