Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: TeachUP 2: kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás fejlesztése a gyakorlatban

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000222
Alapítási engedély szám: 542/8/2020
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 09. 07.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A továbbképzés résztvevői ismerjék meg/ismerjenek meg:
- a kollaboratív tanuláshoz kapcsolódó fogalmakat
- a kollaboratív tanuláshoz kapcsolódó stratégiákat és eszközöket
- a kreativitáshoz kapcsolódó fogalmakat
- a kreativitás fejlesztését szolgáló stratégiákat és eszközöket

A továbbképzés résztvevői váljanak képessé:
- saját tanulási, szakmai fejlődési célok meghatározására és felülvizsgálatára
- a kurzus során megismert módszert alkalmazó osztálytermi tevékenység tervezésére

A továbbképzés résztvevői ismerjék fel:
- az online tudásmegosztásban rejlő szakmai lehetőségeket

A továbbképzés résztvevői azonosuljanak:
- a 21. századi megváltozott pedagógusszereppel

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés gyakorló pedagógusok számára kínál rugalmas képzési formát. A továbbképzés anyaga a nemzetközi TeachUP projekt eredménye, így a résztvevők elismert európai szakértők és innovatív pedagógusok tolmácsolásában ismerhetnek meg széleskörűen alkalmazható osztálytermi módszereket.

A képzés MOOC (tömeges nyílt online kurzus) típusú, teljes egészében online zajlik. A tananyag számos szakértői és osztálytermi munkát bemutató videót tartalmaz. A képzés a résztvevők online tudásmegosztására is épít, amelyet feladatok és a kurzus moderátorai ösztönöznek.

Kiknek ajánljuk a képzést?
- A gyakorlati példákat bemutató videók többségében felső tagozatos gyerekek szerepelnek, ezért elsősorban, de nem kizárólag ezen korosztályt tanító kollégák jelentkezését várjuk.
- Alap szintű informatikai ismeretek szükségesek: online fiókok és jelszavak kezelése, fájlfeltöltés, fórum használata, szövegszerkesztés. Szükséges továbbá saját multimédiás számítógép internetkapcsolattal.
- Ajánljuk a képzést, ha Ön részt venne online szakmai tudásmegosztásban.
- A képzés előzménye a TeachUP 1: formatív értékelés és személyre szabott tanulás a gyakorlatban című képzés. A két képzés egymástól függetlenül is elvégezhető.
- Idegennyelv-ismeret nem szükséges.
A kurzus moduljai:
1. Kollaboratív tanulás
2. Kollaboratív tanulás a gyakorlatban
3. Kreatív gondolkodás
4. Kreatív gondolkodás a gyakorlatban
5. Kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás a tanórán

Hogyan zajlik a képzés?
A képzés moduljai hetente nyílnak meg a kurzus online felületén. A kurzus 6 héten át tart. A záró feladat egy óravázlat elkészítése és feltöltése az online felületre, melyet véletlenszerűen sorsolt résztvevők értékelnek megadott szempontok alapján; egyúttal feladat három másik résztvevő óravázlatának értékelése is.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés résztvevői ismerjék/ismerjenek:
- a kollaboratív tanuláshoz kapcsolódó fogalmakat
- néhány, a kollaboratív tanuláshoz kapcsolódó stratégiát és eszközt
- a kreativitáshoz kapcsolódó fogalmakat
- néhány, a kreativitás fejlesztését szolgáló stratégiát és eszközt

A továbbképzés résztvevői legyenek képesek:
- saját tanulási, szakmai fejlődési célok meghatározására és felülvizsgálatára
- a kurzus során megismert módszert alkalmazó osztálytermi tevékenység tervezésére

A továbbképzés résztvevői ismerjék fel:
-az online tudásmegosztásban rejlő szakmai lehetőségeket

Az ismeretek számonkérésének módja:
1. Egy óravázlat készítése megadott sablonban, amely a kollaboratív tanulás VAGY a kreatív gondolkodás fejlesztésének eszköztárából merít.
• Határidő kurzus kezdetétől számított 36.nap

