Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Tehetség-portfólió: A tanulói portfólió felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 261/10/2020
Alapító neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 05. 04.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés fő célja, hogy a részt vevő pedagógusokkal megismertesse a portfólió készítésének lehetőségeit, és felkészítse gyakorlatukban való alkalmazásra.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők:
(1) Ismerjék meg:
• a Nemzeti Tehetség Központ által kidolgozott tehetségfelismerés és -fejlesztés komplex folyamatát;
• a portfólió fogalmát, fajtáit, alkalmazásának célját és alapelveit, a portfóliókészítés folyamatát;
• a tanulói portfólió készítésének sajátosságait;
• a tehetséggondozásban alkalmazott portfóliókészítés jó gyakorlatait;
• a személyre szabott pedagógia és a fejlesztő, támogató értékelés szemléletét;
• a reflexió fogalmát, fejlődésben betöltött szerepének és pedagógiai alkalmazásának alapelveit;
• a portfólió értékelésének szempontjait és módszereit;
• a portfóliókészítés digitális lehetőségeit.
(2)Sajátítsák el:
• a fejlesztő, támogató értékelés alkalmazását;
• az önreflexiók megfogalmazásának képességét;
• a tanulói reflexiók megfogalmazásának támogatását;
• a tanulói önreflexiókra adható fejlesztő, támogató értékelés alkalmazását;
• a portfólió értékelésének lehetőségeit;
• a tanulói portfólió alapján további fejlődési lehetőségek azonosítását segítő szempontok alkalmazását;
• a portfólió bemutatására irányuló alapelvek alkalmazását.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A portfólió lehetővé teszi a diákok teljesítményének folyamatos és változatos értékelését, ily módon a tehetségfelismerésben és a tehetségfejlődés nyomon követésében betöltött szerepe által képes támogatni a tehetséggondozás komplex tevékenységegyüttesét és folyamatjellegét. A portfólió egyre inkább elterjedő része a pedagógiai eszköztárnak, tehetséggondozásban betöltött szerepe még kevésbé ismert, módszertanának kidolgozása kezdeti fázisban tart. A portfólió használata ugyanakkor nagyban segítheti a tehetségvesztés elleni iskolai lépéseket, emellett pedig a program résztvevői a tehetséggondozás reflektívebb művelésére lesznek általa képesek.
A továbbképzés fő célja, hogy a tehetséggondozás különböző területein dolgozó, tehetséges diákok egyéni fejlesztésében, mentorálásában részt vevő pedagógusok és szakemberek megismerjék a tanulói portfólió készítésének lehetőségeit, és képessé váljanak arra, hogy azt munkájuk során alkalmazzák. A képzés keretében a résztvevők ismeretekre tesznek szert a portfólió alkalmazásának alapelveivel és értékelési szempontjaival, továbbá a tanulói reflexiók ösztönzésének, a tanulói reflexiók értékelésének és a pedagógusi reflexiók megfogalmazásának módszereivel, valamint a tehetséggondozásban már működő jó gyakorlatokkal kapcsolatban.
A továbbképzés során a képzők gyakorlatorientált módszerekkel, a résztvevők aktív részvételére és folyamatos önreflexióira építve, döntően egyéni, páros és csoportmunkát alkalmazva segíti a célok megvalósulását.
A képzés főbb tematikai egységei:
• A tehetségfelismerés és tehetségfejlesztés alapjai
• A portfólió fogalma, fajtái és alkalmazásának célja; tanulói portfóliók a tehetséggondozásban
• A reflexió szerepe a fejlődésben és a fejlődés támogatásában, tanulói önreflexiók ösztönzése
• A pedagógus és más szereplők reflexióinak szerepe a tanulói fejlődés támogatásában
• A portfóliókészítés folyamata és értékelése
• A portfólió „utóélete”
• Portfóliókészítés digitális formában

A továbbképzés teljesítésének feltétele az órák 100 százalékán való részvétel, valamint megfelelt minősítéssel legalább 3 diáktól származó és legalább 2 eltérő technikát alkalmazó tanulói önreflexió gyűjtése és reflektálása, továbbá saját résztvevői portfólió összeállítása.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők:
• ismerik a Nemzeti Tehetség Központ által kidolgozott tehetségfelismerés és -fejlesztés komplex folyamatát;
• ismerik a portfólió fogalmát, fajtáit, alkalmazásának célját és alapelveit, a portfóliókészítés folyamatát;
• értik a tanulói portfólió készítésének sajátosságait;
• ismeretekkel rendelkeznek a tehetséggondozásban alkalmazott portfóliókészítés jó gyakorlataival kapcsolatban;
• ismerik k a személyre szabott pedagógia és a fejlesztő, támogató értékelés szemléletét;
• képesek a fejlesztő, támogató értékelés alkalmazására;
• képesek alkalmazni a fejlesztő, támogató értékelés alapelveit a tanulói önreflexiókra adott értékeléseikben, reflexióikban;
• értik a reflexió fogalmát, fejlődésben betöltött szerepének és pedagógiai alkalmazásának alapelveit;
• képesek a tanulói reflexiók megfogalmazásának támogatására;
• gyakorlottak az önreflexiók megfogalmazásában;
• ismerik a portfólió értékelésének szempontjait és módszereit;
• képesek a portfólió értékelésére irányuló eszközök és módszerek alkalmazására;
• tájékozottak a portfóliókészítés digitális lehetőségei terén;
• képesek a tanulói portfólió alapján további fejlődési lehetőségek azonosítására;
• képesek a portfólió bemutatására irányuló alapelvek alkalmazására.

Az ismeretek számonkérésének módja:
1) Min. 3 diáktól származó és legalább 2 eltérő technikát alkalmazó tanulói önreflexió gyűjtése és reflektálása, melynek értékelési szempontjai a következők (értékelés: megfelelt – nem felelt meg):
o legalább 3 diáktól származnak;
o legalább 2 eltérő technikát alkalmaznak a képzés során megismert lehetőségek közül,
o a résztvevő saját reflexiójával látja el azokat;
o a résztvevő által megfogalmazott reflexiók megfelelnek a képzés során megismert alapelveknek.
A feladatot a résztvevők e-mailben küldik meg a képző számára . A feladat terjedelme min. 2 oldal.
2) Saját résztvevői portfólió összeállítása a képzésen tanultakról, melynek értékelési szempontjai a következők (értékelés: megfelelt – nem felelt meg):
o legalább 5 db, a képzés során elvégzett feladatot tartalmaz;
o minden, a portfólióban szereplő produktumhoz résztvevői reflexió tartozik;
o tartalmazza egy másik résztvevő reflexióját a portfólió egészére vonatkozóan.
A feladatot a résztvevők a képzés jelenléti szakaszában, a képzés során kapott feladatok alapján állítják össze. Az utolsó képzési napon vagy azt követő 2 héten belül papír alapon vagy elektronikus formátumban továbbítják a képző számára, amelyet a képző 5 napon belül értékel. A feladat terjedelme min. 5 oldal (azaz 5 db feladat).

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; tanító, tanár, szak- és gyakorlati oktató, szociál- és fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem lehetséges

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munka- és pihenőnapokon kerül megvalósításra a képzés (délelőtti és délutáni időszakban).

Részvételi díj összege:
– Minimum: 50000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.