2. Három másik résztvevő óravázlatának értékelése az értékelő sablon kitöltésével.
• Határidő kurzus kezdetétől számított 40. nap
A feladatokhoz nem kapcsolódik terjedelmi – minimum vagy maximum – kritérium.
A résztvevőket az alábbi segédanyagok segítik a feladatok megoldásában (két változatban, a kollaboratív vagy kreatív gondolkodást fejlesztő óravázlatnak megfelelően):
• Óravázlat-sablon
• Példa kitöltött óravázlatra
• Értékelőtáblázat (tartalmazza az értékelő szempontok egyes szintjeinek szöveges kifejtését)
• Értékelőlap (Ezt a dokumentumot kell kitöltve feltölteni az óravázlatok értékelésénél. Az értékelőtáblázatból ismert szinteket kell benne meghatározni, és egy további, szabadszavas mezőt kitölteni.)
A dokumentumok a „Kurzuszáró feladat dokumentumai” mappában találhatók a kurzusfelületen.
Az értékelés szempontjai kollaboratív tanulást bemutató óravázlatban (értékelőtáblázat és értékelőlap kritériumai):
• A kollaboratív tanuláshoz megfelelő osztálytermi légkör
• Az aktív (önálló) tanulás kompetenciájának támogatása
• A kollaboratív tanulás hatékonyságának elemei
• A kollaboratív tanulás értékelése
• A kollaboratív tanuláshoz használt (digitális és nem digitális) eszközök
• Összhang a tanulási célokkal
• Feladatok változatossága
• Az egyéni és csoportos munkavégzés közötti egyensúly
Az egyes értékelési szempontokat 4 szinten lehet teljesíteni, az egyes szintek jellemzőit értékelőtáblázat foglalja össze. Minden szempontra 1-től 4-ig lehet pontszámot adni, így összesen 32 pont adható.
Az értékelés szempontjai kreatív gondolkodás fejlesztését bemutató óravázlatban (értékelőtáblázat és értékelőlap kritériumai):
• A kreatív gondolkodáshoz szükséges osztálytermi légkör megteremtése
• A kreativitással kapcsolatos tévhitek eloszlatása
• Hatékony technikák a kreatív gondolkodás fejlesztésére
• Az aktív (önálló) tanulás kompetenciájának fejlesztése
• Kreativitásfejlesztő (digitális és nem digitális) eszközök
• Feladatok változatossága
• Összhang a tanulási célokkal
• Az óraterv kreatív tartalma
Az egyes értékelési szempontokat 4 szinten lehet teljesíteni, az egyes szintek jellemzőit értékelőtáblázat foglalja össze. Minden szempontra 1-től 4-ig lehet pontszámot adni, így összesen 32 pont adható.
Az értékelést a tanulótársak végzik el kötelező feladatként, így minden óravázlatról három társértékelés születik.

Nincsen átfogó kritériumrendszer annak elbírálására, hogy a résztvevők a társértékelési feladatot (2. feladat) megfelelően végezték-e el. A résztvevők jelezhetik a kurzusmoderátornak, ha nem megfelelő minőségű, például semmitmondó, vagy bántó értékelést kaptak. Ebben az esetben a kurzusmoderátor egyedi döntést hoz a teljesítésről.

A kurzus résztvevői a felületen az 1-4 modulok záró szakaszaiban (1.9, 2.9, 3.10, 4.9 szakaszok) előrehaladást ellenőrző teszteket tölthetnek ki. A tesztek elvégzése nem kötelező, és a sikeres (70% feletti) teljesítés nem előfeltétele a továbbhaladásnak, önellenőrző funkciót tölt be. A teszteket a felület automatikusan kiértékeli, megmutatja a helyes válaszokat, rossz válasz esetén pedig megnevezi azt a szakaszt, ahol a kérdéses információ található a kurzusanyagban.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; tanár, tanító, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, pedagógia/neveléstudomány, andragógia.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: felhasználói szintű informatikai ismeretek (szövegszerkesztés, alkalmazás fiókok kezelése, fórum, e-mail használata)

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, Felsőoktatási tanárképzésben oktató valamint szaktanácsadó

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs lehetőség

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A képzés távoktatás. Teljes időtartam 6 hét. A 0. és 1. modul az első napon kerül megnyitásra, a további modulok minden 7. napon nyílnak meg a résztvevők számára.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 120000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Internet kapcsolat díja, saját munkaállomás, kétoldalú kommunikációhoz szükséges eszközök.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2022 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.